Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Aardigheden over planten

Een bijzondere kruidenthee (Canadian Essence)

   Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw heeft een speciaal mengsel voor kruidenthee, bestaande uit acht kruiden naar een recept van de Canadese Ojibwa-indianen, een hoge vlucht genomen. De kruidenthee heeft een ontgiftende werking, ondersteunt het immuunsysteem en brengt het lichaam in balans.

   Vele duizenden mensen zijn sindsdien met het kruidenmengsel behandeld, waarvan het merendeel kankerpatiënten. Zij hadden er stuk voor stuk baat bij.

   De resultaten varieerden van beter slapen en meer eetlust tot het volledig verdwijnen van tumoren in de terminale fase. Daardoor is de formule - destijds nog onder de merknaam Essiac en anders van samenstelling - met name bekend geworden als natuurlijke remedie tegen kanker.

   Later is uit experimenten gebleken dat het kruidenmengsel, dat intussen onder verschillende andere merknamen te verkrijgen is, zoals in Nederland Canadian Essence, ook bij vele andere aandoeningen - bijvoorbeeld diabetes, gewrichtsklachten, ziekte van Alzheimer en Multiple Sclerose - genezing kan bevorderen en klachten vermindert.

   Het verhaal van het bekend worden van deze bijzondere kruidenmelange is curieus en interessant. We geven hier de geschiedenis in extenso weer, zoals Martien Witsenburg het vertelt op zijn website.

Inleiding

   In het onderstaande wordt gesproken over een kruidenmengsel dat op de markt wordt gebracht onder de naam Canadian Essence. In de periode 1924 tot 1942 werd dit kruidenmengsel Essiac genoemd, hetgeen tot enige verwarring kan leiden.

   De originele kruidenformule, bestaande uit acht kruiden, is afkomstig van de Ojibwa-indianen in Noord-Ontario, Canada, en is mondeling doorgegeven aan René Caisse.

   Er is geen recept, geen lijst met kruiden of ander soort document van het origineel beschikbaar.

   Wat er wel aan bewijsmateriaal is, zijn gesproken tapes van René Caisse, waarop zij in een interview in 1977 verklaart dat de originele kruidenformule bestond uit acht kruiden.

   Tijdens de onderzoeksfase is met deze kruidenformule geëxperimenteerd, waarbij de onderlinge verhoudingen van de kruiden zijn gewijzigd.

   In de beginjaren werd zelfs één van de kruiden geïnjecteerd, terwijl de anderen als thee oraal werden toegediend. Uit deze periode stamt de naam Essiac, hetgeen tevens de naam is waaronder het mengsel grote bekendheid verwierf.

   Later is een vierkruiden-formule op de markt gebracht, bestaande uit de vier hoofdkruiden van de originele achtkruiden-formule, geregistreerd onder de merknaam Essiac.

   In 1959 ging René Caisse een samenwerkingsverband aan met Dr.Charles A. Brusch, de persoonlijke arts van president John F. Kennedy. Samen zetten zij het onderzoek met de acht-kruidenformule voort, gebaseerd op het oorspronkelijke recept van de Ojibwa-indianen.

Het verhaal van René Caisse

   De samenstelling van de bijzondere kruidenthee komt voor het eerst aan het licht in een ziekenhuis in de Canadese provincie Ontario.

   Hier werkt in 1922 hoofdverpleegster René Caisse, die een vrouwelijke patiënte ontmoet met vreemd littekenweefsel op haar borst.

   De vrouw vertelt René dat ze zo'n dertig jaar geleden borstkanker had, en dat de artsen een operatie voorstelden. De vrouw zag daar van af en gebruikte in plaats daarvan een kruidenthee van een medicijnman van de Ojibwa-indianen.

   Na twee maanden voelde ze zich beter en na een jaar dagelijks gebruik van de thee was ze geheel kankervrij. René, wetende hoe weinig de medische wetenschap voor kankerpatiënten kan doen, schrijft de betreffende kruiden op en besluit het te bewaren voor het geval ze zelf ooit kanker krijgt.

   Twee jaar later maakt ze voor het eerst de kruidenthee voor haar tante, die maag- en leverkanker heeft en is opgegeven door de artsen. René's tante begint na twee maanden aan te sterken en na een jaar is er geen spoor van kanker meer te vinden (zij leeft nog 21 jaar in goede gezondheid).

   Dit is het begin van een periode waarin René, met toestemming van het Canadese Ministerie van Gezondheid, duizenden terminale kankerpatiënten behandelt met het kruidenmengsel.

   Zolang ze geen vergoeding vraagt voor haar behandelingen, zal ze door het Ministerie niet in haar werk belemmerd worden. Ze krijgt hiervoor in 1935 zelfs een eigen kliniek toegewezen in Bracebridge.

   Een van de kruiden wordt geïnjecteerd, terwijl de overige zeven kruiden als thee worden toegediend. Er vinden talrijke spectaculaire behandelingen plaats. René Caisse en de opzienbarende kruidenthee van de Ojibwa-indianen krijgen onder de naam 'Essiac' (Caisse omgekeerd) steeds meer bekendheid in Canada en de Verenigde Staten.

Strijd tegen de medische wereld

   Jarenlang onderzoekt René het kruidenmengsel in samenwerking met artsen. Ook vinden allerlei onderzoeken op met menselijke kanker geïmplanteerde muizen plaats.

   Vele artsen en patiënten steunen het werk van René en dienen petities in om de behandeling van kankerpatiënten met het kruidenmengsel te legaliseren.

   Allerlei medische instanties bieden aan het kruidenmengsel te onderzoeken, maar daarvoor hebben zij uiteraard de formule van René nodig. René weigert de formule te geven, tenzij ze de garantie krijgt dat het kruidenmengsel ter beschikking komt aan hen die het nodig hebben.

   Aangezien niemand haar dat kan garanderen gaat zij op geen enkel aanbod in, zelfs niet wanneer haar vele miljoenen dollars worden geboden. Zij zet liever de behandeling van haar vele patiënten voort dan het risico te lopen dat het kruidenmengsel onerkend van het toneel verdwijnt.

   René's enige doel is erkenning te krijgen dat het kruidenmengsel tegen kanker werkt en te zorgen dat het ter beschikking komt aan hen die het nodig hebben. Volgens René kan ze om dat te bereiken niet om de medische instanties heen.

   In 1938 vindt een politiek debat plaats dat moet leiden tot toestemming voor René om ook niet-terminale kankerpatiënten met haar kruidenformule te behandelen. Het voorstel wordt echter op drie stemmen na afgewezen, omdat "toestemmen hetzelfde zou zijn als erkennen dat het kruidenmengsel een medicijn tegen kanker is".

   Aangezien de samenstelling van het kruidenmengsel niet bekend is, is erkenning uitgesloten. Wel wordt een speciale Kanker Commissie in het leven geroepen, die alternatieve behandelingsmethoden tegen kanker, zoals die van René, gaat onderzoeken.

   Voor erkenning van het middel is noodzakelijk dat de werking is aangetoond en dat de formule aan de Commissie wordt overhandigd. Als de Kanker Commissie, na het horen van 47 ex-patiënten van René, de werking van het kruidenmengsel niet bewezen acht, sluit René teleurgesteld haar kliniek.

   Het voortzetten van de behandelingen zou betekenen dat ze een boete van 2500 Canadese dollars riskeert en gevangenisstraf. René leidt enkele jaren een teruggetrokken bestaan met haar man.

Samenwerking mer Dr. Charles A. Brusch

   Heel belangrijk in de ontwikkeling van de meest effectieve formule is de samenwerking tussen René en Dr. Charles A. Brusch vanaf 1959.

   Dr. Brusch, destijds privé-arts van president John F. Kennedy en eigenaar van de Brusch Medical Clinic in Cambridge, Massachusetts, steunt René's werk en wordt haar partner in het onderzoek en de verdere ontwikkeling van het kruidenmengsel.

   Samen met Dr. Brusch concludeert ze dat het achtkruidenmengsel het meest effectief is wanneer het als thee wordt ingenomen, zoals de indianen dat ook deden. Er wordt daarom niet meer geïnjecteerd.

   Dat is een belangrijke ontwikkeling, aangezien dit iedereen de mogelijkheid geeft de thee thuis, zonder tussenkomst van een arts, te gebruiken.

   Mede dankzij de inspanningen van Dr. Brusch blijkt dat het kruidenmengsel niet alleen bij kankerpatiënten baat heeft. Volgens Brusch "verbetert het iedere toestand van het lichaam en gaat het daar in het lichaam aan de slag waar het nodig is".

   Op basis van vele onderzoeken wordt geconstateerd dat het kruidenmengsel de volgende werking heeft:

 • bevordert de eetlust
 • pijnstillend en energie opbouwend
 • remmende werking op de groei van tumoren
 • verbetert de slaap
 • rustgevend
 • verschaft een gevoel van welbevinden
 • levensverlengend
 • reinigend en ontgiftend
 • stimuleert de spijsvertering
 • immuunsysteem ondersteunend

   Dr. Brusch vervolgt het onderzoek naar de mogelijke toepassingen van de achtkruiden formule. In zijn kliniek worden patiënten met de thee behandeld.

Tegenslag en succes

   In de loop der jaren vinden meerdere klinische onderzoeken plaats naar de werking van het kruidenmengsel, onder andere door Sloan-Kettering (New York), North Western University en het Christie Street Hospital (Toronto). Omdat René, wantrouwend en vasthoudend als zij is, de formule niet bekend wil maken, blijven overtuigende testresultaten uit.

   Als het Canadese "Homemakers Magazine" in 1977 een zeer uitvoerig artikel over de kruidenthee publiceert, neemt de belangstelling voor René Caisse en haar bijzondere kruidenmengsel opnieuw toe. René is dan al 90 jaar oud en bang dat zij de erkenning van het kruidenmengsel niet meer mee zal maken.

   David Fingard van het farmaceutische bedrijf Resperin weet haar in deze situatie over te halen de formule aan hem te onthullen en belooft in ruil daarvoor vijf klinieken te openen waar kankerpatiënten tegen geringe vergoeding met het kruidenmengsel behandeld kunnen worden. Tevens belooft hij gedegen onderzoek op te zetten.

   René heeft niet het volle vertrouwen in Fingards voorstel en noemt hem slechts vier van de acht kruiden.

   In 1978 overlijdt René aan de complicaties die zijn ontstaan na een heupoperatie. De vierkruiden-formule is dan in handen van Resperin, de achtkruiden-formule draagt René over aan Dr. Brusch.

   Fingard, die ervan overtuigd is dat hij de originele formule in handen heeft, probeert erkenning te krijgen voor de vierkruiden-formule die hij de naam Essiac geeft (hetgeen verwarrend is, aangezien de oorspronkelijke achtkruiden-formule in de beginjaren ook Essiac genoemd werd).

   De onderzoeken worden door Resperin echter dermate gebrekkig opgezet en uitgevoerd, dat de Canadese overheid in 1982 eist dat alle testprogramma's worden gestaakt. Ook de beloofde kankerklinieken komen er niet.

Elaine Alexander

   Dr. Brusch krijgt in 1984 zelf kanker en geneest daarvan, volgens zijn zeggen, door het gebruik van de achtkruiden-formule.

   Hetzelfde jaar wordt hij diverse malen geïnterviewd door de Canadese radioproducente Elaine Alexander in haar programma "Stayin' Alive" in Vancouver.

   Het verhaal van René Caisse en het kruidenmengsel wordt hierin uitvoerig uit de doeken gedaan, waarbij vele betrokkenen zoals Dr. Brusch worden geïnterviewd door Elaine Alexander.

   Elaine brengt zo het kruidenmengsel onder de aandacht van het grote publiek, met massale reacties tot gevolg. Elaine ontpopt zich haast als een tweede René en ook vele duizenden patiënten weten de weg naar haar al snel te vinden.

   De ontwikkelingen leiden in 1988 tot een samenwerkingsverband tussen Elaine en Dr. Brusch. Elaine staakt zelfs haar carrière als radioproducent om zich verder geheel aan het kruidenmengsel te kunnen wijden.

   Door geen enkele medische claim aan het product te verbinden hoeft bovendien de strijd met medische instanties niet te worden aangegaan.

   Martien Witsenburg van de firma Witsenburg Natural Products had tweemaal een ontmoeting met Elaine Alexander, die eind jaren negentig overleed.

   Kort hierna overhandigde Leslie, de dochter van Elaine Alexander, vele audio- en videotapes van interviews met zowel René als Elaine aan Martien Witsenburg, hetgeen de reconstructie van de geschiedenis van de kruidenmelange een stuk helderder maakte.

Het mengsel

   Welke kruiden zitten er nu in het theemengsel van de Ojibwa-indianen? Het gaat om de volgende acht planten:

 • Grote klit of klis
  • (Arctium lappa)
 • Schapezuring
  • (Rumex acetosella)
 • Rode iep
  • (Ulmus rubra, syn. Ulmus fulva)
 • Russische rabarber
  • (Rheum palmatum)
 • Witte waterkers
  • (Rorippa nasturtium-aquaticum, syn. Nasturtium officinale)
 • Bruinalg
  • (Laminaria digitata)
 • Gezegende distel
  • (Cnicus benedictus, syn. Carduus benedictus)
 • Rode klaver [bloemen]
  • (Trifolium pratense)
 • Een uitvoerige beschrijving van alle acht soorten stonden ooit op http://www.witsenburg.net/ingredienten.htm

   Meer over de geschiedenis van het vermaard geworden kruidenmengsel en het leven van René Caisse is te lezen in het boek van Paula Bakhuis,

"Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Opzienbarende resultaten met indiaanse kruidenthee".

[Bron: Witsenburg Natural Products]

R.van der Hoeden

^Naar het begin van deze pagina

Aardigheden over planten
Overzicht
Hedendaags
  Het samenstellen van je eigen kruidenthee
  Wat is kruidengeneeskunde?
  Lijst van kruiden(middelen) positief beoordeeld door Commissie E
  Commissie E
  Sint-Janskruid en de pil
  De plant van Fred
  Kruiden in de keuken
  Enkele basisoliën
  Oliehoudende planten
  Bomen
    Bomen, een onderwerp apart
    Ginkgo
  Planten, informatie & wetenswaardigheden
    Vroeger
    Een oud-Romeinse boerenpesto
    Contraceptief in de oudheid: Duivelsnaaigaren
    Theriak (Theriacum)
    Wat waren de Kano-planten?
    Nu
    Signatuur van planten
    Signatuur van planten, uitgebreid met astrologie
    Toverplanten
    Over de plant als klok, een bloemenklok en Linnaeus
    Welke bloem of plant hoort bij vandaag?
    Geneeskrachtige planten op postzegels
    Cultuurgewassen, waar komen zij vandaan?
    Hennep is nog geen cannabis, maar wel een wonderplant
    Schrijvers en kruiden
    Klaprozendag of Poppy Day
    Monstransboon
    Paddenstoelen
    Regelmaat in het plantenrijk
    Dipsacus fullonum - Kaardebol
    Riet, typisch Nederlands, toch verrassend
  Bijzondere toepassingen
    Verfplanten
    Heggenleggen
    Papier van planten
    Toepassingen van planten
    Energiehagen rond tuinbouwgebieden
    Biobrandstoffen: biodiesel en koolzaadolie
  Medicinale toepassingen
    EHBO-Kruiden Top Tien
    Bijzondere kruidenthee (Canadian Essence)
    Maretak en kanker
    Medicinaal gebruik van kruiden, kort
    Antiviraal en daardoor ook tegen griep
    Zonnebloemoliekuur
  Kruiden(leer)
    Oude kruidenboeken online, overzicht, Alfabetisch auteurs
    Introductie
    Historische achtergronden
    Vroegste Oudheid
    Griekenland en Rome
    Middeleeuwen
  Bloeitijd van het kruidenboek
    11e eeuw tot 1475: Von Bingen - Anglicus
    1475 - 1539: Von Megenberg - Bock
    1542 - 1555: Fuchs - Lonicerus
    1554: Dodoens / Dodonaeus' Cruijdeboeck
    1571 - 1597: Lobelius - Gerard
    1601 - 1741: Clusius - Rumphius
    Latijn: Agricola - Tournefort
Taal en namen
  Volksnamen van planten: Uittien
    Namen en dingen
    Vergeten woorden
    Verbasteringen en volksetymologieën
    Goden en godinnen
    Spanjaarden en Turken
    Grappige namen
    Beenbreek en heelbeen
    Wonden en zweren
    Namen en legenden
    Mannetjes en wijfjes
    Angelsaksen en Nedersaksen
    Wedewinde en beerbinde
    Raadsels
    Taal en planten
    Nieuws over volksnamen van planten
    Volksnamen van planten (Vlaams)
    Plantennamen in de Nederlandse Dialecten (PLAND)
Recepten voor het koken met wilde planten
Schoonheidstips met planten
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel