Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Aardigheden over planten

Commissie E

   Bestaat er zoiets als een Commissie E die zich met kruiden bezighoudt? Ja, maar niet onder deze naam, want dat is een vertaling van wat intussen een begrip is geworden: de Kommission E.

   De Kommission E is een hooggeleerd gezelschap dat in 1978 door de overheid van het toenmalige West-Duitsland in het leven werd geroepen om geneeskruiden te onderzoeken. Deze groep deskundigen werkte onder supervisie van het Westduitse Bundesgesundheitsamt (een soort gezondheidsraad).

   De commissie toetste de veiligheid en werkzaamheid van plantaardige preparaten die in Duitsland verkrijgbaar waren (d.w.z. ongeveer 1400 verschillende fytopreparaten gemaakt van tussen de 600 en 700 verschillende plantensoorten).

   De gegevens die de Commissie in haar onderzoek betrok, werden verkregen uit klinisch onderzoek, verzamelingen van afzonderlijke casussen en wetenschappelijk gedocumenteerde medische ervaring (zowel wetenschappelijke literatuur als algemeen aanvaarde conclusies binnen de medische stand).

   De evaluaties van de Commissie zijn inmiddels een belangrijke leidraad geworden voor iedereen die zich serieus met fytotherapie en kruidengeneeskunde bezighoudt.

Resultaten

   De resultaten van het onderzoek werden oorspronkelijk in het Duits gepubliceerd als de monografieën van de Kommission E, in de 'Bundesanzeiger' (zeg maar: de staatscourant), en zijn thans compleet in één deel verkrijgbaar, zowel in het Duits als in een Engelse vertaling (zie hieronder). Meer dan 300 van zulke monografieën verschenen er tot 1993.

   In ruim 60% van de gevallen spreken de monografieën zich positief uit over een bepaald kruid. De overige monografieën geven een negatief advies omtrent veiligheid en werkzaamheid, meestal omdat er een risicofactor aan het desbetreffende kruid is verbonden.

   Elke monografie bevat gegevens over de soort, inhoudstoffen, gebruik, contra-indicaties, bijwerkingen, voorzorgsmaatregelen, dosering, bereiding en de werkzaamheid indien naar het oordeel van de Commissie een kruid effectief is. Wanneer geen werkzaamheid aangetoond kon worden, geeft een monografie informatie over de risico's bij consumptie en een algemene evaluatie.

   Van de eerste 285 monografieën die werden gepubliceerd, vermelden 66% risico-aspecten; en 58 monografieën stellen vast dat er onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid van een kruid is en dat er derhalve een risico voor de gezondheid bestaat.

   Wat betreft contra-indicaties vermelden 63 monografieën een mogelijke allergische reactie op een bepaalde werkzame stof, in 24 gevallen wordt gebruik gedurende de zwangerschap of de zoogperiode ontraden, 15 waarschuwen voor complicaties als de patiënt galstenen heeft en 7 wijzen op risico's bij nierontsekingen.

Evaluaties

   De monografieën van de Commissie E bevatten de beste evaluaties van de bruikbaarheid van plantaardige medicijnen die thans beschikbaar zijn.

   De meeste deskundigen op het terrein van de kruidengeneeskunde zijn het over het algemeen eens met de bevindingen van de Commissie, een enkele kritische noot daargelaten.

Amerikaanse boekuitgave, CD ROM

   De oorspronkelijke monografieën van de Commissie E zijn integraal beschikbaar op internet (Engels, Duits).

   In Amerika is in 2000 een herziene en uitgebreide boekuitgave (de eerste editie was van 1998) met de vertaalde artikelen verschenen. Deze uitgave bevat niet alle monografieën. Er is een keuze gemaakt uit de voornaamste planten, die door de Commissie waren goedgekeurd.

   Die artikelen zijn meer uitgebreid behandeld en bevatten ook vele verwijzingen, die in de Duitse editie nog ontbraken. De afgekeurde planten zijn hierin niet opgenomen. Het betreft een uitgave van de American Botanical Council en de volledige gegevens over de titel luiden:

The Complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines, onder redactie van Mark Blumenthal, Alicia Goldberg en Joel Brinckmann, Integrative Medicine Communications, Newton, Massachussetts, 2000.

   Ook zijn de monografieën op cd-rom verkrijgbaar. Zowel het boek als de cd-rom zijn kostbaar, ongveer 200 euro.

Internet

Commissie E op Wikipedia (Duits en Engels):

   Onderstaand twee lijsten, de eerste op de Engelse naam, de tweede op de Duitse naam. Beide geven ook de officiële apothekersnaam.

   De meest recente herziening en uitbreiding van de monografieën zoals in de Amerikaanse boekeditie zijn nog niet vrij toegankelijk op het net. De "oudere" artikelen wel en die geven al heel veel waardevolle informatie.

Boeken

   Voor wie zich verder in deze materie wil verdiepen, kan terecht bij de volgende boeken.

   Het zijn kruidenboeken, waarin juist vele van de planten die door de Commissie E zijn onderzocht worden besproken, met verwijzing naar de bevindingen van de Commissie E:

  • James A. Duke, De groene apotheek, een Nederlandse vertaling (2002) van een boek dat zich voor een aanzienlijk deel baseert op de resultaten van het onderzoek van de Commissie E, maar het ervaringsweten van de volksgeneeskunde niet verwerpt
    • Het is een uitgave van uitgeverij Elmar, wel de moeite waard, maar helaas ontsierd door tal van zetfouten en het ontbreken van een register op botanische naam.
  • James E. Robbers en Varro E. Tyler, Tyler's Herbs of Choice, The Howarth Herbal Press, New York/Londen, 2000 (herziene editie)
    • Varro Tyler is een van de goeroes van de fytotherapie in Amerika, vooral het wetenschappelijk standpunt huldigend. Zijn boek staat vol met verwijzingen naar het werk van de Commissie E, dat hij grotendeels onderschijft. Een zeer informatieve uitgave
  • Dr. Geert Verhelst, Groot handboek geneeskrachtige planten (1e druk 2004; 4e druk herziene 2010; 8e druk 2018), het meest uitgebreide boek over geneeskruiden in het Nederlandse taalgebied. Dit boek bevat 203 uitgebreide monografieën, 200 compactere kruidenfiches. Zie de bespreking op deze site:

R.van der Hoeden

^Naar het begin van deze pagina

Aardigheden over planten
Overzicht
Hedendaags
  Het samenstellen van je eigen kruidenthee
  Wat is kruidengeneeskunde?
  Lijst van kruiden(middelen) positief beoordeeld door Commissie E
  Commissie E
  Sint-Janskruid en de pil
  De plant van Fred
  Kruiden in de keuken
  Enkele basisoliën
  Oliehoudende planten
  Bomen
    Bomen, een onderwerp apart
    Ginkgo
  Planten, informatie & wetenswaardigheden
    Vroeger
    Een oud-Romeinse boerenpesto
    Contraceptief in de oudheid: Duivelsnaaigaren
    Theriak (Theriacum)
    Wat waren de Kano-planten?
    Nu
    Signatuur van planten
    Signatuur van planten, uitgebreid met astrologie
    Toverplanten
    Over de plant als klok, een bloemenklok en Linnaeus
    Welke bloem of plant hoort bij vandaag?
    Geneeskrachtige planten op postzegels
    Cultuurgewassen, waar komen zij vandaan?
    Hennep is nog geen cannabis, maar wel een wonderplant
    Schrijvers en kruiden
    Klaprozendag of Poppy Day
    Monstransboon
    Paddenstoelen
    Regelmaat in het plantenrijk
    Dipsacus fullonum - Kaardebol
    Riet, typisch Nederlands, toch verrassend
  Bijzondere toepassingen
    Verfplanten
    Heggenleggen
    Papier van planten
    Toepassingen van planten
    Energiehagen rond tuinbouwgebieden
    Biobrandstoffen: biodiesel en koolzaadolie
  Medicinale toepassingen
    EHBO-Kruiden Top Tien
    Bijzondere kruidenthee (Canadian Essence)
    Maretak en kanker
    Medicinaal gebruik van kruiden, kort
    Antiviraal en daardoor ook tegen griep
    Zonnebloemoliekuur
  Kruiden(leer)
    Oude kruidenboeken online, overzicht, Alfabetisch auteurs
    Introductie
    Historische achtergronden
    Vroegste Oudheid
    Griekenland en Rome
    Middeleeuwen
  Bloeitijd van het kruidenboek
    11e eeuw tot 1475: Von Bingen - Anglicus
    1475 - 1539: Von Megenberg - Bock
    1542 - 1555: Fuchs - Lonicerus
    1554: Dodoens / Dodonaeus' Cruijdeboeck
    1571 - 1597: Lobelius - Gerard
    1601 - 1741: Clusius - Rumphius
    Latijn: Agricola - Tournefort
Taal en namen
  Volksnamen van planten: Uittien
    Namen en dingen
    Vergeten woorden
    Verbasteringen en volksetymologieën
    Goden en godinnen
    Spanjaarden en Turken
    Grappige namen
    Beenbreek en heelbeen
    Wonden en zweren
    Namen en legenden
    Mannetjes en wijfjes
    Angelsaksen en Nedersaksen
    Wedewinde en beerbinde
    Raadsels
    Taal en planten
    Nieuws over volksnamen van planten
    Volksnamen van planten (Vlaams)
    Plantennamen in de Nederlandse Dialecten (PLAND)
Recepten voor het koken met wilde planten
Schoonheidstips met planten
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel