Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Oude kruidenboeken online: inhoudsopgave, tijdlijn en auteurs | Volgende pagina

Bloeitijd van het kruidenboek 3

1554 Rembertus Dodonaeus: Cruijdeboeck

Rembertus Dodonaeus: Cruijdeboeck (1554)

   Rembertus Dodonaeus is de gelatiniseerde naam van Rembert Dodoens (1517-1585), die eigenlijk Rembert Doedesz Joenckema heette.

   Dodoens was stadsarts van Mechelen, later ook lijfarts van Maximiliaan II van Oostenrijk en van Rudolf II.

   Vanaf 1582 werd hij hoogleraar in Leiden, waar hij geneeskunde en botanie doceerde.

   In zijn Cruijdeboeck beschrijft Dodoens circa 980 planten, die gerangschikt staan in zes delen. De medicinale toepassingen nemen een ruime plaats in.

   Het werk bevat 715 duidelijke houtsneden.

   Toen Joost van Ravelingen dit boek in 1608 voor het eerst opnieuw bewerkte (naar de laatste, Latijnse, druk die Dodoens zelf nog heeft geredigeerd, de Stirpium historiae pemptades sex uit 1583) en aanvulde, schreef hij dat Dodoens zijn gegevens uit

'de alderoudste, beste ende vernaemste Medicyn-meesters getrocken ende bij een ghevoeght heeft, mitsgaders 't ghene dat hij door neerstigh versoeck ende landurigh besoeck der Kranken, in 't ghebruyck der Cruyden heel seker ende onbedrighelijck ghevonden heeft, oft dat andere gheloofweerdighe mannen hem ontdeckt ende te kennen ghegheven hebben'.

   Enkele jaren voor de publicatie van het Cruijdeboeck had Dodoens al een kleiner werk laten uitgeven in het Latijn: De frugum historia (1552), over granen en peulvuchten.

   Maar zijn meest bekend geworden werk is toch wel het Cruijdeboeck uit 1554. In 1563 verscheen hiervan een herziene en vermeerderde editie.

   Tussen 1561 en 1580 verschenen er nog vier kleinere geschriften, die alle opgenomen werden in zijn Stirpium historiae pemptades sex sive libri XXX, een wetenschappelijk werk waarin uitvoerig wordt ingegaan op de botanische beschrijving van de planten. Een complete uitgave hiervan verscheen in 1583, die in 1616 werd herdrukt. In 1608 kwam hiervan een Nederlandse vertaling uit (Cruydt-Boeck, herdrukt in 1618 en 1644).

   Linnaeus vereeuwigde de naam van Dodoens door een geslacht uit de familie van de Sapindaceae (Zeepboomfamilie) naar hem te vernoemen: Dodonaea.

   Leonard Plukenet beschreef Dodonaea viscosa (Kleverige Hopstruik), een soort uit Indonesië en Australië waarvan het hout wordt gebruikt voor wandelstokken en knuppels, en van Alphonse de Candolle komt de naam Dodonaea salicifolia, een struiksoort waarvan het blad bij kneuzing een appelgeur verspreidt.

   Weblinks

 • Cruijdeboeck (1554) (ingekleurd exemplaar)
  • Op deze site: http://leesmaar.nl/cruijdeboeck/
   volledig opengelegd alsof het op uw bureau ligt
  • A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
  • Registers Oude plantennamen
  • Oude index oude namen
  • Nieuw gemaakt register oude namen
   • Het 'Cruijdeboeck' uit 1554, overzichtelijk toegankelijk gemaakt door middel van een volledige inhoudsopgave
   • Vanuit de deel- en hoofdstuktitels in de inhoud kan men rechtstreeks naar de scans van elk gedeelte van het boek klikken
   • De eerste editie van het 'Cruijdeboeck', verlucht met 715 houtsneden.
   • De houtsneden, alsmede de beginkapitalen van de hoofdstukken, zijn ingekleurd door Hans Liefrinck (ca. 1520-1573)
   • Voor het digitaliseren is gebruikt gemaakt van het exemplaar dat wordt bewaard in het Rijksprentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam.
 • Den nieuwen herbarius, dat is dboeck van den cruyden (1549)
  • http://caliban.mpipz.mpg.de/~stueber/fuchs/herbarius/index.html
   • Dit werk is een Nederlandse vertaling van 'New kreütterbuch', de Duitse uitgave van 'De historia stirpium' van Leonhart Fuchs (1542)
   • De Duitse uitgave is van 1543
   • De vertaling is hoogstwaarschijnlijk van de hand van Dodoens en moet in elk geval later dan 1545 zijn verschenen, want de Nederlandstalige uitgave is niet geïllustreerd met de kleurenplaten van de oorspronkelijk in het Latijn gepubliceerde editie (welke ook in de Duitse editie staan), maar bevat de sierlijke houtsneden uit 'das kleine Buch', de Fuchs in 'pocketformaat', met alleen de houtsneden, uit 1545
   • Het boek lijkt veel op de eerste editie van het 'Cruijdeboeck' van Dodoens uit 1554
 • Histoire des plantes (1557)
 • Cruijdeboeck (1563) (2e Vlaamse editie, ingekleurd exemplaar)
  • http://archiv.ub.uni-marburg.de/dodoens/
   • Uitgave van de universiteit van Marburg, gepresenteerd als 'Cruyde Boeck'
   • In deze uitgave zijn alleen de houtsneden van de planten ingekleurd, niet de beginkapitalen, zoals in het 'Cruijdeboeck' van 1554
   • Deze digitale uitgave (naar een exemplaar dat in de universiteitsbibliotheek van Marburg wordt bewaard) bevat behalve de tekst met volledige inhoudsopgave in het menu, ook het getranscribeerde en klikbaar gemaakte Register van die cracht ende werckinghe der cruyden, alsmede een uitvoerige inleiding (in het Duits) en een zoekfunctie
 • Frumentorum, leguminum, palustrium et aquatilium herbarum, ac eorum, quae eò pertinent, historia (1566)
 • Florum, et coronariarum odoratarumque nonnularum herbarum historia (1568, altera editio 1569)
 • Purgantium aliarumque eo facientium... (1574)
 • De alce epistola (1581)
 • Stirpium historiae pemptades sex (1583)
 • Stirpium historiae pemptades sex (1616)
 • A new herbal, or historie of plants (1619)
  • http://caliban.mpipz.mpg.de/~stueber/lyte/index.html
  • http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?Destination=Gallica&O=NUMM-98774 (pdf)
   • Dit is de vijfde herziene druk van de Engelse vertaling van het 'Cruijdeboeck' door Henry Lyte
   • De vertaling is gebaseerd op 'Histoire des plantes', de Franse vertaling (1557) door Clusius van het 'Cruijdeboeck' uit 1554, en de tweede herziene druk van het 'Cruijdeboeck' uit 1563
   • De tekst van de Engelse vertaling bevat aanzienlijke uitbreidingen van de hand van de vertaler, maar er zijn ook correcties ingevoegd die door Dodoens aan Lyte werden toegestuurd. Deze editie uit 1619 bevat alleen de tekst, geen illustraties.
 • Cruydt-Boeck (1644)
 • Archéologie végétale des Simples d'après Dodonée, Mathioli, C. Clusius etc. (1912)
  • http://caliban.mpipz.mpg.de/~stueber/heursel/index.html
   • Geen boek van Dodoens, maar een werk over hem van de hand van Victor Heursel-De Meester en Robert Delmotte, getiteld 'Archéologie végétale des Simples d'après Dodonée, Mathioli, C. Clusius etc. - Plantes identifiées suivant les principes de Linnée et autres botanistes modernes', een uitgave uit 1912.
   • Dit boek geeft alle oude Latijnse namen van de kruiden volgens Dodonaeus uit de tweede editie (in het Latijn) van zijn 'Stirpium historiae pemptades sex' uit 1616, in alfabetische volgorde, met de daarmee corresponderende Vlaamse namen uit het 'Cruydt-Boeck' van 1608
   • Bovendien de in 1912 geldende wetenschappelijke namen volgens Linnaeus en de Nederlandse en Franse namen
   • Verder beknopte informatie over de geneeskrachtige werking van de planten en wat botanische gegevens.
   • De indeling van de iconen op de indexpagina van deze link is als volgt (de nummering van de iconen loopt niet gelijk met de paginering van het boek!):
    • - icon 1 en 2 : omslag en titelblad; icon 3 en 4 : voorwoord (Préface); icon 6 en 7 : over Dodoens (Notice sur Dodonée); icon 8 : opmerkingen vooraf (Remarques préliminaires)
    • - iconen 12 - 391 : alfabetisch gedeelte (oude Latijnse namen op alfabet),
    • A : 12-60, B : 60-72, C : 73-125, D : 126-131, E : 132-143, F : 144-153, G : 154-167,
    • H : 167-184, I : 185-189, J : 189-192, K : 192-193, L : 193-216, M : 217-235,
    • N : 236-243, O : 243-253, P : 254-294, Q : 294-296, R : 296-315, S : 315-352,
    • T : 353-373, U : 373-374, V : 374-389, X : 389-391
    • - i conen 392 - 448 : registers; register op botanische naam (Linnaeus): iconen 392-424, register op Nederlandse naam: iconen 439-448, register op Franse naam: iconen 425-438
    • - icon 454 geeft de scan van een kleurenplaat, een ontwerp van een kruidentuin

^Naar het begin van deze pagina

Aardigheden over planten
Overzicht
Hedendaags
  Het samenstellen van je eigen kruidenthee
  Wat is kruidengeneeskunde?
  Lijst van kruiden(middelen) positief beoordeeld door Commissie E
  Commissie E
  Sint-Janskruid en de pil
  De plant van Fred
  Kruiden in de keuken
  Enkele basisoliën
  Oliehoudende planten
  Bomen
    Bomen, een onderwerp apart
    Ginkgo
  Planten, informatie & wetenswaardigheden
    Vroeger
    Een oud-Romeinse boerenpesto
    Contraceptief in de oudheid: Duivelsnaaigaren
    Theriak (Theriacum)
    Wat waren de Kano-planten?
    Nu
    Signatuur van planten
    Signatuur van planten, uitgebreid met astrologie
    Toverplanten
    Over de plant als klok, een bloemenklok en Linnaeus
    Welke bloem of plant hoort bij vandaag?
    Geneeskrachtige planten op postzegels
    Cultuurgewassen, waar komen zij vandaan?
    Hennep is nog geen cannabis, maar wel een wonderplant
    Schrijvers en kruiden
    Klaprozendag of Poppy Day
    Monstransboon
    Paddenstoelen
    Regelmaat in het plantenrijk
    Dipsacus fullonum - Kaardebol
    Riet, typisch Nederlands, toch verrassend
  Bijzondere toepassingen
    Verfplanten
    Heggenleggen
    Papier van planten
    Toepassingen van planten
    Energiehagen rond tuinbouwgebieden
    Biobrandstoffen: biodiesel en koolzaadolie
  Medicinale toepassingen
    EHBO-Kruiden Top Tien
    Bijzondere kruidenthee (Canadian Essence)
    Maretak en kanker
    Medicinaal gebruik van kruiden, kort
    Antiviraal en daardoor ook tegen griep
    Zonnebloemoliekuur
  Kruiden(leer)
    Oude kruidenboeken online, overzicht, Alfabetisch auteurs
    Introductie
    Historische achtergronden
    Vroegste Oudheid
    Griekenland en Rome
    Middeleeuwen
  Bloeitijd van het kruidenboek
    11e eeuw tot 1475: Von Bingen - Anglicus
    1475 - 1539: Von Megenberg - Bock
    1542 - 1555: Fuchs - Lonicerus
    1554: Dodoens / Dodonaeus' Cruijdeboeck
    1571 - 1597: Lobelius - Gerard
    1601 - 1741: Clusius - Rumphius
    Latijn: Agricola - Tournefort
Taal en namen
  Volksnamen van planten: Uittien
    Namen en dingen
    Vergeten woorden
    Verbasteringen en volksetymologieën
    Goden en godinnen
    Spanjaarden en Turken
    Grappige namen
    Beenbreek en heelbeen
    Wonden en zweren
    Namen en legenden
    Mannetjes en wijfjes
    Angelsaksen en Nedersaksen
    Wedewinde en beerbinde
    Raadsels
    Taal en planten
    Nieuws over volksnamen van planten
    Volksnamen van planten (Vlaams)
    Plantennamen in de Nederlandse Dialecten (PLAND)
Recepten voor het koken met wilde planten
Schoonheidstips met planten
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel