Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Aardigheden over planten

Wat is kruidengeneeskunde?

   Regelmatig bereiken ons vragen over wat nu eigenlijk kruidengeneeskunde is. Is dat hetzelfde als fytotherapie? En is homeopathie ook kruidengeneeskunde?

   En het gebruik van Bachbloesemremedies, wat is dat dan voor een therapie? Regulier en alternatief en zelfs kwakzalverij, ook zo'n discussiepunt of stof tot kritiek.

   Ayurveda, antroposofische geneeskunde, aromatherapie. Al die dingen komen wel eens ter sprake in het kader van kruiden en genezen met (on)kruiden.

   In het volgende zijn wat weblinks bij elkaar gezocht, die samen een brede inleiding op het onderwerp kruidengeneeskunde geven.

   U kunt daar zelf wat in rondkijken en onderzoeken welke verschillende opvattingen en stromingen in deze oudste vorm van therapie er zoal zijn. Wij geven slechts informatie, onthouden ons van een oordeel.

   Om u een opstapje naar de links te geven, volgt eerst een korte inleiding die wij, met toestemming van de auteur, konden overnemen uit het boek "Kruiden, signatuur en eigenschappen" door Yvonne Maessen.

   Wij kiezen daarvoor, omdat zij een aspect van planten belicht, de signatuur, dat elders op deze site, in de plantenbeschrijvingen van G.van Elteren, ook aan bod komt.

   De reguliere opvatting van fytotherapie wijst dat weliswaar niet helemaal af - signatuur kan namelijk heel breed opgevat worden: niet alleen de uiterlijke kenmerken van een plant betreffende, maar ook de groeiwijze, de milieuomstandigheden, het biotoop, het klimaat, de grondsoort - maar is toch terughoudend in dit opzicht.

   De inleiding belicht niet alles, maar noodt hopelijk tot verder eigen onderzoek, mede aan de hand van de linkenverzameling die erop volgt.

   "Het gebruik van kruiden als geneesmiddelen is zo oud als de mensheid zelf. Daarbij speelt de uit ervaring verkregen kennis een grote rol. In de Oudheid was de mens echter sterker verbonden met de kosmos en de natuur, waardoor planten in hun wezen en werking ook meer intuÔtief doorvoeld konden worden. Dit vermogen en deze benadering zijn weliswaar in onze meer materialistisch georiŽnteerde cultuur langzamerhand geheel op de achtergrond geraakt, maar zijn tegenwoordig binnen de 'holistische' benadering op het gebied van diverse geneeswijzen weer aan herwaardering toe.

   "In de kruidengeneeskunde of fytotherapie, waarbij kruiden als geneesmiddelen worden toegepast, is het gebruidelijk de plant in zijn medicinale werkzaamheid te beschrijven en toe te passen aan de hand van de geanalyseerde inhoudstoffen. Deze benadering richt zich dus vooral op de materiŽle bestanddelen van de plant, waarbij het kruid wel in zijn geheel wordt aangewend. Dit in tegenstelling tot de allopathische therapie, waarbij het hoofdbestanddeel uit het geheel van het kruid wordt geÔsoleerd en tot geneesmidel verwerkt. Hierbij gaat echter een belangrijk deel van de werking, die het bestanddeel juist uitoefent als onderdeel van het geheel, verloren en wordt tevens de werking teruggebracht tot een invloed op enkel materieel niveau.

   "Dit laatste is goed te begrijpen vanuit de 'signatuurleer', die zijn oorsprong vindt bij Paracelsus. Deze leer gaat ervan uit dat de plant als geheel mťťr is dan de som der afzonderlijke delen en dienovereenkomstig dat ook de medicinale werking van de gehele plant mťťr is dan de som van de werkingen der verschillende inhoudstoffen. Deze niet-stoffelijke meerwaarde van de plant als geheel heeft dan betrekking op het achterliggende patroon of het wezen van de plant. Dit patroon vertegenwoordigt een bepaalde energie en kan afgeleid worden uit het geheel van de uiterlijke verschijningsvormen, de zogenoemde signatuur van de plant.

   "Deze signatuur kan geheel, zowel als in onderdelen, overeenkomst vertonen met een bepaald type mens, met bepaalde orgaansystemen, organen of lichaamssubstanties. Dit is dan mede een aanwijzing waar het kruid, in geval van klachten zijn beste geneeskrachtige werking op uitoefent. Zo vertoont bijvoorbeeld het bitter smakende plantensap van de Stinkende gouwe overeenkomst met de gele galvloeistof. Stinkende gouwe is dan ook een goed kruid om lever en gal te stimuleren.

   Dit principe van uiterlijke overeenkomst of analogie tussen plant en mens is op zich niet wetenschappelijk en zelfs niet altijd even logisch omdat, met name wat betreft het onderkennen van het wezen van een plant, intuÔtie een grote rol speelt.

   De signatuurleer moet daarom in de eerste plaats als een hulpmiddel bij het duiden van de geneeskrachtige werking van de plant beschouwd worden.

   "Hoewel men zich in de kruidengeneeskunde ook richt op specifieke klachten, gaat men er toch van uit dat het kruid de mens, behalve op materieel, lichamelijk niveau ook psychisch en energetisch zal beÔnvloeden. Naast signatuur als hulpmiddel om planten te duiden, vindt de kennis over kruiden en hun werking haar oorsprong ook in een overgeleverde traditie van ervaringen met het betreffende kruid. Het ervaringsweten speelt een niet te onderschatten rol. Deze leert ook dat kruiden steeds daaer en op een tijdstip komen te groeien waar en wanneer zij op een bepaald moment juist nuttig en nodig zijn."

   Nadere inlichtingen over de benadering van de kruidengeneeskunde door Yvonne Maessen zijn te vinden op de website:

waar een apart hoofdstukje is gewijd aan de vraag:  Wat is kruidengeneeskunde?

Links naar andere inleidende artikelen

   In dit blokje komt allereerst de wetenschappelijk genoemde fytotherapie aan bod, vertegenwoordigd door enkele pagina's op de website van de Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie. Vervolgens een aantal informatieve links naar anderen.

Wat dieper gravend, rijk aan informatie, ook kritisch
  • http://www.planetherbs.com/articles/herbhist.html
    • Een vrij uitvoerig artikel over de geschiedenis van de kruidengeneeskunde: "The herbal tradition".
  • http://www.plantaardigheden.nl/aardig/aardigheden/kruidenboeken.htm
    • Uitvoerig overzicht van de kruidboeken door de eeuwen heen, met daarbij vele links naar sites die informatie over kruidboekenschrijvers, scans van enkele bladzijden of  zelfs volledig weergegeven kruidboeken tonen. Hier is veel leuks te vinden, van de Eberspapyrus uit het antieke Egypte tot Leonhart Fuchs, van Hippocrates tot Culpeper en Dodoens, om slechts enkele namen te noemen.
Enkele kritische artikelen over homeopathie resp. kruiden

R.van der Hoeden

^Naar het begin van deze pagina

Aardigheden over planten
Overzicht
Hedendaags
  Het samenstellen van je eigen kruidenthee
  Wat is kruidengeneeskunde?
  Lijst van kruiden(middelen) positief beoordeeld door Commissie E
  Commissie E
  Sint-Janskruid en de pil
  De plant van Fred
  Kruiden in de keuken
  Enkele basisoliën
  Oliehoudende planten
  Bomen
    Bomen, een onderwerp apart
    Ginkgo
  Planten, informatie & wetenswaardigheden
    Vroeger
    Een oud-Romeinse boerenpesto
    Contraceptief in de oudheid: Duivelsnaaigaren
    Theriak (Theriacum)
    Wat waren de Kano-planten?
    Nu
    Signatuur van planten
    Signatuur van planten, uitgebreid met astrologie
    Toverplanten
    Over de plant als klok, een bloemenklok en Linnaeus
    Welke bloem of plant hoort bij vandaag?
    Geneeskrachtige planten op postzegels
    Cultuurgewassen, waar komen zij vandaan?
    Hennep is nog geen cannabis, maar wel een wonderplant
    Schrijvers en kruiden
    Klaprozendag of Poppy Day
    Monstransboon
    Paddenstoelen
    Regelmaat in het plantenrijk
    Dipsacus fullonum - Kaardebol
    Riet, typisch Nederlands, toch verrassend
  Bijzondere toepassingen
    Verfplanten
    Heggenleggen
    Papier van planten
    Toepassingen van planten
    Energiehagen rond tuinbouwgebieden
    Biobrandstoffen: biodiesel en koolzaadolie
  Medicinale toepassingen
    EHBO-Kruiden Top Tien
    Bijzondere kruidenthee (Canadian Essence)
    Maretak en kanker
    Medicinaal gebruik van kruiden, kort
    Antiviraal en daardoor ook tegen griep
    Zonnebloemoliekuur
  Kruiden(leer)
    Oude kruidenboeken online, overzicht, Alfabetisch auteurs
    Introductie
    Historische achtergronden
    Vroegste Oudheid
    Griekenland en Rome
    Middeleeuwen
  Bloeitijd van het kruidenboek
    11e eeuw tot 1475: Von Bingen - Anglicus
    1475 - 1539: Von Megenberg - Bock
    1542 - 1555: Fuchs - Lonicerus
    1554: Dodoens / Dodonaeus' Cruijdeboeck
    1571 - 1597: Lobelius - Gerard
    1601 - 1741: Clusius - Rumphius
    Latijn: Agricola - Tournefort
Taal en namen
  Volksnamen van planten: Uittien
    Namen en dingen
    Vergeten woorden
    Verbasteringen en volksetymologieën
    Goden en godinnen
    Spanjaarden en Turken
    Grappige namen
    Beenbreek en heelbeen
    Wonden en zweren
    Namen en legenden
    Mannetjes en wijfjes
    Angelsaksen en Nedersaksen
    Wedewinde en beerbinde
    Raadsels
    Taal en planten
    Nieuws over volksnamen van planten
    Volksnamen van planten (Vlaams)
    Plantennamen in de Nederlandse Dialecten (PLAND)
Recepten voor het koken met wilde planten
Schoonheidstips met planten
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel