Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Diverse artikelen

Generatietuin

Buitenschoolse Opvang door de Ouderen.
Buiteninrichtingse Opvang met de Kinderen:

   Kwamen we tegen in een brochure van de overheid. De link met plantaardigheden is te leggen doordat het tuinen betreft.

   Het kan nuttig zijn voor diegenen die met ouderen werken in bijvoorbeeld een verzorgingshuis of bejaardentehuis zo als we dat vroeger noemden, dus toch maar even gelezen, per slot van rekening werk ik in mijn vrije tijd met kinderen in de natuur en elke activiteit die navolging zou kunnen verdienen verdient dan wel de aandacht.

   De brochure is geschreven naar aanleiding van een experiment in Scheveningen waar een tuin is ingericht en waar kinderen in de buitenschoolse opvang samen met de bewoners van het tehuis groenten en bloemen en klein fruit kunnen kweken en oogsten en als het even kan ook gezamenlijk kunnen opeten.

   Voor mensen die zich nog nooit met een schooltuin hebben bemoeid staan er aardige tips in wat betreft de inrichting van zo’n tuin en waar je vooraf rekening moet houden. Maar ook voor het personeel van het verzorgingstehuis e.d., hoe entameer je zoiets en wie zou je moeten benaderen om tot de samenwerking tussen tehuis en buitenschoolse opvangtoestand te kunnen komen?

   De brochure is 43 pagina’s groot en er staan aardige plaatjes bij.

   Het is in een beperkte oplage gedrukt en om de kosten buiten de deur te houden kun je via onderstaande link een bestand van het web plukken en het voor je zelf afdrukken.

   Het taalgebruik in de brochure is duidelijk op de beroepsgroep van verzorgenden en opvangers van scholieren en peuters gericht. Met allerlei jargon die bij die groep past. Wat een beetje jeuk kan geven als je dat jargon niet gewoon bent te gebruiken. Het geeft lijsten van stappen die je vanuit de bejaardeninrichting dan wel de kinderopvang dient te nemen om tot iets vruchtbaars te komen. Dat is zeker nuttig, maar ik denk dat een mens met een helder verstand hetzelfde zou hebben kunnen verzinnen. Dat geeft ook een gevoel alsof je met brandnetels in innig contact bent geweest.

   Het idee om ouderen met kinderen samen te laten werken in een tuin die op beide groepen is aangepast en ingericht is uitstekend en verdient alle lof. Beide groepen beleven een groot genoegen aan het werken in de tuin en laat vooral de kinderen kennis maken met het feit dat groenten uit een tuin komen en niet uit een winkelschap of uit een kist bij de groenteboer. Voor ouderen is het evident dat ze genieten van het contact met kinderen en dat ze het leuk vinden om hun kennis en kunde door te geven aan een volgende generatie, de enkele chagrijnige oude brompot daargelaten. Kinderen onthouden die contacten meestal ook hun hele leven en het kan richting geven aan hun leven en levenshouding. Vanuit die optiek zul je van mij geen kritiek horen.

   Wat mij echter tot netelroos drijft is een achterdochtige gedachtegang die ik bij buitenschoolse opvang steeds weer op voel komen. Bij de organisatie voor natuur en milieu educatie waarvan ik zo’n beetje 80 % van mijn leven lid ben hoor ik regelmatig verzoeken vanuit de buitenschoolse opvang om bijstand van vrijwilligers. Buitenschoolse opvang is een politiek genomen besluit die qua financiële inspanning nogal wat vraagt van de schatkist en dus van ons allemaal. De beheerders van de centen krijgen wat meer ruimte als je de kinderen een programma kan voorschotelen dat door anderen op vrijwillige basis en meestal gratis wordt aangeboden. Telkens komt het erop neer dat van enige vergoedingen geen sprake is. Op die manier heb je wat meer armslag om de managementslaag wat meer te kunnen belonen, denk ik er dan cynisch bij.

   Je komt wel vaker tegen dat professionele organisaties een beroep doen op vrijwilligers om hun bedrijf wat armslag te geven in de minder profijtelijke activiteiten. Zoals bijvoorbeeld Staatsbosbeheer dat vaak doet door publiekscontacten bij goed opgeleide (vrijwillige)natuurgidsen neer te leggen. Veel natuur en milieueducatiediensten van gemeenten hebben diezelfde neiging. Heel vaak leid dat tot dramatische toestanden waarbij meestal de vrijwilliger een trauma daaraan overhoudt. Ze spreken niet helemaal dezelfde taal. Dat staat nu net niet in deze brochure.  In de brochure staat de tip om vooral de gemeentelijke natuur en milieueducatiedienst te betrekken en die kampen ook met krimpende budgetten dus komt waarschijnlijk de vraag weer bij de vrijwilliger terecht voor een antwoord. De vrijwilligersorganisaties kampen ook met teruglopende subsidies voor de vervulling van hun liefste wensen. Dus, ziehier het drama in de notendop.

   Maar het idee op zich verdient zoals al werd opgemerkt alle lof en ik denk dat de te betrekken instellingen een verrijking van hun programma daaraan kunnen ontlenen. Alleen de suggestie van sponsoring door lokale hoveniersbedrijven komt me een beetje over als het idee dat je de kunst ook moet laten sponsoren door bedrijven. Maar erg logisch is dat niet omdat sponsoren dat weer van de belasting terug willen zien of tenminste een fors deel daarvan.

   Hoe dan ook, speel met het idee van een tuin waarin ouderen en jonkies samen kunnen werken, klessebessen, snoepen, planten en oogsten van niet alleen groenten en fruit maar ook levenservaring en bereidheid tot hulp. Ook de ouders van de kinderen zelf zouden heel wat kunnen leren in zo’n tuin, bijvoorbeeld dat buitenschoolse opvang wel aardig is gezegd en voor de kinderen heel goed kan zijn, maar dat het ook heel leuk is om je kinderen zelf op te vangen en te leren wat er allemaal in zo’n tuin kan gebeuren. Zoals ik van mijn vader de liefde voor de natuur heb geërfd als hij met zijn aquaria en het opzetten van rupsen bezig was in wat hij wel de Tempel van Ongekloofd Hout noemde. Dat laatste is nu natuureducatief niet meer zo correct te noemen maar soit. Ik lijk in dit verhaal wel een beetje een oude chagrijnige brompot, maar ik werk graag met kinderen in de natuur en het plezier dat me dat geeft gun ik ook graag anderen.

Breda, juli 2011.

Paul Munnik

Plantaardigheden.nu - Vragen en antwoorden en discussie

^Naar het begin van deze pagina

Diverse artikelen
Begin
Over planten
 

Geelwortel

  De Meloen (Pompoen) – Cucurbita pepo L.
 

Kneuzingen, zwellingen en sportblessures

  Boom opzetten over Naaldhout
  Jacobskruiskruid, vragen, vragen en nog meer vragen
  Alternatieve landbouwgewassen
  Fluite(n)kruid
  Flierefluiten met een vlierfluit
  Silphium, het verdwenen kruid
  Winterlinde (Tilia cordata Mill)
  Mangosteen (Garcinia mangostana Linn)
  Medicijn en drogerij in den Bijbel - met registers met plantenlijst
  De planten voor de Karel de Grote-tuinen (Capitulare de villis)
  Sint-Antoniusraapje (Ranunculus bulbosus - Knolboterbloem)
Diverse onderwerpen
  Tips van Tenna: huismiddeltjes - EHBO uit uw keuken
  Over Europan Scientific Cooperation On Phytotherapy (ESCOP)
  Planten en kanker
  Plantaardigheden en kanker
  2000 jaar oude pillen met kruiden ontdekt in scheepswrak
  Prof. dr. Frits Muskiet: ‘Onze voeding moet gebaseerd zijn op eetpatroon oermens’
  Bestanddelen van thee
  Bloementuin
  Vakantie
  Generatietuin
  Voorjaarsbloemen 2011
  Nog wat voorjaarsbloemen

Over bijen

Over de wilde cichorei (Cychorium intybus)
  1. Namen, plantlore en ander merkwaardigs
  2. Botanie en (een beetje) ecologie
  3. Fenomenologie
  4. Veelzijdig groentegewas en koffieleverancier
  5. Arietta cichoriata - andante semplice e cantabile
  6. Therapeutische toepassingen - van de oudheid tot Rudolf Steiner
  7. Therapeutische toepassingen -
Edward Bach en de bloesemremedie Cichorei (Chicory)
  Praeambulum
  BIJLAGE 1
  BIJLAGE 2
  BIJLAGE 3
Beluister de
Uitzendingen/Podcasts
P.Munnik over kruiden
   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel