Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Diverse artikelen

Boom opzetten over Naaldhout

   Naadje van de kous, of nerfje van de plank.

Namen van naaldhout. Inleiding:

   Het is een vrij algemeen voorkomend verschijnsel dat vrijwel geen gids een sluitend antwoord weet op de vraag hoe het nu precies zit met dennenhout, grenen, pitch pine, vuren en de bomen die er bij horen. Heel eerlijk gezegd: het is nu niet bepaald een van mijn sterke punten. Dat zou het eigenlijk wel moeten zijn, want ik heb nog les gehad in houtbewerking van de heer Wildenboer, een kenner bij uitstek. Ik kan het hem niet meer vragen waar het naadje van de kous nu precies zit of ik moet een seance op gaan zetten. Dus maar wat spitten in mijn archief en mogelijk dat we dan een antwoord krijgen op waar het naadje van de kous precies zit, misschien dat we beter kunnen zeggen: waar het nerfje in de plank loopt.

   Het is een avondje of wat gaan kosten, maar ik werd ook een beetje uitgedaagd om eens een bijdrage te leveren aan een probeerwandeling waarvoor ik ter voorbereiding een boek moest openslaan, dat was me lang niet overkomen. Denk nu niet dat zoiets een indicatie voor arrogantie is, ik praat daarentegen graag over dingen die ik uit mijn hoofd kan reproduceren. Uit een vorm van gemakzucht, niet uit luiheid, want ik heb moeite moeten doen het in mijn hoofd te kunnen krijgen.

  Ik hoop aan de uitdaging te zijn toegekomen en wat klaarheid in de wijn te hebben gebracht met de volgende uiteenzetting.

Bedektzadigen

   Voor de goede orde gelijk maar de referentiebronnen voor dit epistel noemen:

  • Heukels’ Flora van Nederland 23ste druk 2005 (die nu de laatste indeling hanteert de APG II)
  • Nederlandse Dendrologie 6e druk 1968
  • Houtvademecum 7e druk 1994

   We zullen ons een beetje moeten beperken tot de algemeen en vaak voorkomende in Nederland aangeplante en als inheems beschouwde soorten, anders wordt het een schier eindeloze soorten lijst. Maar curieus komen we toch op allerlei zijsprongen.

  De lijst bestaat uit naaktzadigen (gymnospermae) de eerste die we qua ontwikkeling tegenkomen is de Ginkgo biloba een boom waarvan IVN Mark en Donge gebruik maakte door het als symbool van hun 25 jarig jubileum te gebruiken en enige bladen liet verzilveren.

   Moeten we gaan uitleggen waarom ik de term “Qua Ontwikkeling” gebruikte: Heel kort gezegd gaat de indelingsystematiek van het plantenrijk uit van de afstamming vanaf de primitiefste naar de meest geavanceerde en uitontwikkelde soorten. Daar zit voldoende logica in om die lijn te volgen zoals ik ook doe in mijn behandeling van kruiden. Ook in plantenstofjes kun je de ontwikkelingen van de evolutie volgen en natuurlijk ook in de zo populaire DNA structuur bepaling. Hieruit kun je bijna feilloos de ontwikkelingen en afstamming afleiden.

Ginkgo

   Als gezegd de Ginkgo biloba de eerste in de rij.

   Naam volgens de Nederlandse Dendrologie (B.K. Boom verder te noemen: volgens Boom) Japanse Notenboom. Een tweehuizige boom met bladeren als kleine waaiertjes. Spraakverwarring alom: in de Heukels’ komt deze niet meer voor. In de druk van 1962 wordt ze Ginkgo genoemd als Nederlandse benaming.

   Nu is de naam Japanse Notenboom al een verkeerde want er is weinig Japans aan, ze komt uit voornamelijk uit China. (ook al een verkeerde naam: dat heet Rijk van Midden, China is de aanduiding van aardewerk) zelfs de naam Ginkgo is niet correct in de naamgeving. Het was de bedoeling de boom onder de locale naam in de lijsten op te nemen. Nu maakte de beschrijver een schrijffoutje en schreef niet Ginkijo als op zijn Japans maar Ginkgo, dus leven we nu op alle fronten met een verkeerde naam. Is verder niet als naaldhout te beschouwen, een echt buitenbeentje.

    Chinese naam: bai gou 銀杏. Engels: Maidenhair tree, Frans: Arbre aux quarante écus, Duits: Fächerblattbaum.

    Als hout zal je de Ginkgo weinig tegen komen in de handel, want ze wordt als heilig beschouwd. Ik heb de noten regelmatig gegeten, geen sinecure met chop sticks, want ze zijn erg glibberig, ze worden als medicijn aangeprezen. Verder worden extracten en concentraten van het blad bij diverse ziekten aanbevolen. Het heeft weinig zin om thee van het blad te trekken, het bevat een te lage concentratie werkzame stoffen.

De overige bedektzadigen:

   Het leek een aardig idee om niet alleen de namen te noemen, maar ook een soort logica aan te brengen in de indeling van dit verhaal. Vandaar het gebruik van nummers en subnummers. Dat is ook een vorm van gemakzucht want ik kan dan op eerdere stukjes terugverwijzen en ontslaat het me van het overtypen van allerlei volksnamen. Ik ben een propagandist van het gebruik van wetenschappelijke namen, want het zijn juist de volksnamen die de verwarring veroorzaken.

klasse Coniferopsida
           orde Coniferales

Oftewel: Naaldhoutgewassen

Pinaceae:
De Dennenfamilie.
Hier hebben we de bron van de namenellende:
De groep omvat de volgende voornaamste soorten:

1.1 Abies Zilverspar
1.2 Pseudotsuga Douglasspar
1.3 Tsuga Hemlockspar
1.4 Picea Spar
2 Larix Lork
3 Pinus Den

   Als je ze zo nummert zie je vanzelf het probleem 1.1. tot 1.4. hebben als uitgang de naam -spar. Vroeger heetten de Pinaceae de Abietaceae = de Denachtigen. Dat coniferales slaat op de vrucht van de meeste naaldhoutgewassen die de vrijliggende zaden omhullen genoemd worden. (Conus=Kegel) dat vrijliggen van de zaden bezorgt de groep de naam naaktzadigen ze zitten niet echt opgesloten in de vrucht. Alleen al daarover zouden we een boompje op kunnen zetten.

   Boom spreekt vervolgens bij Pinus van de naam Den of Pijn de vroegere Heukels’ hield uit een hang naar eenduidigheid of misschien wel gemakzucht consequent Boom als voorbeeld voor de sectie in de Flora over bomen.

   Het oogt niet allemaal even consequent, als je de naslagwerken probeert te lezen om helderheid te krijgen kom je er niet gemakkelijk uit.

   Als we nu de vertegenwoordigers van de genera (zeg maar soorten) op een rij zetten en ze consequent gaan nummeren en de variatie in namen daarbij plaatsen komen we misschien uit het drama. Let op dat dit een verzamellijst is van de diverse soorten die ik heb kunnen vinden in de diverse naslagwerken ook buiten de drie die ik noemde. De eerste Nederlandse naam genoemd is de huidige officiële naam.
We houden de APG II indeling zo veel als mogelijk aan; als leidraad de Heukels’.

1.1 Abies Zilverspar
1.1.1 Abies nordmanniana Kaukasiche Zilverspar, was:Nordman (zilver-) Spar
1.1.2 Abies grandis Reuzenzilverspar
1.1.3 Abies alba Gewone Zilverspar (vroeger zilverspar de naamgever groep)
1.1.4 Abies pinsapo Spaanse Zilverspar
1.1.5 Abies veitchii Japanse Zilverspar
1.1.6 Abies concolor Colorado Zilverspar
Boom noemt er meerdere maar die zijn zeer zelden voorkomend.

 

1.2 Pseudotsuga Douglasspar
1.2.1 Pseudotsuga menziesii Douglasspar
1.2.2 Pseudotsuga japonica Japanse Douglasspar
1.2.3 Pseudotsuga sinensis Chinese Douglasspar
Boom noemt de laatste 2 niet, laat staan Heukels’. Ze zijn hier vrijwel onbekend, maar het zijn geen onbekenden in de houthandel.

 

1.3 Tsuga Hemlockspar
1.3.1 Tsuga heterophylla Westelijke Hemlockspar. Scheerlingsden
1.3.2 Tsuga canadensis Oostelijke Hemlockspar. Canadese Scheerlingsden
Boom noemt er meerdere maar die zijn voor ons niet van belang, opmerkelijk is wel dat hij bij de vertegenwoordigers geen Nederlandse namen plaatst.

 

1.4 Picea Spar
1.4.1 Picea sitchensis Sitkaspar
1.4.2 Picea omorika Servische Spar
1.4.3 Picea abies Fijnspar, kerstspar, kerstboom.
1.4.4 Picea pungens Blauwspar
Er zijn nog vele vertegenwoordigers uit deze groep maar die zijn minder relevant. Grappig is dat hier de Picea abies als toevoeging de zilverspar als “tweede” naam heeft meegekregen, vroeger heette ze Picea excelsa.

 

2 Larix Lork
2.1 Larix decidua Europese Lork
2.2 Larix kaempferi Goudlork
2.3 Larix leptolepus Japanse Lork
2.4 Larix sibirica Siberische Lork
2.5 Larix occidentalis Westerse- of Canadese Lork
Bij de APG II indeling zijn de lorken een beetje op een hoop geharkt, vroeger heette de Goudlork Pseudolarix kaempferi en kenden we de Larix kaempferi als Japanse Lork. Er zijn een fiks aantal bastaarden in de Lorken familie. Dat maakt het niet eenvoudiger.

 

3 Pinus Den, Pijn
3.1 Pinus strobus Weymouthden
3.2 Pinus pinaster Zeeden
3.3 Pinus nigra Zwarte Den
3.3.1 Pinus nigra.nigra Oostenrijkse Den, Mast
3.3.2 Pinus nigra.maritima Corsicaanse Den
3.4 Pinus sylvestris Grove den
3.5 Pinus mugo Bergden
3.6 Pinus ponderosa Gele Den

   Als je de lijst zou vergelijken met de namen die onze Oosterburen gebruiken, dan valt meteen op dat wij vrij inconsequent met de begrippen Spar en Den omgaan, laat staan dat we het onderscheid tussen de Zilverspar en de Spar weten te maken. De aanduiding Pijn is al geheel en al een ongebruikelijke in de naamgeving hier ten lande. Terwijl dat in het buitenland zeer gebruikelijk is. Zelf betrap ik me erop dat ik de naam pijnboom wel gebruik tegen de naamregels van de Dendrologische Vereniging in. De naam Den gebruik ik in verband met het genus Abies en de naam Spar met het genus Picea in analogie met de Duitsers.

   Dan wordt Abies: Tanne, Picea: Fichte, Pinus: Kiefer. In het Engels wordt Abies: Fir, Picea: Spruce en Pinus: Pine. De laatste leent voor Denappel Pineapple aan de stengel van de Ananas (comosus). Zodra we dan over de soorten van de Nieuwe Wereld spreken ja, dan gaan onze buren de draad ook een beetje verliezen. Dan wordt het wat minder duidelijk voor ze, net als voor ons. Alleen de latinisten onder ons kunnen wat preciezer aangeven welke boom ze bedoelen als ze het over deze groep hebben. Gelukkig is dat een beetje internationaal. Maar telkens weer komen de wetenschap beoefenaren bijeen voor een naamgevings congres en hebben we de poppen weer aan het dansen en worden naamswijzigingen doorgevoerd.

   Moraal van dat verhaal is: Vervang je Flora en andere determinatie zaken met de regelmaat van de Dendrologische klok. Voor je het weet is het achterhaald waar het naamstelling en indelingen betreft. Bewaar ze wel want anders kun je de evolutie in de dendrologie niet meer volgen,

   Nu verder met de Naaldbomen of naaktzadigen.

Cupressaceae Cipresfamilie

   Deze familie nummeren we gewoon door:

4 Chamaecyparis Schijncypres, dwergcypres
4.1 Chamaecyparis lawsoniana Californische cipres, Lawson’s Schijncipres.

Te zien in het Mastbos te Breda

    1. Chamaecyparis pisifera filifera ‘Aurea’:Gouden draad- en erwtjesdragende Schijncipres, een plaagstootje onder de wetenschappelijke namen. Verder totaal niet relevant, anders dan het grapje dat de naam impliceert.

 

5 Thuja Levensboom
5.1 Thuja plicata Reuzen Levensboom
5.2 Thuja occidentalis Westerse Levensboom
5.3 Thuja orientalis Oosterse Levensboom

 

6 Juniperus Jeneverbes
6.1 Juniperus communis Jeneverbes
6.2 Juniperus sabina Sevenboom (let op! de S is geen vergissing.)
6.1, zo wordt vaak beweerd is de enige autochtoon van de naaktzadigen, daar ben ik het niet helemaal mee eens, het is wel de naaktzadige met de langste onafgebroken aanwezigheid in Nederland. Soorten die hier lang geleden voorkwamen maar met ijstijden verdwenen zijn met succes opnieuw geïntroduceerd of teruggekeerd. De J. sabina wordt hier genoemd vanwege zijn abortieve werking. In veel gemeenten daarom verboden aan te planten

   De laatste familie in de Heukels´ is,

De Taxusfamilie, Taxaceae met als hoofdvertegenwoordiger in Nederland de:

7 Taxus Taxus
7.1 Taxus baccata Taxus, Gewone Taxus, Venijnboom
7.2 Taxus cuspidata Taxus, Gewone Taxus, Venijnboom

   Niet in de Heukels´ is te vinden de volgende lijst ik geef daarbij aan waar ze in de lijst kunnen worden geplaatst echter voor referentie o.a. naar hout en gebruik wordt de doorgaande nummering gebruikt.

8 Cephalotaxus harringtonia Knoptaxus

 

9 Toreya nucifera Beide soorten nauw verwant aan de Taxus.

   Dan komen de volgende nummers in de systematiek. Eerder dan de nummer 1 in de lijst. Maar die lijst is zodanig opgesteld omdat zij wel genoemd worden in de Flora van Heukels’ en de volgende niet:

10 Metasequoia glybtostroboides Levend fossiel, (bekend uit de fossiele bron, teruggevonden in China in 1945 op de Bergen van Lushan waar, niet ver van het zomerverblijf van Mao, een monumentje de plaats aangeeft van de vondst, of ontdekking door een plantenjager. Zo wordt het daar gepresenteerd, maar de waarheid ligt een beetje anders, de herontdekking van 1938. De naam was door de vinder anders gesteld en was het equivalent van “ochtendgloren cypres”. Vanwege de Japanners bleef het verhaal sudderen tot in 1948 toen de vondst werd vergeleken met litteratuur aangaande fossiele vondsten. Toen bleek dat de boom al eens was beschreven en een mooie academische naam had gekregen. Regel in de Dendrologie is dat een eerdere naam met voldoende argumentatie de voorkeur verdient boven een later gegeven naam al is die ingeburgerd. Vandaar zo’n naam in plaats van: shui of shan shu. Spreek uit: Schjoewie of mag ook; Schan Schjuuh. Althans zo las mijn gastheer van die dag, Lewis Liu de naam op het monumentje voor. Moraal: vertrouw niet alle verhalen, ook het mijne niet.)

 

11 Taxodium distichum Moerascipres

 

12 Sequoiadendron giganteum Reuzen sequoia, de beroemde reuzen van West Amerika

 

13 Sequoia sempervirens Sequoia, doet weinig onder in formaat.

 

14 Cryptomeria japonica Japanse cypres, bekende bonsai.

 

15 Sciadopitys verticillata Parasolden

 

16 Aurocaria araucana Apenden, Slangeboom, Monkeypuzzle.

   Dan volgen de nummers 1 tot 2 van de lijst en tussen 2 en 3 vinden we

17 Cedrus Ceder
17.1 Cedrus deodara Himalayaceder
17.2 Cedrus libani Libanonceder
17.3 Cedrus atlantica Atlasceder

 

Tussen 5 en 6 Cupressus sempervirens ´Stricta´ Italiaanse cipres

 

19 Cupressocyparis leylandii Een bastaard tussen de Schijncypres en een Cupressus.

   De na 7 genoemde soorten wilde ik u niet onthouden omdat ze vooral op oude landgoederen nog weleens voor komen en bij lusthofjes en dergelijke. U heeft nu een idee waar ze in de systematiek voorkomen.

   Voor de liefhebbers de buitenlandse namen van de bomen met namen voor het hout. Bij het benoemen van het hout heb ik de als verwerpelijk aangeduide namen weggelaten. Dat zijn in het vademecum opgenomen namen die of verwarrend of als misleidend zijn aangemerkt.

1.1

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Scandinavischl

Houtnamen

Abies

Fir

Tanne

Sapin

Abete

Ædelgran

Dennen

1.1.1

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Herkomsttaal

Abies nordmanniana

Caucasian fir

Nordmann´s Tanne

Sapin de Nordmann

Kaukaasia nulg?

1.1.2

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Herkomsttaal

Houtnamen

Abies grandis

Giant Fir, Lowland Fir

Riessen Tanne

Sapin grande

Lowland fir

Dennen

1.1.3.

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

herkomsttaal

Houtnamen

Abies alba

Silver Fir

Edel-Tanne

Sapin blanc

Abete bianco

Weiss-Tanne

Dennen, tanne, Weisstanne, Whitewoood, Aedelgran (N,S,DK),
Abete bianco, Sapin epicéa

1.1.4

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

herkomsttaal

Houtnamen

Abies pinsapo

Spanish Fir

Spanischer Tanne

Sapin D’espagne

Pinsapo

Dennen.

1.1.5

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Herkomsttaal

Houtnamen

Abies veitchii

Veitch's Silver Fir

Jap.
Tanne

Sapin de Japon

シラビソ of シラベ shirabiso

Dennen, Japans dennen

1.1.6

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

herkomsttaal

Houtnamen

Abies concolor

White Fir

Grautanne

Sapin de Colorado

Colorado White Fir

Dennen, colorado fir.

1.2.

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Pseudotsuga

Douglas Fir

Douglasie

Sapin de Douglas

Abete di Douglas

1.2.1

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Houtnamen

Pseudotsuga menziesii

Douglas Fir

Douglasie

Sapin de Douglas

Abete di Douglas

Douglas(in europa gekweekt) Oregon pine, handelsnaam amerikaans gekweekt, Douglas spruce, Douglasie (D), Oregon (F) Yellow Fir.

1.2.2

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

herkomsttaal

Pseudotsuga japonica

Jap. Douglas fir

Jap. Douglasie

Sapin de Douglas Japonaise

?

1.2.3

Wetenschap

Engels

Duits

Pseudotsuga sinensis

Chinese Douglas Fir, Yunnan Douglas-fir

Chin. Douglasie

1.3

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Tsuga

Hemlock

Hemlockstanne

Sapin du Canada

1.3.1

Wetenschap

Engels

Duits

Houtnamen

Tsuga heterophylla

Western hemlock

Westliche Hemlockstanne

Hemlock, Western hemlock, west coast hemlock, BC hemlock, Alaska pine, Canadian hemlock

1.3.2

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Houtnamen

Tsuga canadensis

Canadian hemlock

Kanadische Hemlockstanne

Sapin du Canada

Hemlock, Western hemlock, west coast hemlock, BC hemlock, Alaska pine, Canadian hemlock

1.4

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Noors,Zweeds, deens

Houtnamen

Picea

Spruce

Fichte

Sapin

Picea

Gran

Vurenhout

1.4.1

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Houtnamen

Picea sitchensis

Sitka Spruce,White spruce

Sitka Fichte

Sapin de Sitka

?

Sitka Spruce, Sitka spar, Sitka Fichte Vurenhout

1.4.2

Wetenschap

Engels

Duits

herkomsttaal

Houtnamen

Picea omorika

Serbian spruce

Omorikafichte

Smrk omorika

Vurenhout

1.4.3

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

herkomsttaal

Houtnamen

Picea abies

Norway spruce

Rotfichte

Epicéa commun

Abete rosso

Gran

Vurenhout

1.4.4

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Houtnamen

Picea pungens

Blue Spruce or Colorado Spruce

Blauer Fichte

Epicéa bleue

Abete azuri

Vurenhout

2.

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Houtnamen

Larix

Larch

Lärche

Mélèze

Lariks, etc.

2.1

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Houtnamen

Larix decidua

European Larch

Lärche

Mélèze

Lariks, europees lariks, lorken,lerken, Lärche, (F), Larch

2.2

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Larix kaempferi

Tamarack

Goldlärche

?

?

2.3

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Houtnamen

Larix leptolepus

Japanese Larch

J.Lärche

M. de Japon

?

Lariks, japanse lariks

2.4

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Houtnamen

Larix sibirica

Siberian Larch

Sibirische Lärche

Mélèze de Siberie

?

Lariks, Siberische Lariks,Eastern Larch

2.5

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Houtnamen

Larix occidentalis

Hackmatack, western Larch

Westamerikanische Lärche

?

?

Amerikaans lariks

3

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Spaans

Pinus

pine

Kiefer

Pin

Pena

Peña, Pino / Piñón

3.1

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Houtnamen

Pinus strobus

Weymouth pine

Weymouth kiefer

Pin Weymouth

Pino strobo

Weymouth, Strobe, White Pine, Eastern White Pine, Quebec yellow pine, pin blanc

3.2

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Houtnamen

Pinus pinaster

cluster pine

Strandkiefer

Pin Maritime

Pino Maritimo

Frans grenen, Zeeden, Pin les Lande, Pin Maritime, Pin noir, Pino Maritimo pinastro (I), Maritime pine (UK),Seestrand Kiefer,

3.3

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Spaans

Houtnamen

Pinus nigra

Black Pine

Schwarz-Kiefer

Pin noir

Pino nero

Piñón

Grenen, zwarte den

3.4

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Spaans

Pinus nigra.nigra

Austrian Black Pine

Schwarz-Kiefer

Pin noir

Pino nero

Piñón

3.5

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Pinus nigra.maritima

Corsican (black) pine

Swarzer Strandkiefer

Pin noir maritime (de Corse)

?

3.6

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Houtnamen

Pinus sylvestris

Scotch pine

Dähle,
Echte Kiefer Föhre

Pin sylvestre
Pin-sauvage

Pino silvestre

Grenen, Archangel, pijnboom,grove den, Kiefer, Pin rouge&sylvestre, Swedish Redwood, Red Pine, red or yellow deal, Sosna (Rus)Furu (S)

3.7

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Pinus mugo

Dwarf Mountain Pine

Bergkiefer / Krummholz-Kiefer

Pin mugho

*

3.8

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Houtnamen

Pinus ponderosa

Ponderosa pine

Gelb-Kiefer

Pin Jaune, pin ponderosa

?

Soft pine, white pine, Ponderosa pine,

Toegevoegd:

Wetenschap

Engels

Houtnamen

Pinus caribaea

Caribbean pine

Pitch pine

4.

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Chamaeacyparis

False Cypress

Scheinzypresse

Cyprès

4.1

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Houtnamen

Chamaecyparis lawsoniana

Lawson'scypress, Oregoncedar, Port Orford cedar

Lawsons Scheinzypresse

Cyprès de Lawson

Port Orford cedar

5.

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Thuja

red cedar

Lebensbaum

Thuya

?

5.1

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Houtnamen

Thuja plicata

Western red cedar

Riesen-Lebensbaum

Thuya géant de Californie

Western red cedar, red cedar, shinglewood, Thuja.

5.2

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Houtnamen

Thuja occidentalis

American White Cedar

Amerikanischer Lebensbaum

Thuya d'Occident,
cèdre blanc

Tuia occidentale

American White Cedar

5.3

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Thuja orientalisPlatycladus orientalis
(APG II)

Biota / Chinese arbor-vitae

Chinesischer Lebensbaum

Thuya d'Orient

Tuia orientale

6.

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Juniperus

Juniper

Wacholder

Genévrier

Coccola

6.1

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Juniperus communis

Common Juniper

Gemeiner Wacholder

Genévrier commun

Coccola Di Ginepro

6.2

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Juniperus sabina

Savin Juniper or Savin

Sefi
Sadebaum

Genévrier sabine

Ginepro sabino
Sabina

7.

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Taxus

Yew

Eibe

If

Tasso

7.1

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Houtnamen

Taxus baccata

Yew

Eibe

If

Tasso comune

Taxus, Yew, Eibe, If, Tasso.

8

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

herkomsttaal

Cephalotaxus harringtonia

Plum Yew, Cowtail Pine or Japanese Plum Yew

Säulen-Kopfeibe

Céphalotaxus du Japon

?

イヌガヤ科イヌガヤ
属の常緑低木で、学名は

9

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

herkomsttaal

Toreya nucifera

California Nutmeg Yew

Kalifornische Nusseibe

If puant du Japon

?

もしかして

10

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

herkomsttaal

Metasequioa glybtostroboides

dawn redwood

"Urwelt-Mammutbaum"

Metasequioa

?

水杉属 shui shan shu

11

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Taxodium distichum

Bald Cypress , Swamp cypress

Sumpfzypresse

cyprès chauve

cipresso delle paludi

12

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Herkomstnaam

Houtnamen

Sequoiadendron giganteum

Sierra Redwood, Wellingtonia or Big Tree)

Riesen-mammut-baum

séquoia géant

Wawona, Toos-pung-ish et Hea-mi-withic,

Redwood, humboldt redwood, coast Redwood. Vavona (wortelhout)

13

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Sequioa sempervirens

California redwood , coast redwood

Küsten-Mammutbaum , Küsten-Sequoie

Sequioa

14

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

herkomsttaal

Houtnamen

Cryptomeria japonica

cryptomeria

Japanische Cryptomeria

Cryptomerie de japon

Liusan, san sugi (PRC)

Sugi, cryptomeria, etc.

15

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Herkomstnaam

Sciadopitys verticillata

Umbrella Pine

Schirmtanne

Pin parasol du Japon,

Koyamaki, コウヤマキ

16

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

herkomsttaal

Houtnamen

Aurocaria araucana

?

Aurokarie

?

Aurocaria angustifolia

Parana Pine

Aurokarie

Pin de Parana

Pinhiero do Brasil

Parana pine

17

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Cedrus

Cedar

Zedern

Cèdre

17.1

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Cedrus deodara

Deodar Cedar, Himalayan cedar

Himalaya-Zeder

Cèdre de l'Himalaya

17.2

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Cedrus libani

Lebanon Cedar

Libanon-Zeder

Cèdre de Liban

17.3

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Cedrus atlantica

Atlas cedar

Atlaszeder

cèdre de l'Atlas

18

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

Italiaans

Herkomsttaal

Cupressus sempervirens

Italian Cypress, Mediterranean Cypress

Italienische Zypresse

Cyprès méditerranéen

Cipresso comune

Cipresso comune

19

Wetenschap

Engels

Duits

Frans

herkomsttaal

Cupressocyparis leylandii

Leyland Cypress

Leyland-Zypresse

cyprès de Leyland

レイランディー

Buitenbeentjes:

Wetenschap

Opmerking:

Houtnamen

Cedrola odorata

Loofhout!!

Ceder, cedrela (D), Tabascoceder, Cigarbox cedar, Cedre acajou, Cedro (S) Aziatisch ceder

Wetenschap

Engels

Houtnamen

Calocedrus decurrens
Naaldhout, syn.Libocedrus. verwant aan Cedrus 17

Incense cedar

Incense cedar, pencil cedar, Californische incense cedar, california post cedar.

Wetenschap

Engels

herkomsttaal

Houtnamen

Agathis dammara

Agathis,

Kauri, menghilan (Saba) agathis.

Kauri, Damar, puthi, damar,bindang

Wetenschap

Engels

Duits

herkomsttaal

Houtnamen

Juniperus procera
Hoort bij 6

cedar

Bleistift Zeder

mutarakwa

Potlood ceder, afrikaanse potloodceder, african pencil cedar.

Let erop dat meestal de officiële houtnaam de locale naam van herkomst is of wat hier ten lande gebruikelijk als naam wordt opgegeven. Ook kunnen aberraties (afwijkingen in de logica) voorkomen uit “marketing overwegingen”, maar dat was u al opgevallen.

Nu hebben we een beetje overzicht gekregen in de belangrijkste naaktzadigen met de grootste groep: de naaldhout soorten.

Dit overzicht is in absolute zin beperkt, ik zie het dan ook als een vingeroefening voor het onderdeel in mijn schrijfwerk over het gebruik van planten. Ik heb de bijzonderheden over de specifieke eigenschappen niet genoteerd in dit schrijven. Maar misschien komen we er later uitgebreid op terug.

Als u bij lezing lacunes tegenkomt dan verneem ik dat graag van u.

Groene groet

Breda september 2008

P.Munnik

Plantaardigheden.nu - Vragen en antwoorden en discussie

^Naar het begin van deze pagina

Diverse artikelen
Begin
Over planten
 

Geelwortel

  De Meloen (Pompoen) – Cucurbita pepo L.
 

Kneuzingen, zwellingen en sportblessures

  Boom opzetten over Naaldhout
  Jacobskruiskruid, vragen, vragen en nog meer vragen
  Alternatieve landbouwgewassen
  Fluite(n)kruid
  Flierefluiten met een vlierfluit
  Silphium, het verdwenen kruid
  Winterlinde (Tilia cordata Mill)
  Mangosteen (Garcinia mangostana Linn)
  Medicijn en drogerij in den Bijbel - met registers met plantenlijst
  De planten voor de Karel de Grote-tuinen (Capitulare de villis)
  Sint-Antoniusraapje (Ranunculus bulbosus - Knolboterbloem)
Diverse onderwerpen
  Tips van Tenna: huismiddeltjes - EHBO uit uw keuken
  Over Europan Scientific Cooperation On Phytotherapy (ESCOP)
  Planten en kanker
  Plantaardigheden en kanker
  2000 jaar oude pillen met kruiden ontdekt in scheepswrak
  Prof. dr. Frits Muskiet: ‘Onze voeding moet gebaseerd zijn op eetpatroon oermens’
  Bestanddelen van thee
  Bloementuin
  Vakantie
  Generatietuin
  Voorjaarsbloemen 2011
  Nog wat voorjaarsbloemen

Over bijen

Over de wilde cichorei (Cychorium intybus)
  1. Namen, plantlore en ander merkwaardigs
  2. Botanie en (een beetje) ecologie
  3. Fenomenologie
  4. Veelzijdig groentegewas en koffieleverancier
  5. Arietta cichoriata - andante semplice e cantabile
  6. Therapeutische toepassingen - van de oudheid tot Rudolf Steiner
  7. Therapeutische toepassingen -
Edward Bach en de bloesemremedie Cichorei (Chicory)
  Praeambulum
  BIJLAGE 1
  BIJLAGE 2
  BIJLAGE 3
Beluister de
Uitzendingen/Podcasts
P.Munnik over kruiden
   
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel