Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Bijen

Rosse metselbij - Foto Luc Regniers

Index

Nieuw staat bovenaan

Historische documenten

en zie ook

en ook

Externe links

Lezing door Dr. Jeroen P. van der Sluijs - Copernicus Institute of Sustainable Development - Utrecht University voor de European Landowner Organisation voor een zaal met veel Syngenta en Bayer mensen waarin aan het eind de kansen van de groene chemie werden benadrukt. in .pdf

NBV-imkernieuws nr.1 - januari 2013 van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV)

 • Voorjaarsschoonmaak in de winter
  Met de sneeuw half december leek de winter zijn intrede te doen. Vlak voor de kerst brak echter een periode met temperaturen van meer dan 10 graden aan. De bijen kwamen massaal te voorschijn voor een sanitair rondje. Ondertussen werden ook de overleden bijen uit de kast gesleept.
  Het is normaal dat ‘s winters een flink percentage van de bijen in een volk het loodje legt. Let op dat de vliegspleet tijdens een koude periode niet verstopt raakt met dode bijen. Waar moet u in deze wintermaanden als bijenhouder nog meer op letten?
 • Snel de oxaalzuurbehandeling tegen varroa toepassen!
  Mocht u de oxaalzuuroplossing nog niet over de winterbijen hebben gedruppeld in afwachting van koeler weer, doe dat dan nu toch maar snel. Er is een periode op komst met zowel 's nachts als overdag lichte vorst. Voor de bijen aanleiding dicht op elkaar te kruipen bij het voer: ideaal voor de behandeling.
 • Steun van Klaas-Jan Huntelaar Foundation.
 • Vernieuwd Bijenhouden heeft primeur ledenkorting
 • Open Imkerijdag dit jaar op 13 en 14 juli
  De editie 2012 kreeg een goede waardering van een record aantal deelnemers. Het bezoekersaantal verdubbelde ongeveer ten opzichte van 2011, dus redenen genoeg om ook dit jaar het evenement te organiseren. Op zaterdag 13 en zondag 14 juli gaan de poorten van bijenstallen weer open voor het publiek en kan men een kijkje in de keuken nemen bij een imker.
 • Meld u aan voor een van de twee studiedagen op 26 januari
  Koninginnenteeltdag in Austerlitz Een dag het teken van de georganiseerde teelt van koninginnen en de mogelijkheden die de ´kleine´imker heeft. Een programma zowel voor imkers die met de teelt willen beginnen als voor de doorgewinterde telers.
 • Studiedag voor bestuivingsimkers in Wageningen
  Een breed programma waarin niet alleen aandacht voor de daadwerkelijke bestuiving van gewassen, maar ook over bedrijfsmethoden en varroabestrijding.
 • Tuinieren voor (wilde) dieren

Nieuwsbrief van de Plant Sciences Group, januari 2013
De Plant Sciences Group van Wageningen UR is een samenwerkingsverband van Plant Research International, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), Wageningen University Plantenwetenschappen en Wageningen UR Glastuinbouw
Onderwerpen:

 • Nog volop kansen in Topsectoren
 • Doorbraak in bestrijding eikenprocessierups
  Eenvoudig, milieuvriendelijk en goedkoop bestrijden van de eikenprocessierups, die ieder jaar voor veel overlast en irritatie zorgt. Dat komt dichterbij nu onderzoekers van Plant Research International een natuurproduct hebben gevonden waarmee de rupsen om de tuin geleid kunnen worden. In samenwerking met gemeenten en groenbeheerders moet verder onderzoek uitwijzen welke stoffen voor deze reactie zorgen en hoe ze geproduceerd kunnen worden. De verwachting is dat dit onderzoek twee jaar zal duren. In een korte video is te zien hoe goed eikenprocessierupsen door het gevonden extract om de tuin worden geleid: ze volgen het geurspoor, in processie.
 • Wageningse windtunnels in onderzoek wereldwijd
 • PicknPack gestart
 • Pas op voor de vijand van de vijand van jouw vijand
  Planten, die door rupsen worden aangevallen, roepen de hulp in van sluipwespen door middel van vluchtige geurstoffen, die de plant aanmaakt in reactie op de vraatschade. De sluipwespen helpen de plant om van zijn vretende belager af te komen. De geurstoffen worden echter ook door andere insecten waargenomen. Een nieuwe studie van een Wagenings onderzoeksteam, onder leiding van onderzoeker Erik Poelman, in PLoS Biology laat zien hoe weer andere sluipwespen deze plantengeuren oppikken om de sluipwespen op te sporen.
 • Snijmaïsteelt duurzaam en praktisch verbeteren
 • Wat is de beste paprika?
 • Nederlandse tuinbouwkennis in Taiwan
 • Prei op water
  Het programma 'Teelt de Grond uit' ontwikkelt rendabele teeltsystemen voor de vollegrondstuinbouw die bedrijven in staat moet stellen om te voldoen aan de Europese regelgeving voor de waterkwaliteit. Binnen het programma is een startbijeenkomst gehouden voor het praktijknetwerk ‘Meerwaarde voor prei geteeld op water’. Het plan is om een teeltsysteem van circa 400 m2 preiteelt op water bij een teler in Zeeland aan te leggen. Uit eerder smaakonderzoek bleek er geen verschil te zijn in smaak tussen prei geteeld op water en prei uit de volle grond.

Bijennieuws - Nieuwsbrief van Bijen@wur, editie 26, maart 2013

Bijenradar: Kans om wilde bijen te zien

Alternatieve methoden om oxaalzuur in de zomer te gebruiken

Honing ontleed Marc van den Broek

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel