Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Bachbloesemremedies bij dieren

   Net zoals bij mensen kan er ook bij dieren een onbalans zijn tussen lichaam, geest en bepaalde gemoedstoestanden waardoor bijvoorbeeld angst, paniek, agressie, onzekerheid, dominantie, jaloezie of de vraag naar constante aandacht kunnen ontstaan.

   Voor een goede samenstelling van een Bachremedie ter ondersteuning van gedragstherapie is het belangrijk de oorzaak van een bepaald diergedrag te vinden. Daarvoor zijn wij volledig afhankelijk van observatie door de mens. Je kunt immers aan een dier geen vragen stellen.

    Het is van groot belang om de dieper liggende oorzaken van de problemen goed te achterhalen en vooral het gedrag van de hond en de wisselwerking tussen hond en geleider juist te interpreteren. De juiste interpretatie van de oorzaak van diergedrag vergt een flinke portie gedragskennis en objectiviteit.

    Ik ben daarom dan ook van mening dat een goede Bachbloesemtherapeut voor honden, katten en/of paarden tevens een, voor het desbetreffende dier, ervaren en vakkundig geschoolde gedragstherapeut dient te zijn.

^Naar het begin van deze pagina

Gedragstherapie

   Een integere gedragstherapeut zal altijd een uitgebreid gesprek met de eigenaar van het dier hebben.

    Tijdens een dergelijk gesprek wordt een beeld verkregen van de gezondheid, het gedrag en de voorgeschiedenis van het dier, alsmede van de omstandigheden waaronder het gedrag ontstaat. Tegelijkertijd wordt het dier geobserveerd en worden er, waar nodig, video-opnamen van het gedrag gemaakt, zodat de eigenaar in detail kan zien wat er voorafgaat aan het gedrag en waarom het uiteindelijk fout gaat. Na afloop van het gesprek wordt de diagnose gesteld en wordt er, in overleg met de eigenaar, een therapieplan gemaakt dat als basis dient om het gedrag weer in goede banen te leiden.

    Deze therapie kan ondersteund wordenmet Bachremedies. Gedragstherapie ondersteund door remedies is een combinatie die uiterst krachtig is en werkelijk fantastische resultaten op kan leveren.

^Naar het begin van deze pagina

Een werkwijze

   Er zijn in principe twee manieren waarop de eigenaar van een dier probleemgedrag op kan lossen:

  1. De eigenaar doet het zelf, onder begeleiding van een deskundige.
  2. De eigenaar besteedt zijn dier uit aan een deskundige die het probleem voor hem verhelpt door training of heropvoeding.

   Vrijwel altijd is de eerste methode de meest effectieve: een therapeut begeleidt de eigenaar bij het omvormen van het gedrag.

   Reden voor deze aanpak is dat gedrag van een dier (mede) bepaald wordt door de omgeving.

   Dat betekent dat het oplossen van probleemgedrag zelden mogelijk is zonder dat de omgeving (het huisgezin) zich anders gaat opstellen en gedragen tegenover het dier.

   Als de omgeving niet meeverandert, bestaat een grote kans op terugkeer van het probleemgedrag.

^Naar het begin van deze pagina

Modeverschijnsel

   Bachremedies voor dieren zijn op het ogenblik "in".

   Iedereen mag zich Bachbloesemtherapeut noemen en dat gebeurt dan ook.

   Op zich is daar weinig mis mee. Zelfstudie kan heel goed een prima basis zijn om andere mensen te helpen met het samenstellen van remedies voor hun dier. Het is echter onmogelijk om verantwoord bezig te zijn als je niet tevens verstand hebt van gedragsprocessen bij dieren.

    Er zijn tegenwoordig helaas nogal wat "therapeuten" die als enige intentie hebben: geld verdienen en absoluut geen verstand hebben van gedragsprocessen bij dieren. Toch schrijven ze een combinatie van Bachremedies voor, zonder de eigenaar gesproken te hebben, zonder therapieplan, zonder observatie, zelfs zonder het dier gezien te hebben.

    Er bestaan zelfs postorderbedrijven die kant-en-klare standaard-toverflesjes op voorraad hebben die dan voor alle dieren met een bepaald gedrag wel zouden werken. Je schrijft simpelweg een mailtje met bijvoorbeeld "mijn hond is bang" en voor een euro of tien rolt vervolgens elke maand het wondermiddel kant en klaar in uw brievenbus.

    Dat deze manier van werken pure geldklopperij is, zal duidelijk zijn.

^Naar het begin van deze pagina

Samenvatting

   Ook voor dieren geldt binnen de Bachbloesemtherapie dat je uitgaat van het dier als een geheel, net als bij mensen.

    Omdat het vaak verschrikkelijk moeilijk is om in te schatten wat de hoofdoorzaak van de onbalans van een dier is, adviseren wij dringend advies te vragen bij een gedragsdeskundige, zodat deze in samenspraak met u tot een goede diagnose kan komen en een plan de campagne kan opzeten dat ondersteund wordt met remedies.

    Bachbloesems zijn noch voor mensen noch voor dieren een tovermiddel waarmee je alles op kunt lossen. Ze zijn wel een prima ondersteuning en kunnen grote doorbraken bewerkstelligen.

    Een verandering van het gedrag in de omgeving van een dier is eveneens van groot belanfg, wil therapie met Bachremedies kans van slagen hebben.

^Naar het begin van deze pagina

Links naar gespecialiseerde sites

   Om u verder op weg te helpen met de zoektocht naar een goede gedragstherapeut die tevens met Bachremedies werkt, heb ik hieronder enige links opgenomen naar mensen die ik persoonlijk ken en van wie ik weet dat ze integer en verantwoord werken.

PuppyStar (Ans Kolen)

  • Dit is de site van mijn eigen hondenschool. Hier is meer informatie te vinden over gedragstherapie en Bachbloesemtherapie voor honden.
  • Surf in het linker panel naar "bachbloesem" en voor gedragstherapie naar "cursussen - gedragstherapie".
  • PuppyStar neemt momenteel alleen puppy's aan!

Jyoti

  • (Anneke Schellingerhout)

AnimalVision

  • (praktijk voor intuïtieve communicatie met dieren)

Bianca Uittenbhttp://www.bachvoordieren.nl/ogaard.

Margriet Cremers-Dudok van Heel

Ingrid Bos

Alpha

  • (de vakvereniging voor gedragstherapeuten voor honden)

^Naar het begin van deze pagina

Literatuur

Aanbevolen boeken over remedies voor dieren:

"Bach-remedies voor honden en paarden" - door Margriet Dudok van Heel, ISBN 9060305671

"Bach! Bach Bloesem therapie voor dieren" - door Bianca Uittenbogaard, ISBN 9076761035

"Katten psychisch helen, Bach-remedies en andere natuurgeneeskundige therapieën om uw kat zich weer lekker in haar vel te laten voelen" - door Stephen Ball & Judy Howard, ISBN 9060306236

A.Kolen

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel