Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

De eenvoud van de (Bach)bloesemtherapie

Plant en therapie

Hoe werken de bloesemremedies?

Plant en therapie

   De reguliere geneeskunde behandelt patiënten met geneesmiddelen die ziekte(symptomen) bestrijden of onderdrukken. Het lijden (Grieks: pathos) van het lichaam wordt bestreden met een stof die tegengesteld aan of in elk geval anders (Grieks: allos) is dan de ziekmakende stof. Vandaar allopathie, voortgekomen uit de oude kruidengeneeskunde en daarom ook wel traditioneel of orthodox (regulier).

   De oude kruidengeneeskunde en de huidige fytotherapie (Grieks: phyton = plant) behandelen de patiënt ook met plantaardige produkten: verse of gedroogde planten of daaruit bereide extracten en tincturen.

    Een loot aan de fytotherapeutische geneeswijze is de aromatherapie, die al door de Egyptenaren werd toegepast. Bij de aromatherapie gaat het om de invloed van etherische oliën van planten op de mens via de huid of de slijmvliezen.

   Via het bloed of het lymfevocht bereiken ze de inwendige organen, waarbij ze het immuunsysteem prikkelen. Ook de reuk speelt hierbij een belangrijke rol.

   Het is proefondervindelijk aangetoond dat een etherische olie uit een mengsel van een groot aantal bestanddelen, gunstiger werkt dan haar hoofdbestanddeel alleen.

   In elk geval onderscheiden natuurlijke etherische oliën zich qua geur vaak in gunstige zin van die van synthetica. Alle etherische oliën hebben een sterk desinfecterend vermogen gemeen.

   De bloesemtherapie, meer in het bijzonder de Bach-bloesemtherapie - geïntroduceerd door de Engelse arts, chirurg, bacterioloog en homeopaat Edward Bach (1886-1936) - werkt principieel anders.

   Bij de bereiding van bloesemextracten of bloesemremedies speelt niet een stoffelijke substantie een hoofdrol, maar worden de vier elementen waaruit alles in onze wereld is opgebouwd - aarde, water, licht en vuur - bij elkaar gebracht in de vrije natuur: de bloembladen van een bepaalde plant worden in een kom met bronwater gedaan en temidden van de planten waarvan de bloembladen zijn geplukt op de aarde gezet en enkele uren aan zon en licht blootgesteld.

   Er vindt nu geen overdracht of verdunning van materie plaats, alleen van zuivere levensenergie.

   Men zou kunnen zeggen: het energetische patroon van de plant, dat zijn hoogste en zuiverste vorm aanneemt in de bloem, deelt zich in het proces van zonnepotentiëring mee aan het medium water.

   Dit gepotentieerde water is de moedertinctuur (ter conservering wordt een gelijke hoeveelheid cognac toegevoegd).

   De levenskracht (het energetisch patroon) van een bloesemremedie is niet onderhevig aan de wet van de polariteit en heeft dan ook maar één werking: het negatieve wordt niet verdreven, er is alleen de positieve, genezende werking.

   Deze grijpt in op een bovenlichamelijk niveau, op de gemoedsgesteldheid van de mens, waar de eigenlijke oorzaak van veel ziekten ligt. Dr. Bach zei dan ook: behandel niet de ziekte, maar de mens (d.w.z. zijn innerlijk).

^Naar het begin van deze pagina

Dr. Edward Bach over de werking van de bloesemremedies

Daarbij worden die schitterende remedies toegediend die God heeft voorzien van een helende kracht, zodat er meer van het licht van de Ziel kan doordringen en de patiënt volstroomt met de heilzame werking ervan.

De remedies werken op onze gemoedsgesteldheid: zij beuren ons op en openen in ons kanalen voor het ontvangen van de boodschappen van ons Spirituele Ik, waardoor wij vervuld worden van de karakterkwaliteit die we op dat moment nodig hebben en de fout die onze natuurlijke staat verstoort kan worden weggewassen.

Zij kunnen, net als mooie muziek en andere dingen die ons inspireren en verheffen, ons dichter bij onze Ziel brengen en ons hierdoor vrede brengen en ons leed verzachten.

Zij genezen, niet door de ziekte aan te vallen, maar door ons lichaam te doordringen van de prachtige stemmingen van onze Hogere Natuur, in de nabijheid waarvan ziekte verdwijnt als sneeuw voor de zon.

En uiteindelijk zullen de remedies de houding van de patiënt tegenover ziekte en gezondheid veranderen. | (Edward Bach, Ye suffer from Yourselves)w

R.van der Hoeden

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel