Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Bachbloesemremedies voor honden

Dogs aren't our whole life, they make our lives whole.
Roger Caras

   Lees voor een beter begrip van dit artikeltje eerst het algemene stukje over Bachbloesemremedies bij dieren.

Inleiding

   Net zoals bij de mens kennen we bij honden ruwweg gezegd twee vormen van onbalans:

  1. Onbalans veroorzaakt door een acute situatie.
  2. Chronische onbalans

^Naar het begin van deze pagina

1. Acute situaties

   Bij acute situaties zoals paniek, geschrokken zijn van een andere hond, angst etc. werkt Rescue Remedy vaak erg goed als eerste hulp.

   Rescue Remedy gebruik je niet langdurig. Je zet het in als eerstehulpremedie bij bijvoorbeeld heftige schik, trauma en dergelijke. Rescue is een symptoombestrijder en geen middel waardoor alle schrik, spanning en stress als sneeuw voor de zon verdwijnen.

    Na het gebruik van de eerstehulpremedie is het altijd verstandig te gaan werken aan de oorzaken en/of het ontstane trauma die de symptomen hebben veroorzaakt.

    Rescue kan je ook inzetten ter preventie bijvoorbeeld bij een verwacht bezoek aan de dierenarts.

2. Chronische onbalans

   Vrijwel altijd komen gedragstherapeuten bij honden helaas langdurige chronische onbalans tegen.

    De oorzaak hiervan is dat er vaak lang gewacht wordt met het inroepen van professionele hulp en/of dat het probleem pas na lange tijd door de eigenaar onderkend wordt als zijnde een probleem dat niet "vanzelf" overgaat.

   Doordat de onbalans in het dier al geruime tijd aanwezig is, is het ene gedrag inmiddels al gecompenseerd door een ander gedrag waardoor het verschrikkelijk moeilijk wordt om de werkelijke, diepere oorzaak van het probleemgedrag te kunnen vinden. Toch is dat van het grootste belang. Louter het bestrijden van symptomen lost immers de oorzaak van problemen niet op. Ze zullen gegarandeerd terugkomen.

^Naar het begin van deze pagina

Oorzaken van probleemgedrag

   Net als bij mensen kan er ook bij honden een onbalans zijn tussen lichaam, geest en bepaalde gemoedstoestanden. Honden kennen immers ook angst, onzekerheid, agressie, jaloezie, niet alleen kunnen zijn, apathie, de vraag naar constante aandacht, verlatingsangst etc.

    Daar help je als geleider fiks aan mee door bijvoorbeeld toe te geven, een dier onbewust te bevestigen in zijn gedrag of te veel eigen initiatief te laten ontplooien, waardoor het voor honden niet meer duidelijk is wie er nu wel of niet de roedelleider is.

Op dat moment komt het dier in een nog grotere onbalans. Honden met gedragsproblematiek zijn meestal hoogst ongelukkig en datzelfde telt voor hun eigenaren.

   Bachbloesemremedies voor honden zijn een prima middel om gedragstherapie te ondersteunen. Ik geef zelden nog gedragstherapie zonder ondersteuning van Bachbloesems, de resultaten zijn soms werkelijk verbluffend.

^Naar het begin van deze pagina

De keus van de juiste bloesemremedies

   Bij honden zijn we voor de keus van de juiste remedies volledig aangewezen op observatie door de mens. Dieren kunnen immers niet vertellen wat hun "dwars" zit.

   Voor eigenaren is het verschrikkelijk moeilijk om in te schatten wat de hoofdoorzaak van het gedrag van hun hond is. Immers: uit het ene gedrag vloeit het andere voort.

   Een voorbeeldje: uw hond, laten we hem eventjes Junior noemen, is een onzeker typetje en wordt op een kwade dag omvergelopen door een andere hond. Junior is flink geschrokken en is na dit gebeuren schrikachtig als er honden in de buurt komen. Als eigenaar heb je dan de neiging om het dier te kalmeren, maar daarmee wordt het angstgedrag alleen maar verergerd. Op een dag wordt Junior weer belaagd door een andere hond. Die wil eigenlijk alleen maar met Junior spelen, maar Junior is erg bang en ten einde raad tracht Junior zijn opponent te bijten onder het motto "de eerste klap is een daalder waard". De eigenaar van de andere hond trekt zijn hond geschrokken achteruit en maakt dat hij wegkomt. En wat doet u? Diep in uw hart bent al lang blij dat Junior eindelijk zijn haren eens terug haalt, u moppert misschien wat voor de vorm, maar eigenlijk bent u geneigd uw dappere hond te belonen.

   Junior heeft nu geleerd:

  1. Bij grommen en bijten gaat die engerd weg.
  2. De baas steunt me.

   Het gevolg zal zijn dat uw hond steeds vaker uit gaat vallen.

    Zijn gedrag heeft immers succes, want meestal gaan de honden dan wel weg.

   Als dit een paar keer gebeurt, zal er steeds minder sprake van angst zijn. Bij elke geslaagde poging wordt uw hond sterker (en u wanhopiger).

   Als je dit soort gedrag - in vaktermen: geconditioneerde angstagressie - puur als leek bekijkt, denk je te maken te hebben met een agressieve hond. Dat is natuurlijk ook zeker waar, Junior blikkert immers met zijn tanden, maar de achterliggende oorzaak is een trauma: diepgewortelde onzekerheid en angst.

   Als je deze hond gelijk begint te behandelen met bloesems tegen onzekerheid en/of angst zal dat weinig tot geen effect hebben. Het is correct dat de eigenlijke oorzaak angst voor honden is, maar je moet eerst het trauma en eventuele andere problemen aanpakken. Pas daarna kan je doelgericht gaan werken aan het uitvallen. Dit doe je vanzelfsprekend in combinatie met gedragstherapie.

   Als de (angst)agressie onder controle is, lijkt het dat je er bent. Het tegendeel is echter het geval. De hond is immers waarschijnlijk nog steeds onzeker en bang. De agressie is verdwenen, maar de onzekerheid niet. Daar werken we daarna dan aan, net zolang totdat de hond weer zo goed mogelijk in balans is.

^Naar het begin van deze pagina

Werkwijze

   Je zou kunnen zeggen dat je het gedrag afpelt als een ui om tot slot tot de kern te komen. Doordat we het gedrag laag voor laag "afpellen", zult u regelmatig andere bloesems in het flesje voor uw hond tegenkomen.

   Elke maand bekijken we aan de hand van de door ons ontwikkelde vragenlijst voor honden én een gesprek de vorderingen en passen het flesje eventueel aan.

   Het is moeilijk te zeggen hoe lang uw hond Bachbloesemremedies zal gaan gebruiken. Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Globaal genomen, moet u toch wel op een aantal maanden rekenen. Een algemene vuistregel is de tijd dat het probleemgedrag "erin" zat maal 2. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter dus!

A.Kolen PuppyStar (Ans Kolen)

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel