Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Inleiding: Over Edward Bach en de Bachremedies

De Bachbloesemremedies ontdekt

Indeling van de remedies

  • De indeling van de gemoedstoestanden volgens Dr. Edward Bach (zeven groepen)
  • en de indeling van de remedies volgens het systeem van Dietmar Krämer (communicatiebloesems, compensatiebloesems, decompensatiebloesems, basisbloesem).

Schematisch overzicht

  • Engelse, Nederlandse en botanische namen en de gemoedstoestanden, en indeling volgens Bach- en Krämer in drie tabellen

Gebruik en toediening van Bachbloesemremedies

Veel gestelde vragen en opmerkingen

Verdunning van Bachbloesemremedies

Bachbloesemremedies bij dieren

Bachbloesemremedies voor honden

Inleiding over gemoedstoestanden, volgorde en geraadpleegde bronnen

   Weldaad onthoud je de mensheid niet. Edward Bach

   Bachbloesemremedies zijn veilige, natuurlijke, niet verslavende middelen die gebruikt kunnen worden samen met alle andere behandelmethoden.

   Bloesemremedies hebben een zachte en heilzame werking op het emotionele vlak. Ze helpen negatieve gemoedstoestanden op te lossen, waardoor je beter in balans komt en zo jeZelf kunt helen.

   Geen enkele ziekte zal spoorloos verdwijnen door welke holistische benadering dan ook. Wél is het mogelijk dat je heel veel minder last van dingen kan hebben/krijgen als je emotioneel goed in balans bent.

   Een treffend voorbeeld vind ik altijd hoofdpijn. Als je een zeurende hoofdpijn hebt, heb je daar plots minder last van als er iets leuks staat te gebeuren. Als er minder leuke dingen gebeuren, wordt de hoofdpijn vaak erger.

   Bachbloesemremedies helpen je in een goede emotionele balans te komen. Remedies zijn te gebruiken bij stress, angsten, depressieve gevoelens, boosheid, bezorgdheid, een laag gevoel van eigenwaarde, schuldgevoelens, eenzaamheid enz.

   De 38 Bachbloesems werden ontdekt door Dr. Edward Bach (1886-1936), een Engelse arts en bacterioloog.

   Hieronder wordt wat dieper ingegaan op de geschiedenis van de Bachbloesem remedies. In andere artikeltjes op dit deel van de website worden de verschillende bloesems en hun toepassingen besproken.

^Naar het begin van deze pagina

Dr. Edward Bach (1886-1936), zijn achtergrond en omstandigheden

   Edward Bach werd geboren op 24 september 1886 in het dorpje Moseley, niet ver van de Engelse stad Birmingham.

   Al als kind was hij een intuïtieve, gevoelige en sensitieve jongeman. De jonge Edward droomde ervan mensen te gaan genezen en wilde arts worden. Het ging echter in eerste instantie anders.

   De ouders van Edward Bach hadden een kopergieterij in Birmingham. Daar ging Edward vanaf zijn zestiende tot zijn negentiende werken. Nog steeds wilde hij medicijnen gaan studeren, maar hij vond dat hij niet van zijn ouders kon vragen zijn medische opleiding te bekostigen.   

   De sociale voorzieningen in de beginjaren van de vorige eeuw stonden nog op een laag peil. Als je ziek werd, had je in die tijd geen ziektewet en ziektekostenverzekeringen zoals we die nu kennen.

   De mensen in de fabrieken ploeterden, ziek of niet ziek, altijd maar door, ook wanneer ze eigenlijk in bed hoorden. De enkele keer dat ze een arts bezochten, werd er wat aan de symptomen gedaan, maar zelden werd de onderliggende werkelijke ziekte aangepakt.

   Eigenlijk is dit hetzelfde als wanneer we een paracetamol nemen als we ergens pijn hebben.

   Het lichaam vertelt je dat je ziek bent, maar door de pijnstiller verdwijnt dat signaal en kun je gewoon doorgaan. Voor een keertje is dat helemaal niet zo erg, maar als je het vaak doet, pleeg je roofbouw op je zieke lichaam.

^Naar het begin van deze pagina

Lichaam en geest

Dr. Edward Bach

   Edward Bach besloot in deze jaren dat hij het anders zou gaan doen. Hij wilde een manier vinden om de menselijke geest te genezen die daardoor haar lichaam zou genezen.

   Immers: lichaam en geest werken continu samen en functioneren alleen maar optimaal wanneer beide in balans zijn.

   Edward Bach vond ook dat het een zeer eenvoudige methode zou moeten gaan worden, zodat mensen zichzelf zouden kunnen helpen en niet langer afhankelijk zouden zijn van anderen.

   Hij realiseerde zich tegelijkertijd dat hij allerlei geneeswijzen zou moeten bestuderen en dat een medische achtergrond zeer noodzakelijk was.

^Naar het begin van deze pagina

Studie

   Toch wilde hij nog steeds niet bij zijn ouders aankloppen om zijn opleiding te betalen.

   Bach had echter een wijze vader die tegen zijn zoon zei dat je altijd je hart moet volgen als je daarvoor de mogelijkheden hebt. De vader van Edward Bach beloofde Edward dat hij zijn opleiding zou betalen.

   Edward was 20 jaar toen hij aan zijn medische opleiding aan de universiteit van Birmingham begon. In 1912 studeerde hij af en verdiepte in de jaren daarna zijn pas opgedane allopathische kennis.

   Ondertussen was hij zijn ideaal om een geneesmiddel te vinden dat niet alleen de symptomen zou bestrijden, niet vergeten. Zijn honger naar kennis vulde zijn hele leven. Er was maar weinig ruimte meer voor andere dingen.   

   Het was geen gemakkelijke tijd voor Edward Bach. Hij was een natuurmens en zat altijd maar binnen te werken en te studeren.

   De natuur lokte, maar Bach wilde er niet aan toegeven want hij wist zeker dat zijn medische werk hem naar het antwoord zou leiden dat hij zocht.

   Later zou blijken dat dat antwoord nou juist in zijn zo geliefde natuur lag, maar dat wist Edward toen nog niet.

   Wat hij wel spoedig ontdekte, was dat je kennis niet alleen uit boeken kunt halen, maar voornamelijk opdoet in de praktijk.

   Hij observeerde zijn patiënten nauwkeurig om te gaan begrijpen waarom dezelfde ziekte op de ene persoon veel meer impact kon hebben dan op een andere persoon.

   Hij merkte op dat exact dezelfde behandeling bij de ene patiënt goed aansloeg en bij een andere veel minder. Dit verbaasde Bach en hij vroeg zich dan ook af hoe dat mogelijk was.

   Hij ontdekte dat persoonlijkheid, levensvisie, emoties en gevoelsleven van een mens veel invloed hebben op hoe een ziekte zich al dan niet ontwikkelt.

   Verder deed het Bach pijn als hij zag dat het genezingsproces bij mensen vaak nog pijnlijker was dan de ziekte zelf. Hij wist nu helemaal zeker dat genezing zacht, voorzichtig en vooral pijnloos zou moeten zijn.

^Naar het begin van deze pagina

Ervaring als arts

   Edward Bach begon rond 1913 een praktijk vlak bij Harley Street. Zijn praktijk groeide snel, veel patiënten gingen vooruit.

   Toch begon Edward steeds meer onvrede te voelen ten opzichte van de manier waarop hij de geneeskunst uitoefende.

   Het viel hem op dat veel van zijn patiënten hun hernieuwde gezondheid niet behielden en bovendien waren er nogal wat chronisch zieke mensen onder zijn behandeling waarbij geen enkele vorm van behandeling aan scheen te slaan. Dat deed Bach verdriet, hij wilde ook hen kunnen helpen.

   Edward Bach ging met hernieuwde kracht verder met het observeren van zijn patiënten.

   Hij wist zeker dat het zich alleen bezighouden met fysieke klachten niet de oplossing naar volledige genezing was. Een mens bestaat immers niet alleen uit een omhulsel, er is meer dan alleen je fysieke lichaam.

   Bach begon zich te verdiepen in de bacteriologie, in de hoop dat daar het antwoord op zijn vragen lag.

   Hij ontdekte dat bepaalde bacillen aanwezig zijn in ieder lichaam, maar ze maken de ene persoon wel ziek en een ander helemaal niet. Hij ontdekte ook dat deze bacillen andere afmetingen hadden bij gezonde mensen dan bij zieke mensen.

   Hij ontwikkelde vaccins die fantastische resultaten opleverden. Omdat Bach nog steeds van mening was dat ziekten zacht genezen moesten worden, zocht hij verder naar een methode die niet via een injectie het menselijk lichaam binnen zou komen.

^Naar het begin van deze pagina

Kanker

   Met zijn eigen gezondheid ging het ondertussen helemaal niet zo goed.

   De eerste wereldoorlog was uitgebroken en Edward werkte dag en nacht met oorlogsslachtoffers in het academische ziekenhuis, terwijl hij ondertussen ook nog onder andere docent bacteriologie was.

   Hij gunde zichzelf geen rust en werkte onverdroten voort in zijn speurtocht naar een oplossing om alle mensen hulp te kunnen bieden

(Eik - Oak (22))

   In 1917 waarschuwde Edwards lichaam hard en duidelijk.

   Hij kreeg een zeer ernstige bloeding en raakte bewusteloos. Bach werd geopereerd aan darmkanker, maar zijn ziekte werd slechts plaatselijk verwijderd. De medici dachten dat Edward nog een maand of drie te leven zou hebben.

   Zodra het mogelijk was, sleepte Bach zich uit bed, want hij wilde zijn nog resterende spaarzame tijd gebruiken om het werk in het laboratorium zover mogelijk af te krijgen voordat hij dood zou gaan.

   Na maanden van intensief werken merkte Bach dat hij sterker en sterker werd. Hij begreep niet wat de oorzaak van zijn wonderbaarlijke herstel kon zijn, net zo min als zijn artsen.

   Bach dacht diep na en kwam tot de conclusie dat zijn gedrevenheid, passie voor zijn werk, zijn zingeving in het leven misschien wel eens hetgeen was wat hem zijn gezondheid had teruggegeven.

^Naar het begin van deze pagina

Homeopathie

   In 1922 las Bach het boek "Organon" van de Duitse arts Samuel Hahneman (1755-1843), de grondlegger van de homeopathie.

   Hierin vond hij duidelijk bevestiging van zijn werk: ook Hahneman zocht het ware genezen in het behandelen van de totale mens en niet alleen diens ziekte.

   Bach ging verder met observeren en studeren en breidde zijn kennis steeds verder uit.

   Hij ontwikkelde de zeven oraal in te nemen Bach-nosoden, die tot op de dag van vandaag voorgeschreven worden door zowel allopathische als homeopathische artsen. Bach schreef artikelen en gaf lezingen.

   Altijd deelde hij zijn kennis met de mensheid en hield nooit iets achter.

   Bach zelf zei daarover: weldaad onthoud je de mensheid niet. Hij was niet gesteld op eer en commercie.

   Hij had maar één verlangen: zieke mensen gezond maken of liever gezegd, zieke mensen de kans geven zichzelf weer gezond te maken.

   Niettegenstaande het grote succes van de nosoden was Dr. Bach niet tevreden.

   Zijn grote wens was altijd geweest om een zuiver, zacht geneesmiddel te vinden voor alle chronisch zieken.

   Wat hem ook niet aanstond, is dat hij met bacteriën werkte om de vaccins te prepareren.

   Bach vatte het plan op om in de natuur te gaan zoeken naar planten die qua werking zouden lijken op de bacteriën waarmee hij werkte.

^Naar het begin van deze pagina

Ontdekking van de types

   In 1928 zat Bach tegen zijn zin aan bij een diner.

   Plots realiseerde hij zich dat de hele mensheid bestond uit een beperkt aantal types mensen. Dit was de aanzet tot de indeling van Dr. Bach van de gemoedstoestanden zoals wij ze heden ten dage nog steeds hanteren.

   In datzelfde gedenkwaardige jaar 1928 voelde Bach de aandrang om naar Wales te gaan.

   Hij luisterde naar zijn intuïtie en trok de prachtige natuur van Wales in. Daar vond hij de eerste twee remedies,

Maskerbloem - Mimulus (20)

en

Reuzenbalsemien - Impatiens (18)

van de latere 38 Bach-remedies.

   Hij schreef deze bloesems voor op de persoonlijkheid van zijn patiënten en niet louter op hun ziektebeeld.

   Tot Bachs grote vreugde boekte hij er goede resultaten mee. In datzelfde jaar vond hij de derde bloesem:

Bosrank - Clematis (9).

   Aan het eind van 1929 gaf Dr. Bach alle andere behandelingswijzen op en gebruikte louter en alleen deze drie remedies.

   De kennis die hij met deze drie bloesems opdeed, publiceerde hij in "The Homeopathic world" van februari 1930.

^Naar het begin van deze pagina

De natuur in

   In de lente van 1930 gaf hij zijn goedlopende praktijk aan Harley Street op, verkocht zijn laboratoriumuitrusting, nam afscheid van zijn vrienden en trok de natuur van Wales in om daar naar meer remedies te zoeken.

    Hoe het leven van Dr. Bach verder verliep, kunt u lezen in de inleiding bij de artikels over de afzonderlijke Bachbloesems.

   Deze informatie is onder andere ontleend aan het boek "De medische ontdekkingen van Dr. E. Bach" door Nora Weeks, dat voor Nederland is uitgegeven door De Ster in Breda. ISBN: 9065560319. Van harte aanbevolen!

Ga verder naar De Bachbloesemremedies ontdekt

A.Kolen

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel