Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Inleiding

   Wat zijn de door het Bach Centre aangehouden Engelse en botanische namen en wat is de officiële naam in de flora's? Wat is de volksnaam, wat is de huidige botanische naam, wat zijn de synoniemen en wat betekenen zij? En wat is de herkomst (etymologie) van de Nederlandse en Engelse naam?

   De namen van de Bachbloesems te wijzigen wil het Dr. Edward Bach Centre in Mount Vernon (Engeland) ook niet. Judy Howard, een van de directeuren van het Bach Centre, zegt hierover (brief van 5 augustus 1996):

   "With regard to the names of the remedies, the reason for the discrepancies in Latin names is that these have changed during the course of time. We do, however, continue to refer to the remedies by the Latin names which were given to the plants at their time of discovery, and it is by these Latin names that the remedies are known. The 'common' names by which the remedies are known and listed, are the names given to the remedies by Dr. Bach. In some cases these are special names, unique to Dr. Bach, and not the common names listed in plant books. However, as Dr. Bach chose to call the plants by these names, we continue to do so. The remedy names must not be changed."

[Vertaling: Ten aanzien van de namen van de remedies, de reden waarom de Latijnse namen verschillen is, dat deze in de loop der tijd zijn veranderd. Wij blijven echter de Latijnse namen gebruiken die geldig waren toen de remedies werden ontdekt, en het zijn deze Latijnse namen waaronder de remedies bekend zijn. De gebruikelijke (Engelse) namen van de remedies zijn de namen die Dr. Bach zelf aan ze gaf. In sommige gevallen zijn dit bijzondere namen die uniek zijn voor Dr. Bach en niet de algemeen bekende namen uit de flora's. Omdat Dr. Bach de planten nu eenmaal zo heeft genoemd, hechten wij eraan deze namen te blijven gebruiken. De namen van de remedies moeten ongewijzigd blijven.]

   De Engelse namen van de remedies zijn bewust zo door Dr. Edward Bach gekozen.

   In een aantal gevallen koos hij niet de officiële naam of volksnaam maar een meer algemene naam, afgeleid van de geslachtsnaam van de desbetreffende plant (bijv. Mimulus, Cerato.

   De botanische (wetenschappelijke) namen zijn merendeels de namen die geldig waren in de tijd waarin Dr. Bach leefde. Een aantal ervan heeft het Bach Centre aangepast, sommige niet.

    De Nederlandse namen zijn in een aantal gevallen net zo algemeen als de Engelse, soms onvolledig, soms verouderd.

Volgorde

   De remedies worden besproken in de vermoedelijke volgorde waarin hij ze heeft ontdekt, want de volgorde staat niet voor alle remedies met zekerheid vast, aldus het Bach Centre.

   De volgorde van de eerste negentien remedies (1928 tot 1934) staat nagenoeg vast.

   Die zekerheid hebben we niet voor de tweede reeks van negentien (1935).

   Nora Weeks geeft in haar biografie "De medische ontdekkingen van Dr. Edward Bach" een lijstje van de remedies die Dr. Bach in 1935 vond:

"In de volgende paar maanden [na het vinden van Kerspruim] ontdekte hij de resterende achttien remedies. Daarbij koos hij de bloesems en jonge takjes van elf bomen: de gewone Iep, de Den, Lariks, Wilg, Ratelpopulier, Haagbeuk, Tamme kastanje, Beuk, Appel, Walnoot en jonge, zwellende knoppen en rode en witte bloemen van de Wilde Kastanje. En ook de bloesems en takjes van drie struiken: Hulst, Kamperfoelie en Hondsroos en van twee planten: Vogelmelk en Herik." (blz. 120, Ned. uitgave 1994)

   Mechthild Scheffer en Wolf-Dieter Storl houden in hun boek "Die Seelenpflanzen des Dr. Edward Bach" (1995) deze opeenvolging aan als de volgorde waarin de tweede serie van negentien remedies zou zijn ontdekt.

   De tweede cyclus van negentien remedies wordt besproken in de volgorde van hun bloeitijd in Engeland.

Bloeitijd en voorkomen in Nederland

   De gegevens over bloeitijd en voorkomen in Nederland zijn ontleend aan Heukels' Flora van Nederland (2005).

   Voor zover bestaand, worden ook de sleutelwoorden uit de taal der bloemen genoemd, die soms frappante verwantschap met het wezen van de remedies vertonen.

Citaten uit het werk van Dr. Bach

   Aan het eind van elk blokje over een remedie vindt men een citaat uit het werk van Dr. Bach, dat betrekking heeft op de desbetreffende plant. Dit zijn teksten die uit verschillende andere geschriften van Dr. Bach komen. Deze citaten zijn verzameld in het boek "The Healing Herbs of Edward Bach" door Julian Barnard en werden vertaald door Koos van Ravesteijn, die ze in eigen beheer heeft uitgegeven.

   De citaten zijn in zijn vertaling, met een gering aantal aanpassingen. Deze zijn ontleend aan "Collected Writings of Edward Bach" (Ashgrove Press, Bath 1994), C.W.

Schrijfwijze

In het Nederlands wordt maar eenmaal een hoofdletter geplaatst: Ruwe dravik. De botanische naam wordt meestal cursief gedrukt

Deze bestaat doorgaans uit twee gedeelten, een 'achternaam' of de geslachtsnaam (genus) en een 'voornaam' of soortnaam (species)

De geslachtsnaam begint altijd met een hoofdletter, de soortnaam is helemaal in kleine letter

Soms is er sprake van een ondersoort, dan bestaat de naam uit drie woorden, zoals in de naam voor de Ruwe dravik: Bromopsis ramosa ramosa

Soms is er sprake van een (cultuur)variëteit of ras, dan volgt achter de soortnaam een aanduiding tussen enkele aanhalingstekens die met een hoofdletter begint en rechtop gedrukt is, zoals in de botanische naam van de Bindwilg: Salix alba 'Vitellina'

De namen in de kopjes boven de bespreking van elke remedieplant - eerst de officiële Bach-naam, dan de Nederlandse naam, dan de wetenschappelijke naam - zijn de door het Bach Centre aangehouden Engelse en wetenschappelijke naam, en de gebruikelijke Nederlandse naam

Tussen haakjes staan de officiële (volks)namen

Bij de wetenschappeljke namen worden, indien deze afwijkt van de Mount Vernon-naam, de correcte naam (afgekort: corr.) en, indien aanwezig, de synoniemen (afgekort: syn.) vermeld

R.van der Hoeden

Ga verder naar De twaalf Genezers

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel