Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Aspen (European Aspen, Trembling Aspen) – Ratelpopulier, Esp (02)

Ratelpopulier – Pópulus trémula

Tekst A.Kolen:

22. Aspen (Ratelpopulier) (2)
Aspen.

Bloei: maart, april.

   De blaadjes ritselen en ratelen bij het minste zuchtje wind.

   De Ratelpopulier is een relatief grote loofboom (tot 30 m) met een variabele, smalle of ronde kroon, vaak met overhangende takken op latere leeftijd.

   De jonge blaadjes zijn roodachtig van kleur. In de zomer worden ze grijsgroen en in de herfst geel. In maart/april verschijnen er 8-12 cm lange paarsachtige katjes.

   De bladstelen zijn sterk afgeplat, waardoor de bladeren in de wind trillen en een ratelend geluid voortbrengen; vandaar de Nederlandse benaming "Ratelpopulier".

   Uit balans:

  • Onduidelijke angst, angst zonder aanwijsbare, benoembare reden, angst voor het onbekende, angst voor van alles wat niet concreet te begrijpen valt
  • Niet in durven slapen uit angst voor alles wat er dan eventueel misschien zou kunnen gebeuren, paniekaanvallen, angstzweet, misselijkheid, hallucinaties, moeheid, nachtmerries, slaapwandelen, angst voor de toekomst, open staan voor negatief aanvoelende energieën, onbehaaglijk gevoel, angst voor geweld van buitenaf zoals overvallen, verkrachtingen, angst voor de dood, kinderen huilen vaak zomaar zonder reden, zien "spoken", willen met het licht aan slapen, de deur open, liefst bij een ander op de kamer
  • In zeer extreme en uitzonderlijke gevallen psychosen
  • Aspen treedt vaak op bij mensen die nadenken over de dood, religie, bovennatuurlijke zaken
  • Ondanks de fascinatie ervoor is er ook angst
  • Soms gaan ze pendelen, toekomst voorspellen en dergelijke, maar zijn bang dat de voorspellingen nog uitkomen ook
  • Wat je afstoot, trek je vaak juist aan
  • Toevallig of niet toevalligerwijs uitkomende voorspellingen zijn voor Aspen het bewijs dat zijn angsten reëel zijn
  • Aspen-mensen zijn vaak uiterst sensitief en gevoelig, maar kunnen daar (nog) niet mee omgaan.

   In balans:

  • Gaan zonder angst, onbevreesdheid, je kunnen afschermen voor energieën die je op dat moment eventjes niet wilt voelen, innerlijk vertrouwen, spirituele groei in vol vertrouwen, geborgenheid, veiligheid.

Dr. Bach over Aspen:

   Dr. Bach over Aspen: "Het ontwikkelen van Liefde brengt ons tot de ervaring van Eenheid, van de waarheid, dat ieder van ons voortkomt uit dene Grote Schepping. De oorzaak van al onze problemen is gerichtheid op onszelf en afgescheidenheid en dit verdwijnt zodra Liefde en Kennis van de Grote Eenheid deel worden van onze natuur" (C.W., blz. 155).

Angst trekt angst aan...

Tekst R.van der Hoeden

Wilgenfamilie (Salicaceae).

   Bloei: maart, april.

   Aan bosranden, in hakhout en struweel en op kapvlakten, vooral op zandgrond, ook in de duinen. Ook aangeplant.

   Populus tremula is Latijn voor 'trillende, bevende populier' (de bladeren van deze boom groeien aan platte stelen, zodat zij bij het minste zuchtje wind ratelen).

   Vandaar een van de oude Nederlandse namen: Trilpopulier.

   Een gangbare naam was ook Esp, waarin we hetzelfde woord als het Engelse Aspen en het Duitse Espe herkennen. Het is waarschijnlijk een Germaans woord, maar de precieze herkomst is onduidelijk.

   In Limburg heet de Ratelpopulier heel mooi Klaterabeel (abeel is een ander woord voor populier, bekend van de Witte en de Grijze abeel). Overigens is ons woord peppel voor populier afgeleid van populus.

   In de taal der bloemen staat de Ratelpopulier voor jammerklacht; de Balsempopulier is een symbool voor waanzin en de Zwarte populier voor moed.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel