Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Centaury (Duizendguldenkruid) (4)

Duizendguldenkruid - Centaurium

Tekst A.Kolen:

7. Centaury (Duizendguldenkruid) (4)
Centaury.

Bloei: juni tot september.

   Duizendguldenkruid is een één- tot tweejarige plant van ongeveer 30 centimeter hoog.

   Ze heeft overvloedig bloeiende bijschermen met kleine buisachtige rozerode bloemen die zich alleen openen bij mooi weer.

   De plant is te vinden op zandige, droge meestal matig zure grond aan bosranden, weiden, duin valleien en heide.

   Duizendguldenkruid heeft helder roze bloemetjes die in een vlak scherm naast elkaar staan.

   De plant schijnt haar naam te danken te hebben aan een beroemde Centaur, een Griekse mythologische figuur die half mens, half paard was, Chiron geheten. Volgens de legende had deze Centaur een aantal leerlingen die hij leerde klachten op te lossen met Duizedguldenkruid. Chiron heelde volgens de Griekse mythologie de wonden van Hercules.

   Uit balans:

  • Centaury-mensen zijn bijzonder hulpvaardig, ze voelen zich snel afgewezen, hunkeren naar erkenning en zijn snel moe. Ze doen alles voor andere mensen, zelfs als dat ten kostte van henzelf gaat. Hierdoor kom je nauwelijks aan zelfverwerkelijking toe. Willoos doen ze wat andere mensen van hen verlangen, of wat ze denken dat andere mensen graag zouden willen, uit angst zelf afgewezen te worden. Nee zeggen is hen vrijwel onmogelijk en grenzen worden niet tot nauwelijks gesteld. Een Centaury-mens is meestal erg onzeker en bijzonder kwetsbaar. De diepere oorzaak hiervan is een diep verlangen naar erkenning en liefde van anderen. Egoïstische mensen met een krachtige persoonlijkheid buiten mensen in een Centaury-disharmonie nogal eens uit en maken misbruik van hun hulpvaardigheid.

   In balans:

  • Wilskracht, houden van jeZelf en weten dat je het waard bent om liefde te geven en daarmee te ontvangen, nee durven en kunnen zeggen, zelfverwerkelijking, uitingsvermogen, je eigen weg gaan en niet de weg van anderen, een eigen identiteit, besef van eigen grenzen en deze ook bewaken.

   Dr. Bach over Centaury:

"Duizendguldenkruid, dat groeit in onze velden, zal je helpen je werkelijke zelf te vinden, zodat je een actieve, positieve werker kunt worden in plaats van een passief werktuig" (C.W., blz. 106).

Ik hou van mij hoor je nooit zingen
Ik hou van mij wordt nooit gezegd
Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht
Want wie van zichzelf houdt
Die geeft pas iets kostbaars
Als-ie ik hou van jou tegen een ander zegt.
(Auteur Harry Jekkers)

Tekst uit Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

6. Duizendguldenkruid (Centaury): Zwakheid - Kracht

Klik hier voor een grotere afbeelding:

Hele plant:

   Bent u iemand die zich door iedereen laat gebruiken, omdat u uit de goedheid van uw hart niet graag iemand iets weigert? Geeft u te gemakkelijk toe om de vrede maar te bewaren, terwijl u best weet wat u wil en wat werkelijk goed is, omdat u opziet tegen conflicten? Bent u hulpvaardig, maar laat u zich te gemakkelijk door anderen uitbuiten in plaats van te kiezen voor wat u zelf wilt doen? Wie voor anderen een voetveeg is, is al een heel eind gevorderd op de weg van dienstbaarheid zodra hij beseft dat hij wat positiever tegenover zichzelf in het leven moet staan.

   Duizendguldenkruid [echt duizendguldenkruid], dat in onze weilanden groeit, kan u helpen uw eigen individualiteit te vinden, zodat u meer voor zichzelf opkomt en doet wat u zelf wilt dan zich passief laat leiden door anderen.

Lees verder in Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

Tekst R.van der Hoeden:

Centaury (Common Centaury) – Duizendguldenkruid

Echt duizendguldenkruid – Centáurium umbellátum (corr. Centaurium erythraea; syn. Centaurium minus, Erythraea centaurium)

Gentiaanfamilie (Gentianaceae).

   Bloei: juni tot september.

   Op open tot grazige, vochtige zand-, leem- en kleigrond, vooral in duinvalleien en op groene stranden, verder o.a. in leemgroeven, langs wielen en op opgespoten terreinen.

   Duizendguldenkruid genoot al in de Griekse oudheid een reputatie als medicinaal wondermiddel. De wijze centaur Chiron, die geroemd werd om zijn kennis op geneeskundig gebied, gebruikte het kruid nadat hij getroffen was door een pijl van Herakles' boog. Aan deze mythe zou de plant zijn naam: Centaurium, te danken hebben.

   In de middeleeuwen ontstond de opvatting dat Centaurium afkomstig was van Latijn centum 'honderd' en aurum 'goud', want een plant die zulke geneeskrachtige eigenschappen bezat moest wel honderd gulden (goudstukken) waard zijn, en om het geheel nog eens aan te dikken, ging men spreken van duizend gulden en zo ontstond de naam 'duizendguldenkruid', die de oude volksnaam 'hondertguldencruyt' geheel heeft verdrongen.

   De soortaanduiding umbellatum betekent 'met schermachtige bloemen' (van Latijn umbella 'scherm').

   In de moderne naam is dit vervangen door erythraea, dat is afgeleid van Grieks erythros 'rood' en verwijst naar de dieproze tot roodachtige bloemen. In Dr. Bachs tijd was de botanische naam Erythraea centaurium, dus precies het omgekeerde van de huidige naam!

   In de taal der bloemen verzinnebeeldt het Duizendguldenkruid fijngevoeligheid.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel