Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Chicory (Chicory, (Wild) Succory) – Cichorei

Wilde cichorei – Cichórium íntybus

Tekst A.Kolen:

5. Chicory (Cichorei) (8)
Chicory.

   Bloei: juli, augustus, soms tot de herfst.

   Aan wegranden, in droge weilanden en op dijken, meestal op klei.

   Cichorei werd vroeger ook als groente gegeten. Men gebruikte de (jonge) blaadjes voor salade.

   Uit de bladeren kan een mooie blauwe kleurstof verkregen worden die ongeveer dezelfde kleur heeft als de prachtige bloemetjes.

   Uit balans:

  • Chicory-mensen zijn vriendelijk en hulpvaardig. Ze zijn erg gesteld op familie en vrienden om hen heen en kunnen slecht alleen zijn. Ze dringen hun hulpvaardigheid echter op en trachten invloed op anderen uit te oefenen. Ze verwachten minimaal dankbaarheid terug. Zorgen voor het welzijn van anderen is een prachtige eigenschap, dat telt echter niet als je dat doet uit eigenliefde om andere mensen aan je te binden. Mensen in een onbalans van Chicory vervallen snel in zelfbeklag. Ze zeggen dan dingen als "ik heb zoveel voor je gedaan en kijk eens wat jij me aandoet".

   In balans:

  • Onbaatzuchtigheid, goed zelfbeeld, geborgenheid, zelfverzekerdheid, oprecht "geven" zonder daar iets voor terug te verwachten, dierbaren krijgen de ruimte om hun eigen weg in het leven te leren en te leven.

   Dr. Bach over Chicory:

"Onze smart en lijden zijn vlug voorbij, als we maar voldoende de kwaliteit ontwikkelen om onszelf te verliezen door middel. van het geven van liefde en zorg aan hen die ons omringen, terwijl we ons verheugen in het heerlijk avontuur van het verwerven van inzicht en het helpen van anderen. Dit is het uiteindelijke doel: het afstand doen van onze persoonlijke belangen ten gunste van de dienstbaarheid aan de mensheid - menselijkheid" (C.W., blz. 134).

Wezenlijke pieken zijn in de diepte van het zijn.

Tekst Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

1. Cichorei (Chicory): Terughoudendheid - Liefde

   Bent u iemand die graag de wereld dient, die iedereen om u heen in uw armen wilt sluiten en zegenen; die graag anderen de helpende hand reikt en troost en hun uw medeleven toont, maar om een of andere reden door de omstandigheden of door mensen hiervan weerhouden wordt?

   Hebt u het gevoel dat u in plaats van velen te dienen in de greep bent van weinigen, zodat u zich belemmerd voelt om ten volle te geven wat u zou willen geven?

   Hebt u wel eens momenten dat u liefst ziet dat iedereen rekening met u houdt, maar niemand te veel?

   Dan kan de prachtige blauwe Cichorei [wilde cichorei] die in de korenvelden groeit u helpen uw vrijheid te hervinden, de vrijheid die onontbeerlijk voor ons is wanneer wij de wereld willen dienen.

Lees verder in Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

Tekst R.van der Hoeden:

   Composietenfamilie (Asteraceae).

   Bloei: juli, augustus, soms tot de herfst.

   Aan wegranden, in droge weilanden en op dijken, meestal op klei.

   In de Griekse oudheid (bij Theophrastus en Dioscorides) werd de cichorei kichorion genoemd. Dit zou zijn afgeleid van Grieks chio 'ik ga' en chorion 'plaats in de buurt waar mensen wonen'.

   De naam wil dus zeggen: 'ik kom op plekken die gemakkelijk betreden worden (door mensen), of waar men langs loopt' (A. Usteri). Cichorei groeit inderdaad van nature niet midden op een akker of in het veld, maar eerder aan de rand ervan of langs wegen en langs dijken.

   Bij de Romeinse dichter Horatius is nog de variant kichorè overgeleverd en in middeleeuwse kruidenboeken duikt ook de naam kichora op.

   De soortnaam intybus wordt verschillend uitgelegd. Volgens sommigen is ze samengesteld uit Latijn in 'in' en tubus 'buis, koker', vanwege de holle stengel van de plant. Anderen leiden het woord af van Grieks entomos 'ingesneden', dat betrekking zou hebben op de ingesneden bladeren.

   Een van de oude volksnamen was 'hemelsleutel', omdat men geloofde dat een plant met zulke prachtige hemelsblauwe bloemen - die overigens alleen 's ochtends opengaan en tegen de middag zich weer sluiten en bij bedekt weer dicht blijven - wel uit de hemel gevallen moest zijn.

   Een andere oude naam is 'suikerijplant', waarin we dezelfde klankverbastering herkennen als in het Engelse Succory. Met suiker heeft dit echter niets te maken; de wortel van de Cichorei is juist bitter.

   In de taal der bloemen staat de Cichorei voor soberheid.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel