Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Clematis (Traveller's Joy, Old Man's Beard, Withywind) – Bosrank

Bosrank – Clématis vitálba

Tekst A.Kolen:

3. Clematis (Bosrank) (9)

Clematis.

   Bloei: juli, augustus.

   Het is een overblijvende liaan die groeit aan bosranden, in heggen en op kribben langs de rivieren. De bloemen zijn groenachtig wit en ruiken heerlijk.

   Uit balans:

  • Clematis-mensen zijn dagdromers. Ze leven graag in een fantasiewereld, zodat de werkelijkheid minder hard is. Gedachten dwalen regelmatig af en er zijn onder andere concentratieproblemen. Ze maken een verstrooide indruk, soms zelfs ongeïnteresseerd. Het lijkt wel of ze niet "wakker" zijn en zich niet volledig bewust zijn van de omgeving. Hierdoor zijn ze erg beïnvloedbaar.

   In balans:

  • Interesse en plezier in deze werkelijkheid, creativiteit kan zich ontplooien, besef dat de toekomst in het heden medegecreëerd wordt, realisme.

   Dr. Bach over Clematis:

"Deze remedie brengt stabiliteit: zij brengt de mens op een meer praktisch plan; brengt hem 'terug op aarde' [zet hem met de voeten op de grond]; en stelt hem zo in staat zijn opdracht in deze wereld te vervullen" (C.W., blz.166).

Imagination is the eye of the soul.
(Joubert, 1754-1824)

Tekst uit Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

5. Bosrank (Clematis): Onverschilligheid - Zachtmoedigheid

    Bent u iemand die weinig belangstelling heeft voor het leven, die bij het ontwaken bijna met tegenzin aan een nieuwe dag begint?

   Vindt u het leven zo moeilijk, zo zwaar en zo vreugdeloos, dat u eigenlijk niets de moeite waard vindt en liever zou willen blijven slapen dan iets te ondernemen en te proberen u beter te voelen?

   Hebben uw ogen die wazige blik in de verte alsof u in een droom leeft en u die droom zoveel prettiger vindt dan de werkelijkheid?

   Of bent u soms met uw gedachten vaak bij iemand die is overleden?

   Als u zich zo voelt, dan is de les: houd vol, ook al is er niets in u dan een wilsbesluit dat u telkens voorhoudt niet het bijltje erbij neer te gooien, en schoon is de overwinning wanneer u erin slaagt door te zetten.

   Er is een mooie plant, de Bosrank, die graag op kalbodem groeit en onze hagen siert, een genot voor de wandelaar om te zien, vooral na de bloei wanneer de pluizige zaden zich graag op de wind mee laten voeren om ergens opnieuw te beginnen, die plant kan u goede diensten bewijzen om terug op de aarde te komen en het leven en uw werk op te pakken, en u vreugde bereiden.

Lees verder in Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

Tekst R.van der Hoeden:

Ranonkelfamilie (Ranunculaceae).

   Bloei: juli, augustus.

   Aan bosranden, in heggen en in struweel op kalkhoudende grond, ook op kribben langs de rivieren. Meestal verwilderd.

   De Bosrank is een wilde clematis, waarvan vele gekweekte rassen onze tuinen sieren.

   De naam Clematis is ontleend aan een Grieks woord voor 'rankende plant'; de Nederlandse naam hangt daarmee samen.

   De naam van de soort, vitalba, is afgeleid van Latijn vitis 'wijnstok' en alba 'wit'. Het is dus de 'witte wijnstok', 'wit' niet vanwege de bloesems maar vanwege de lange zilverwitte haren aan de snavel van de vruchtjes die aan het eind van de zomer verschijnen, waardoor de karakteristieke 'pruikebollen' ontstaan, en 'wijnstok' omdat hij net als deze graag rankt en klimt.

   De Engelsen zien in die pruikebollen overigens meer de baard van een grijsaard, getuige de naam Old Man's Beard.

   In elk geval is het een vreugde voor de (Engelse) wandelaar om de Bosrank langs wegen in hagen te zien bloeien: een Traveller's Joy.

   Een andere Engelse naam is Withywind. Withy is een andere naam voor wilg (verwant met Duits Weide 'wilg' en ook met Latijn vitis), en de Bosrank klimt inderdaad graag in wilgen.

   Het is trouwens een echte liaan, d.w.z. hij wortelt wel zelf in de grond, maar zoekt steun op andere gewassen. In bomen kan hij wel tot 30 meter hoogte klimmen!

   De Bosrank verzinnebeeldt in de taal der bloemen veiligheid; Clematis in het algemeen staat voor schoonheid van geest.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel