Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Gentian (Autumn Felwort, Autumn Gentian) – Gentiaan

Slanke gentiaan) – Gentiána amarélla (corr. Gentianella amarella; syn. Gentiana uliginosa)

Tekst A.Kolen:

11. Gentian (Gentiaan) (12)
Gentian.

   Bloei: augustus tot oktober.

   Een slanke ongeveer 20 cm hoge plant.

   Ze heeft vele bloemen en groeit onder andere in vochtige duinvalleien.

   Alle gentianen zijn in Nederland beschermd.

   Uit balans: Gentian-mensen zijn pessimistisch, snel ontmoedigd en neerslachtig. Er is sprake van depressieve gevoelens waarvan de oorzaak bij de persoon zelf wel bekend is.

   Vaak willen mensen in een disharmonie bijzonder graag geloven. Ik bedoel hier niet alleen geloven in God of een "hogere macht", maar het kan ook geloven en vertrouwen op de kosmos, de zin van het leven, je "Hogere Zelf", ziel, spiritualiteit of hoe je het ook maar noemen wilt zijn.

   Mensen met een Gentian-tekort willen werkelijk alles kunnen beredeneren en verstandelijk bevatten. Natuurlijk is er niets mis met een gezonde dosis scepsis, maar zodra dat ontaardt in een continu twijfelen aan alles en iedereen, raak je de verbinding met jeZelf kwijt, hetgeen gevoelens van onzekerheid en diepe neerslachtigheid geeft.

   In balans: Optimisme, vertrouwen, moed, contact met je "hogere Zelf" (je ziel, God, spiritualiteit, enz., maar net wat voor jou belangrijk is) toe durven laten als je daarvoor diep in je hart wil kiezen, tegenslagen geven geen grote terugvallen meer, maar worden aanvaard in het besef dat het leven een leerschool is en dat je van vervelende gebeurtenissen ook dingen kunt leren, vertrouwen op het feit dat er altijd licht is.

   Dr. Bach over Gentian:

"De kleine Gentiaan uit ons heuvellandschap zal je helpen te volharden in je doelstelling, in je gelukkige en hoopvolle levensopvatting, zelfs wannee de lucht zwaarbewolkt is. Ze zal je te allen tijde bemoediging geven en het inzicht, dat je, wat het resultaat ook is, niet kunt falen wanneer je doet wat in je vermogen ligt" (C.W., blz. 107).

Kijk in je hart, kijk in je hoofd.
Mochten ze het niet eens zijn, dan kies je voor je hart
.
(Maayke, 6 jaar)

Tekst uit Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

7. Gentiaan (Gentian): Twijfel - Begrip

Klik hier voor een grotere afbeelding:

   Bent u iemand met hoogstaande idealen, met de intentie om het goede te doen, maar die ontmoedigd raakt wanneer u merkt dat wat u nastreeft niet meteen verwezenlijkt wordt?

   Bent u in de wolken als de dingen meezitten, maar wordt u door onvoorziene moeilijkheden gemakkelijk van uw stuk gebracht?

   Als dit zo is, dan zal de kleine Gentiaan [slanke gentiaan] van onze grazige heuvels u helpen te volharden in uw doelstelling, in uw gelukkige en hoopvolle levensopvatting, zelfs wanneer donkere wolken zich aan de hemel samenpakken.

   Ze zal u te allen tijde bemoediging geven en het inzicht, dat u, wat het resultaat ook is, niet kunt falen wanneer u doet wat in uw vermogen ligt.

Lees verder in Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

Tekst R.van der Hoeden:

   Gentiaanfamilie (Gentianaceae).

   Bloei: augustus tot oktober.

   In vochtige duinvalleien, ook op groene stranden. Alle gentianen zijn in Nederland beschermd.

   De gentianen danken hun naam vermoedelijk aan de Illyrische vorst Gentius die in de 2e eeuw v. Chr. een pestepidemie zou hebben bestreden met de soort Gentiana lutea (Gele gentiaan).

   Zo gek is dat niet, want de gentiaan heeft een antiseptische werking. Ook wordt dit kruid al sinds de oudheid gebruikt tegen galkwalen.

   Daar duidt de soortnaam amarella op, wat 'bitterachtig' betekent (de gal wordt geassocieerd met bitter). Ook de Engelse naam Felwort (of Gelwort), galkruid, wijst in die richting.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel