Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Gorse (Common Gorse, Furze, Whin) – Gaspeldoorn

Gaspeldoorn – Úlex europáeus

Tekst A.Kolen:

13. Gorse (Gaspeldoorn) (13)
Gorse.

Bloei: maart tot mei.

In Nederland vind je Gaspeldoorn op heidevelden, of als zoom- of randvegetatie.

   Behalve aan de kiemplant heeft Gaspeldoorn geen bladeren. Deze zijn gereduceerd tot kleine doornen rondom de knoppen van de stengel.

   Hieruit groeit een vlijmscherpe tot 3 centimeter lange stekel of priem.

   Het is daarom geen pretje om in aanraking te komen met de struik.

   De bloemen zijn prachtig. Ze zijn geel en hebben een zware, zoetige geur.

   Uit balans:

  • Gorse kenmerkt zich door grote wanhoop, hopeloosheid, radeloosheid, vertwijfeling en/of pessimisme. Ze zijn aan het einde van hun Latijn en geloven dat niets hun nog kan helpen. Steeds verder raken ze de verbinding met zichZelf kwijt. Het leven lijkt somber door alle teleurstellingen die het bestaan al gegeven heeft. Gorse voelt zich machteloos en heeft eigenlijk de moed opgegeven. Ze hebben vaak een gelige of bleke gelaatskleur en kringen rond de ogen.

   In balans:

  • Hoop, vertrouwen, kracht, vrede.

   Dr. Bach over Gorse:

"Laten we nu even denken aan hen die voor enige tijd of zelfs voor lange tijd ziek zijn geweest. Er is altijd weer alle reden tot hoop op welzijn, verbetering of herstel. Laat niemand ooit de hoop opgeven om beter te worden" (C.W., blz. 5).

Verwerken is vertrouwen, vertrouwen is verwerken.

Tekst R.van der Hoeden

Vlinderbloemenfamilie (Fabaceae).

Bloei: maart tot mei.

In de zandstreken, op heiden, in wegbermen, op spoordijken, aan bosranden, aan slootkanten en in de binnenduinen. Verwilderd en ingeburgerd.

   Het woord gaspel in Gaspeldoorn is een verkleinwoord van het Middel-Nederlandse woord gaspe 'haak, gesp'. In de middeleeuwen werden dorens, onder andere van de Gaspeldoorn, namelijk gebruikt als sluiting van kleding.

   Van Linnaeus (1707-1778), de grondlegger van de plantensystematiek, is bekend dat de Gaspeldoorn zo'n indruk op hem maakte, dat hij op zijn knieën viel en God dankte toen hij deze plant in Engeland voor de eerste keer zag. Het bedroefde hem zeer dat het in zijn vaderland Zweden te koud was voor deze schitterend bloeiende struik.

   De oorsprong van de naam Ulex is onbekend; er wordt wel een verband gezocht tussen dit woord en een Latijns woord dat doelt op de vochtigheid van de grond, maar de Gaspeldoorn groeit niet alleen op vochtige gronden, trouwens ook niet overal in Europa (europaeus).

   Het Engelse Gorse is verwant met Nederlands gerst en Latijn hordeum, dat hetzelfde betekent: 'de gebaarde plant'.

   Er is een relatie met de Indogermaanse stam ghers 'recht overeind doen staan'; Gorse is dan een verwijzing naar de doorns van de Gaspeldoorn.

In de taal der bloemen staat de Gaspeldoorn voor toorn.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel