Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Heather (Ling, Scotch Heather) – Struikhei(de)

Struikhei – Callúna vulgáris

Tekst A.Kolen:

15. Heather (Struikhei) (14)
Heather.

   Bloei: juli tot de herfst.

   De bloemetjes zijn blauwroze, zelden wit. Te vinden op heidevelden, kale vlakten, voedselarme zand- en leemgrond en hoogveen.

Uit balans:

  • Egocentrisch, bezorgdheid voor het eigen welzijn, soms hypochondrie. Zelfbeklag, aandacht eisen, slecht kunnen luisteren naar anderen, angst, niet respecteren van persoonlijke zones van anderen, van een mug een olifant maken.
    De diepere achtergrond achter Heather is eenzaamheid. Vaak is er bijzonder weinig liefde in de jeugd ondervonden. Als Heather uit balans is, klampen ze zich, dwingend en veeleisend, vast aan andere mensen en/of vertellen hun ach en wee aan iedereen. Ieder mens heeft in zijn leven af en toe een onbalans op Heather-gebied. Als je hard aan jeZelf aan het werken bent, zie je ineens zoveel nog onontdekte aspecten van je persoonlijkheid dat je daar wel met andere mensen over moet praten, zodat je je kan uiten en dingen een plaatsje in je leven kan gaan geven.

In balans:

  • Begrip, vertrouwen, alleen kunnen zijn, hulpvaardigheid, invoelingsvermogen, innerlijke rust. Ontwikkelen zich vaak tot zeer goede luisteraars en gebruiken eigen ervaringen ten goede van andere mensen.

   Dr. Bach over Heather:

"We moeten standvastig gemoedsrust beoefenen door ons voor te stellen dat we onze geest rustig houden als een meer, zonder dat golven of rimpels haar sereniteit verstoren. Stap voor stap moeten we deze staat van vede ontwikkelen tot er geen gebeurtenis, geen omstandigheid of andere persoon meer in staat is de oppervlakte van dat meer in beroering te brengen" (C.W., blz. 152).

Ik ben nooit alleen, want ik ben bij mij.

Tekst R.van der Hoeden

   Heidefamilie (Ericaceae).

   Bloei: juli tot de herfst.

   Op voedselarme zand- en leemgrond en hoogveen.

   De naam Calluna hangt samen met het Griekse woord kallunein 'schoonmaken': de stelen van dit struikje worden al heel lang gebruikt om bezems van te maken.

   De soortnaam vulgaris betekent 'algemeen voorkomend'.

   Het woord heide is van Germaanse oorsprong en is verwant met Gotisch haithi 'veld' en Wels coed 'bos'.

   De oorspronkelijke betekenis is 'heideveld' (en dan ook 'heideplant'), wat kon overgaan in 'bebost heideland, bos'. Ling komt van Oudnoors lyng 'hei'.

In de taal der bloemen staat Heide voor eenzaamheid.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel