Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Honeysuckle (Honeysuckle) – Kamperfoelie

Tuinkamperfoelie – Lonicéra caprifólium

Tekst A.Kolen:
36. Honeysuckle ( Kamperfoelie) (16)
Honeysuckle.

   Bloei: mei, juni.

   Kamperfoelie - het gaat hier om de Tuinkamperfoelie - groeit graag aan bosranden en open plekken.

   De bloemen bloeien lang en ruiken zoet.

   De Wilde kamperfoelie, die in het Engels Common Honeysuckle heet, heeft gele bloemen.

   De bloemen van de Tuinkamperfoelie zijn aan de buitenkant rood of dieproze en van binnen wit, maar worden na de bestuiving geel.

   De wortel houdt van schaduw, maar de ranken verlangen volop licht. Het is daarom raadzaam aan de voet van een Kamperfoelieplant een kleine struik te plaatsen of er bijvoorbeeld een dakpan tegenaan te leggen. Dit geldt overigens ook voor de Clematis.

   Plant echter nooit een Kamperfoelie bij een jonge boom: als de stam dikker wordt, gaan de ranken in de stam "snijden" - de Kamperfoelie wurgt het jonge boompje door haar innige omhelzing.

   Geiten schijnen dol te zijn op de bladeren van Kamperfoelie. De Engelse naam Honeysuckle houdt verband met het feit dat haar bloemen rijk aan nectar zijn.

   Uit balans:

  • Heimwee, leven in het verleden, weemoed, verlangen naar vroeger tijden, verlangen naar een geliefd persoon of dier, weinig innerlijke beweeglijkheid, psychische moeheid, bang voor de werkelijkheid, vasthouden aan oude gewoonten, nostalgie, mijmeren, negatieve gevoelens over de toekomst, verheerlijken van dingen uit het verleden, zou graag opnieuw willen beginnen in het leven, geheugenstoornissen met betrekking tot de vroege jeugd, vervreemding van de werkelijkheid.

   In balans:

  • Vrolijkheid, opgewektheid, concentratie op het heden, loslaten van het verleden, leven in het heden, vertrouwen op de toekomst, leven in het hier en nu.

   Dr. Bach over Honeysuckle:

"Laten we toch vooral niet bang zijn ons in het leven te storten. We zijn hier om ervaringen en kennis op te doen en we zullen maar weinig leren, tenzij we de realiteit onder ogen zien en zoeken naar de grenzen van ons kunnen" (C.W., blz. 138)

Te veel is minder dan genoeg.

Tekst R.van der Hoeden

Kamperfoeliefamilie (Caprifoliaceae).

Bloei: mei, juni.

Uit Zuidoost-Europa en West-Azië. Als sierheester in cultuur; zelden verwilderd.

   Lonicera is de Latijnse vorm van de naam (Adam) Lonitzer (1528-1586), een Duitse arts uit Frankfort die de medicinale eigenschappen van de Kamperfoelie onderkende en een aftreksel van de plant voorschreef aan patiënten met nier-, milt- en leverklachten.

   De soortnaam caprifolium (geitenblad) wordt verklaard doordat geiten de enige huisdieren schijnen te zijn die het blad van de Kamperfoelie lusten.

   Het woord caprifolium, dat is afgeleid van Latijn caper 'geit' en folium 'blad', moet al in omloop zijn geweest voordat Linnaeus zijn plantensystematiek opstelde (18e eeuw), want kamperfoelie is een klankverbastering van het Middel-Nederlandse caprifolie, waarin de Latijnse naam nog duidelijk herkenbaar is.

   Onder invloed van woorden als kamp (veld), foelie (blad) en kampernoelie (een eetbare paddenstoel) ontwikkelde zich de huidige naam.

   Overigens is de Britse Honeysuckle - de Engelse naam duidt erop dat de buisbloemen van de Kamperfoelie rijk aan nectar zijn, er is veel 'honing te zuigen' voor bezoekende insekten - de Tuinkamperfoelie (of Gewone kamperfoelie) uit Nederland.

   De plant is in Groot-Brittannië geïntroduceerd, daar uit tuinen ontsnapt en vervolgens verwilderd en ingeburgerd.

   De Tuinkamperfoelie is in Engeland zeldzamer dan de Wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum).

   De Wilde kamperfoelie, die in het Engels de Common Honeysuckle heet, heeft gele bloemen.

   De bloemen van de Tuinkamperfoelie zijn aan de buitenkant rood of dieproze en van binnen wit, maar worden na de bestuiving geel.

   In de taal der bloemen staat de Tuinkamperfoelie voor landelijke schoonheid, de Wilde kamperfoelie voor edelmoedige en toegewijde genegenheid.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel