Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Impatiens (Indian Balsam, Policeman's Helmet) – Reuzenbalsemien

Reuzenbalsemien – Impátiens glandulífera (syn. Impatiens roylei)

Tekst A.Kolen:

2. Impatiens (Reuzenbalsemien) (18)
Impatiens.

   Bloei: juli tot oktober.

   Het is een hoge tot zeer hoge eenjarige plant.

   De plant verspreidt een zoete geur.

   Reuzenbalsemien groeit aan waterkanten en op beschaduwde plaatsen.

   De vruchten springen bij aanraking open, waardoor de zaden uit de vrucht geschoten worden.

   Uit balans:

  • Impatiens-mensen zijn ongeduldig, haastig en vaak chaotisch. Ze spreken snel, lopen snel, eten snel en doen alles snel. Ze jagen door het leven, aangedreven door een innerlijke onrust die niet te stoppen valt. Hierdoor treedt er nervositeit en prikkelbaarheid op. Inslapen kan problemen geven, omdat het lastig wordt zich te ontspannen. Impatiens vanuit een voorafgaande Clematis-gesteldheid heeft echter een andere oorzaak. Doordat bij Clematis veel tijd verdroomd wordt, is het daarna rennen geblazen om alle verloren tijd in te halen en daarna weer te kunnen vluchten in een droomwereld.

   In balans:

  • Innerlijke rust, geduld, spontaniteit, snel van begrip, handelen en denken snel met zachtmoedigheid en begrip voor andere mensen.

   Dr. Bach over Impatiens:

"Je streeft naar volmaakte zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid en de mooie bloesem van de Reuzenbalsemien die langs de oevers van sommige stromen in Wales groeit, zal je met haar zegen helpen dat te bereiken" (C.W., blz. 108).

Snelheid geeft leegte, leegte geeft haast.

Tekst uit Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

10. Reuzenbalsemien (Impatiens): Ongeduldigheid - Vergevensgezindheid

Meer foto's:

   Bent u iemand die beseft dat er ergens diep in uw wezen nog een spoor van wreedheid is, en dat u nog steeds lelijk kunt uitvallen als men u treitert en lastig valt?

   Kunt u het niet nalaten om een ander uw zienswijze op te dringen; verliest u gauw uw geduld en kunt u dan intolerant en grof zijn; hebt u nog steeds iets van de inquisiteur in u?

   Dan streeft u naar volmaakte zachtmoedigheid en vergevensgezindheid en de mooie roze tot mauve bloesems van de Reuzenbalsemien die langs de oevers van sommige stromen in Wales groeit, zullen u met hun weldadige kwaliteit helpen dat te bereiken.

Lees verder in Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

Tekst R.van der Hoeden:

   Balsemienfamilie (Balsaminaceae).

   Bloei: juli tot oktober.

   Aan waterkanten en op beschaduwde plaatsen. Verwilderd en ingeburgerd, niet overal standvastig.

   Vrij zeldzaam. In cultuur als sierplant.

   Oorspronkelijk uit de Himalaya en India, sinds ca. 1930 in Nederland ingeburgerd.

   De Nederlandse naam balsemien (en het Engelse balsam) gaat, via het Frans en Latijn, terug op het Griekse woord balsamon 'balsemstruik', verwant met Arabisch balsam 'welriekende geur' (als balsem).

   Impatiens betekent 'geen aanraking duldend, gevoelig' en verwijst naar de rijpe vruchten van de balsemienen: bij aanraking springen deze open en worden de zaden met kracht weggeslingerd (de Nederlandse geslachtsnaam is dan ook Springzaad).

   De soortaanduiding glandulifera betekent 'een klier dragend' (van Latijn glandula 'klier' en ferre 'dragen').

   De vijf kroonbladen vormen met elkaar een soort hoed of helm, vandaar de Engelse naam Policeman's Helmet. Wist u overigens dat het bekende Vlijtig Liesje (Impatiens walleriana) een verwant van de balsemien is?

   In de taal der bloemen staat de Balsemien voor ongeduld (geelbloeiende soorten) of onbezonnen beslissingen (roodbloeiende soorten).

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel