Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Mustard (Charlock, Wild Mustard) – Herik

Herik, Krodde – Sinápis arvénsis

Tekst A.Kolen:
35. Mustard (Herik) (21)
Mustard.

   Bloei: mei tot september.

   Herik of Krodde is een voor boeren hinderlijk onkruid op de akkers.

   Het is een eenjarige plant met gele bloemen, die tot 80 cm hoog wordt.

   Herik behoort tot de familie van de kruisbloemen.

   Het onderscheiden van Herik van zijn familieleden is niet zo eenvoudig.

   De soort is vooral te herkennen aan zijn vruchtjes.

   Herik komt algemeen voor in Nederland, voornamelijk op kleigrond van bermen van wegen en op dijken.

   Er wordt lekkere zomerhoning van gemaakt.

Uit balans:

  • Somber en droevig zonder aanwijsbare oorzaak, neerslachtig, triest, "het komt en het gaat, soms een grauwsluier en dan weer niet", innerlijke leegte, onlust, slecht humeur, onverklaarbare huilbuien, endogene depressie, geslotenheid, trage bewegingen, hoofdpijn, obstipatie, veel in bed liggen maar niet slapen, geen zin hebben in de dag, slapeloosheid, vage lichamelijke klachten, geen echte eetlust hebben, melancholie, isolatie, lusteloos, passiviteit, veel innerlijk verdriet, naar binnen gekeerd.

In balans:

  • Vrolijk, opgewekt, blijmoedig, weer vreugde voelen, evenwichtigheid, dankbaarheid.

   Dr. Bach over Mustard:

"Bij alles in ons leven moeten we onszelf aanmoedigen tot vreugde. We moeten het gewoonweg vertikken ons te laten benauwen door twijfel en neerslachtigheid, en steeds voor ogen houden dat deze gevoelens niet tot ons wezen behoren. Onze Ziel kent slechts vreugde en geluk" (C.W., blz. 151).

Na de nacht breekt de dag aan.

Tekst R.van der Hoeden

   Kruisbloemenfamilie (Brassicaceae).

   Bloei: mei tot september.

   Op bouwland, vooral op klei, en in open bermen van wegen en dijken.

   Het geslacht Sinapis (Mosterd) is nauw verwant met het geslacht Brassica (Kool). Het is dan ook niet eenvoudig om de kool- en mosterdsoorten uit elkaar te houden.

   Vooral Koolzaad (Brassica napus) en Raapzaad (Brassica rapa) worden makkelijk verwisseld met Herik, maar zelfs bloeiende Kool (Brassica oleracea) en Zwarte mosterd (Brassica nigra) lijken erop.

    Herik, Sinapis arvensis, is de 'mosterd van het veld'. Mosterd (Engels: Mustard) komt van Oud-Frans moustarde, dat weer teruggaat op Latijn mustum 'most'.

   De betekenis is: toebereid met most, dat is nog niet gegist druivensap, waarmee vroeger de mosterd werd aangemaakt.

   Herik is verwant met Oudhoogduits hederih, dat is ontleend aan Latijn hedera 'klimop' of hederaceus 'op klimop gelijkend'. Deze woorden gaan terug op een stam -hendere 'vasthouden', die in het Nederlands nog voorkomt in (ver)geten en in het Engels in (to) get 'krijgen'.

   De vroeger vaak gebruikte naam Krodde is ontstaan uit krode 'last, hinder': Herik is een hinderlijk akkeronkruid.

In de taal der bloemen staat mosterdzaad voor onverschilligheid.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel