Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Rock Rose (Common Rock Rose) – Zonneroosje (26)

Geel zonneroosje – (Common Rock Rose)
Heliánthemum nummulárium (syn. Helianthemum chamaecistus, Helianthemum vulgare)

Tekst A.Kolen:
12. Rock Rose (Zonneroosje) (26)
Rock Rose.     Bloei: mei tot september.

   Een kleine, tere, inheemse, matig winterharde plant met gele bloemen.

   Ze groeit op zonnige hellingen op kalkhoudende grond en is erg zeldzaam.

   Uit balans:

  • Rock Rose wordt toegepast bij crisissituaties en extreme emotionele dingen. Er treedt paniek, angst en/of nachtmerries op. Vrijwel altijd is Rock Rose een tijdelijke toestand, maar er zijn wel mensen wier typeremedie dit is.

   In balans:

  • Kalmte, rust en moed.

   Dr. Bach over Rock Rose:

"Alle angst moet worden uitgebannen; zij zou nooit mogen bestaan in de menselijke geest en zij ontstaat alleen, wanneer we het zicht verliezen op onze Goddelijkheid. Angst is wezensvreemd aan ons, omdat wij als Kinderen van de Schepper, Vonken van het Goddelijk Leven, niet te overwinnen, te vernietigen of te onderwerpen zijn" (C.W., blz. 155).

Soms is het moeilijk te bevatten, maar uit alles komt telkens ook iets goeds voort.

   Toen Edward Bach deze twaalf remedies ontdekt had en hij er bekendheid aan gaf, waren de reacties van zijn collega-artsen afwijzend en sceptisch. Dr. Bach trok zich gedesillusioneerd terug op het platteland in het dorpje Sotwell. In 1933-1934 ontdekte hij de volgende zeven Bachbloesemremedies, de zeven helpers.

Tekst uit Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

11. Zonneroosje (Rock Rose): Schrik - Moed

 

   Bent u iemand die zo geschrokken is dat u zich geen raad meer weet, heeft u het gevoel dat u niets meer kunt verdragen? Vreest u het ergste: dat u dood zult gaan, zelfmoord zult plegen, gek zult worden, aan een vreselijke ziekte lijdt? Raakt u in paniek wanneer u bedenkt hoe hopeloos uw financiële situatie is?

   Dan bent u aan het leren crisissituaties het hoofd te bieden, en u vrij te maken van angst, en dat mooie kleine plantje, het Zonneroosje [geel zonneroosje], dat zo uitbundig op de velden in onze heuvels groeit, zal u de moed geven om u erdoorheen te slaan.

Lees verder in Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

Tekst R.van der Hoeden:

   Zonneroosjesfamilie (Cistaceae).

   Bloei: mei tot september.

   Op zonnige hellingen op kalkhoudende grond. Zeer zeldzaam.

   De bloemen van het Geel zonneroosje zijn stralend geel, echte 'zonnebloempjes'.

   Dat is ook de betekenis van Helianthemum, welke naam is afgeleid van Grieks hèlios 'zon' en anthos 'bloem'.

   De Engelse naam Rock Rose wijst in dezelfde richting: veel soorten uit dit geslacht groeien op zonnig, rotsig terrein.

   De vijf kroonbladen van het Geel zonneroosje vormen een stralende vlakke schijf waar je best een penning in zou kunnen zien (Latijn nummularius 'op een penning lijkend').

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel