Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

De levensenergie van bloesems (Bach) / De twaalf Genezers

Rock Rose (Common Rock Rose) – Zonneroosje (26)

Geel zonneroosje – (Common Rock Rose)
Heliánthemum nummulárium (syn. Helianthemum chamaecistus, Helianthemum vulgare)

Tekst A.Kolen:
12. Rock Rose (Zonneroosje) (26)
Rock Rose.     Bloei: mei tot september.

   Een kleine, tere, inheemse, matig winterharde plant met gele bloemen.

   Ze groeit op zonnige hellingen op kalkhoudende grond en is erg zeldzaam.

   Uit balans:

  • Rock Rose wordt toegepast bij crisissituaties en extreme emotionele dingen. Er treedt paniek, angst en/of nachtmerries op. Vrijwel altijd is Rock Rose een tijdelijke toestand, maar er zijn wel mensen wier typeremedie dit is.

   In balans:

  • Kalmte, rust en moed.

   Dr. Bach over Rock Rose:

"Alle angst moet worden uitgebannen; zij zou nooit mogen bestaan in de menselijke geest en zij ontstaat alleen, wanneer we het zicht verliezen op onze Goddelijkheid. Angst is wezensvreemd aan ons, omdat wij als Kinderen van de Schepper, Vonken van het Goddelijk Leven, niet te overwinnen, te vernietigen of te onderwerpen zijn" (C.W., blz. 155).

Soms is het moeilijk te bevatten, maar uit alles komt telkens ook iets goeds voort.

   Toen Edward Bach deze twaalf remedies ontdekt had en hij er bekendheid aan gaf, waren de reacties van zijn collega-artsen afwijzend en sceptisch. Dr. Bach trok zich gedesillusioneerd terug op het platteland in het dorpje Sotwell. In 1933-1934 ontdekte hij de volgende zeven Bachbloesemremedies, de zeven helpers.

Tekst uit Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

11. Zonneroosje (Rock Rose): Schrik - Moed

 

   Bent u iemand die zo geschrokken is dat u zich geen raad meer weet, heeft u het gevoel dat u niets meer kunt verdragen? Vreest u het ergste: dat u dood zult gaan, zelfmoord zult plegen, gek zult worden, aan een vreselijke ziekte lijdt? Raakt u in paniek wanneer u bedenkt hoe hopeloos uw financiële situatie is?

   Dan bent u aan het leren crisissituaties het hoofd te bieden, en u vrij te maken van angst, en dat mooie kleine plantje, het Zonneroosje [geel zonneroosje], dat zo uitbundig op de velden in onze heuvels groeit, zal u de moed geven om u erdoorheen te slaan.

Lees verder in Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

Tekst R.van der Hoeden:

   Zonneroosjesfamilie (Cistaceae).

   Bloei: mei tot september.

   Op zonnige hellingen op kalkhoudende grond. Zeer zeldzaam.

   De bloemen van het Geel zonneroosje zijn stralend geel, echte 'zonnebloempjes'.

   Dat is ook de betekenis van Helianthemum, welke naam is afgeleid van Grieks hèlios 'zon' en anthos 'bloem'.

   De Engelse naam Rock Rose wijst in dezelfde richting: veel soorten uit dit geslacht groeien op zonnig, rotsig terrein.

   De vijf kroonbladen van het Geel zonneroosje vormen een stralende vlakke schijf waar je best een penning in zou kunnen zien (Latijn nummularius 'op een penning lijkend').

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
Gecombineerde teksten per plant
Overzicht Bachbloesemremedies
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
  Achtergronden
  Inleiding
  De namen van de Bachbloesemremedies
  De twaalf Genezers
  De zeven Helpers
  De tweede reeks van negentien remedies
  Rescue Remedy – Eerste Hulp-remedie
  Tot slot
  De eenvoud van de (Bach)bloesemtherapie
    Dr. Edward Bach
    Het Verhaal van de Wandelaars (1934)
    Bevrijd Uzelf
  Weblinks
   
  Over Edward Bach en de Bachremedies
  Bachbloesemremedies ontdekt
  Indeling van de remedies
  Schematisch overzicht
  Gebruik en toediening van Bachbloesemremedies
  Veel gestelde vragen en opmerkingen
  Verdunning van Bachbloesemremedies
  Bachbloesemremedies bij dieren
  Bachbloesemremedies voor honden
 
  Over het maakproces en de kwaliteit
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel