Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Scleranthus (Knawel) – Hardbloem

Eenjarige hardbloem – Scleránthus ánnuus

Tekst A.Kolen:
9. Scleranthus (Hardbloem) (28)
Scleranthus.

   Bloei: mei tot oktober.

   Een eenjarige, soms tweejarige plant die behoort tot de anjerfamilie.

   Ze houdt van een zonnige plaats en groeit op graanakkers, grasland, langs spoorwegen, fietspaden en zandwegen.

   Uit balans:

  • Scleranthus-mensen zijn besluiteloos, onevenwichtig, denken van het ene naar het andere, en hebben vaak sterke stemmingswisselingen. "Jantje lacht, Jantje huilt". Ook hebben zij moeite met het nemen van beslissingen. Als er eenmaal een beslissing genomen is, wordt deze vaak weer teruggetrokken. De omgeving vindt hen dan ook vaak onbetrouwbaar. Zo wordt in een disharmonie bijvoorbeeld de ene dag een nieuwe collega heel aardig gevonden, terwijl deze persoon de andere dag dusdanig op de zenuwen werkt dat ze spijt hebben een vriendschap aangeknoopt te hebben. De andere dag is de collega weer Scleranthus' zijn/haar beste vriend. De innerlijke onrust laat zich soms ook uiterlijk zien door middel van druk en zenuwachtig gedrag. Er is door de innerlijke onrust meestal ook een concentratieverlies.

   In balans:

  • Besluitvaardig, concentratievermogen, evenwichtig, veelzijdigheid.

   Dr. Bach over Scleranthus:

"Onevenwichtigheid kan worden opgelost door de ontwikkeling van zelfbeschikking en besluitvaardigheid en door dingen te doen met beslistheid in plaats van afwegen en twijfelen. Ook al zouden we in het begin fouten kunnen maken, het is toch beter te handelen dan kansen voorbij te laten gaan door gebrek aan besluitvaardigheid. Dan zal zelfbeschikking spoedig groeien; angst om in het leven te duiken zal verdwijnen en de verkregen ervaringen zullen ons denken leiden tot een beter beoordelingsvermogen" (C.W., blz. 136).

Jouw waarheid is waarheid.

Tekst uit Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

4. Hardbloem (Scleranthus): Besluiteloosheid - Vastberadenheid

   Bent u iemand die het moeilijk vindt om beslissingen te nemen, kampt u met een gebrek aan onderscheidingsvermogen wanneer u heen en weer geslingerd wordt door tegenstrijdige gedachten, waardoor het lastig is de juiste keuze te bepalen?

   Wanneer u achtervolgd wordt door innerlijke verscheurdheid die u belet snel knopen door te hakken, ziet u dan voortdurend de voor- en nadelen van alles?

   Zo ja, dan bent u aan het leren om vlot en alert te reageren op de uitdagingen waar het leven u voor plaatst; om de juiste beslissingen te nemen en daarvan niet af te wijken.

   En de kleine groene Hardbloem [eenjarige hardbloem] van de graanakkers kan u hierbij helpen.

Lees verder in Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

Tekst R.van der Hoeden:

   Anjerfamilie (Caryophyllaceae).

   Bloei: mei tot oktober.

   In zandige akkers en op open, zandige, min of meer ruderale plaatsen.

   De Hardbloem werd vroeger vaak klawel genoemd, wat 'kluwen' betekent. Het Engelse Knawel, ontleend aan het Duitse Knäuel, betekent hetzelfde.

   Die naam is waarschijnlijk ingegeven door de sterk vertakte groeiwijze van deze bossige plant. Kleurige bloemblaadjes (kroonbladen) ontbreken bij de Hardbloem; er zijn slechts vijf benige, witgerande, groene bloemdekbladen, die vaak bruin- of roodachtig verkleuren.

   Hierop berust de botanische naam van de plant: Scleranthus is afgeleid van Grieks sklèros 'hard' en anthos 'bloem' en betekent dus letterlijk 'harde bloem'.

   De soortnaam annuus ('eenjarig', van Latijn annus 'jaar') heeft betrekking op het gegeven dat de plant, evenals vele andere eenjarigen, haar cyclus van zaad-bloem-zaad in één groeiseizoen voltooit.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel