Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Star of Bethlehem (Star of Bethlehem) – Vogelmelk

Gewone Vogelmelk – Ornithógalum umbellátum

Tekst A.Kolen:
28. Star of Bethlehem (Vogelmelk) (29)
Star of Bethlehem.

   Bloei: mei, juni.

   Een in ons land beschermd bolgewasje uit de leliefamilie.

   Plaatselijk wordt Gewone Vogelmelk ook wel "snottebel" genoemd.

   De bloemen van deze plant zijn zeer gevoelig voor licht en warmte.

   Op gure, sombere voorjaarsdagen gaan ze niet eens open.

   Maar als de zon schijnt, gaan ze 's morgens al vroeg open en komen de stralende, witte bloemen te voorschijn.

   Zodra het koeler wordt, gaan de bloemen, ook bij mooi weer, al weer dicht.

   Het bloemscherm bestaat uit zo'n twintig zuiver witte stervormige bloemetjes met op de achterzijde groene strepen die vrijwel niet worden opgemerkt wanneer de bloemetjes wijd geopend zijn.

   Uit balans:

  • Verdriet, triestheid, wanhoop, teleurstelling, psychische en/of lichamelijke shock, innerlijke verdoving, zwakte, neurose, hartklachten, afsluiten, terugtrekken, nervositeit, heftige menstruatie, onvermogen een traumatische gebeurtenis uit het verleden te verwerken en/of los te laten.

   In balans:

  • Herstel van shock, opgewektheid, levenszin, vreugde, geestelijk ontwaken, vitaliteit, helderheid.

   Star of Bethlehem is balsem voor de ziel. Omdat ieder mens wel eens een traumatische gebeurtenis te verwerken heeft gekregen, kan men uit voorzorg altijd Star of Bethlehem in een eerste flesje doen.

   Dr. Bach over Star of Bethlehem:

"[We moeten ernaar streven] in zo'n staat van vrede te blijven, dat beproevingen en verstoringen vanuit de wereld ons onberoerd laten. Dit is werkelijk een grote verworvenheid en geeft die vrede die alle begrip te boven gaat. En al lijkt het aanvankelijk dat dit slechts mogelijk is in onze dromen, zij bestaat echt en ligt, als wij geduldig zijn en volharden, binnen het bereik van ons allen" (C.W., blz. 153).

Laat een ster, een onaanzienlijk teken, flonk'ren boven de rampzaligheid.
(Mattheus 2: 1-12)

   Edward Bach werd gedurende zijn zoektocht naar de remedies vele malen ziek en herstelde slechts na het ontdekken en gebruiken van de passende bloesemremedie. Op deze manier ontdekte hij de meeste bloesems.

Tekst R.van der Hoeden

   Leliefamilie (Liliaceae).

   Bloei: mei, juni.

   In graslanden, bermen en vochtige bossen, ook in en langs roggeakkers. Ook in tuinen in cultuur en vandaaruit gemakkelijk verwilderd. Beschermd!

   Het woord vogelmelk is een letterlijke vertaling van de botanische geslachtsnaam Ornithogalum, die is samengesteld uit Grieks ornis 'vogel' en gala 'melk'.

   De tere, stralendwitte bloemen - die zich alleen openen wanneer de zon schijnt; in de schaduw blijven ze dicht - hebben iets lichts, iets etherisch, dat doet denken aan een vogel die de zwaartekracht overwint, en zijn zo puur als versgemolken melk (Storl).

   De soortnaam umbellatum verwijst naar de groeiwijze in schermvormige trossen (van Latijn umbella 'scherm').

   Vogelmelk is de enige Bachbloesem met een zesvoudige symmetrie: de bloem heeft zes bloemdekbladen (de overige Bachbloesems hebben vijf of minder kroon- of bloemdekbladen, uitgezonderd de bloempjes in de 'kaarsen' van de Witte paardenkastanje, die een variërend aantal van 5-7 kroonblaadjes hebben) en telt zes meeldraden, die als een kroontje in het hart van de bloem staan.

   In het Midden-Oosten, met name in het oude Palestina en in Syrië, golden de lelies - Vogelmelk is een lelieachtige - als het symbool van zuiverheid, onschuld en maagdelijkheid en in het voorjaar zijn er hele velden mee bezaaid, bijvoorbeeld rond Bethlehem.

   Dat is de verklaring van de naam Star of Bethlehem (in het Nederlands wordt de plant trouwens ook wel Ster-van-Bethlehem genoemd, maar alleen als gekweekte plant).

   Het verband met de zesbladige bloem gaat echter dieper. Zijn stervorm lijkt model te hebben gestaan voor de zespuntige davidster, waarvan de twee in elkaar grijpende driehoeken de perfecte harmonie tussen het goddelijke en het aardse in de mens verzinnebeelden.

   In de taal der bloemen staat de Vogelmelk voor zuiverheid of dankbaarheid.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel