Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Vervain (Vervain) – IJzerhard

IJzerhard – Verbéna officinális

Tekst A.Kolen:
6. Vervain (IJzerhard) (31)
Vervain.

   Bloei: juni tot de herfst.

   Langs wegen, op dijken, droge grond en weidevelden. IJzerhard is winterhard en bloeit met kleine bleek lila bloemetjes die aan slanke aren groeien.

   Uit balans:

  • Vervain-mensen zijn gedreven, idealistisch en perfectionistisch. Als ze gedreven bezig zijn, weten ze niet van ophouden en zetten zich met alle energie en overtuiging die ze in zich hebben in.
    Vervain tracht anderen te overtuigen van zijn/haar idealen en gunt zich geen rust voordat alle mensen in hun omgeving van hun ideaal overtuigd zijn. Als dit niet het gewenste resultaat geeft, wordt een Vervain-mens snel zowel innerlijk als uiterlijk gespannen en kan men boos worden op de ander die maar niet van het voor hen zo belangrijke ideaal te overtuigen valt. Hun pogingen anderen mee te slepen in hun overtuigingen gaan ten koste van de eigen innerlijke rust. Lichamelijk ontspannen wordt vrijwel onmogelijk en ze plegen roofbouw op hun krachten. Vaak willen of kunnen ze 's nachts niet inslapen.

   In balans:

  • Men kan zich zowel lichamelijk als geestelijk goed ontspannen, de eigen mening wordt niet opgedrongen aan andere mensen en deze wordt indien nodig bijgesteld. Respect voor de meningen van anderen, het besef dat het Zijn belangrijker is dan doen, enthousiasme en een "gezonde" gedrevenheid, vaak een inspirator voor andere mensen.

   Dr. Bach over Vervain:

"We zouden ernaar moeten streven zo vriendelijk, rustig en geduldig in onze behulpzaamheid te zijn, dat we ons onder onze medemensen bewegen als een zuchtje wind of als een zonnestraal: steeds bereid om hen te helpen, wat zij ons ook vragen, zonder hen ooit over te halen tot onze ideeën" (C.W., blz. 119).

Wees één met jeZelf, niet met wat je doet.

Tekst uit Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

8. IJzerhard (Vervain): Fanatisme - Tolerantie

   Bent u iemand die overloopt van enthousiasme, die brandt van verlangen om zich voor een grootse taak in te zetten en graag ziet dat alles in een oogwenk geklaard is?

   Vindt u het maar lastig om rustig en geduldig volgens een bepaald plan te werk te gaan, omdat u meteen resultaten wilt zien?

   Is het misschien zo, dat u in uw ijver om anderen met u mee te trekken hun te weinig ruimte laat, dat u hen graag van de juistheid van uw denkbeelden wilt overtuigen, dat u met alle geweld probeert hen te bekeren en eigenlijk geen tegenwerpingen duldt?

   In dat geval hebt u het vermogen in u om een leider en een leraar te zijn. IJzerhard, de kleine bleeklila bloem van wegbermen, zal u bijstaan om de kwaliteiten in u te ontwikkelen die u nodig heeft, zoals vriendelijkheid jegens uw medemensen en een open oor voor hun opvattingen; IJzerhard zal u helpen inzien dat u uw idealen met zachte hand en rustig, moeiteloos en zonder overspannenheid kunt verwezenlijken.

Lees verder in Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

Tekst R.van der Hoeden:

   IJzerhardfamilie (Verbenaceae).

   Bloei: juni tot de herfst.

   Langs wegen, op dijken en in ruigten.

   De meeste soorten van de IJzerhardfamilie komen in de tropen en subtropen voor.

   Een bekende vertegenwoordiger is bijvoorbeeld de teakboom uit Zuidoost-Azië, waarvan het hout bijzonder zwaar en hard is.

   De enige in onze streken inheemse soort is IJzerhard.

   Het woord ijzer is vermoedelijk ontleend aan het Keltische woord isarnon 'sterk'.

   Maar de oorsprong van de Nederlandse naam IJzerhard (en het Duitse Eisenkraut) is niet zeker.

   Mogelijk is er een verband met de stengel van de plant, die inderdaad heel taai is.

   De middeleeuwse Duitse botanici noemden het kruid Eisenkraut, ijzerkruid, want door niets zou ijzer zo hard te maken zijn als door het sap van IJzerhard.

   De plant heette echter Isernkraut en is betekent hier 'hard'of 'taai'. Het is bekend dat de Kelten de plant bij het uitgraven met ijzer omzoomden.

   Dit zou op een oud smeedritueel kunnen duiden. De smid gold in die tijd als een tovenaar, die met zijn wilskracht metalen aan de aarde kon onttrekken en ze met behulp van wind (blaasbalg), vuur, donder en bliksem bruikbaar maakte.

   Ook een christelijke legende brengt het ijzer in verband met het 'ijzerkruid'.

   Volgens die legende zou de plant zijn ontstaan toen Jezus' vader eens van zijn werk uitrustte en in slaap viel.

   Jezus vlocht in een speelse bui een ijzeren draad om Jozefs hoofd, en toen deze wakker werd en zijn hand door zijn haar haalde, was de draad veranderd in een bloeiende twijg IJzerhard.

   Volgens de astrologische kruidenkunde staat de IJzerhardstengel onder de invloed van de planeet Mars - in de mythologie de god van de oorlog en het ijzer - en daarom zou het dragen van IJzerhard iemand 'taai als ijzer' maken en hem of haar uithoudingsvermogen en kracht verlenen, zowel scheppingskracht als overtuigingskracht.

   In de apotheken van weleer was IJzerhard een bekend geneeskruid, vandaar de soortaanduiding officinalis, die is afgeleid van Latijn officina 'apotheek'.

    Als het juist is dat de Engelse naam Vervain van Keltische oorsprong is (aldus Wolf-Dieter Storl, die dit echter niet documenteert), zou het woord 'veger van stenen' betekenen, van fer 'schoonmaken' en faen 'steen'.

   Dit zou betrekking hebben op de oeroude Indogermaanse ceremonie om offer- en altaarstenen ritueel te reinigen met IJzerhardstelen.

   Dit gebruik zou op de Romeinen zijn overgegaan: zij sprenkelden water op de altaren van Jupiter met roeden van IJzerhard en hun ambassadeurs droegen verbena bij zich wanneer zij met andere volkeren over oorlog en vrede onderhandelden.

   Een andere etymologie ziet eerder verwantschap met Middelengels verveyne, dat via het Franse verveine juist uit Latijn verbena is ontstaan. Het meervoud, verbenae, betekende 'twijgen van laurier, heilige twijgen'.

   In de taal der bloemen staat IJzerhard voor betovering (de Keltische druïden droegen kransen van IJzerhard in hun haar om betoveringen af te weren!).

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel