Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

De levensenergie van bloesems (Bach)

Water Violet (Water Violet) – Waterviolier

Waterviolier – Hottónia palústris

Tekst A.Kolen:
10. Water Violet (Waterviolier) (34)
Water Violet.

   Bloei: mei, juni.

   Een winterharde waterplant die groeit in stilstaand of zeer langzaam stromend ondiep, zoet water.

   De bloemetjes steken boven de waterspiegel uit en zijn licht lila.

   Uit balans:

  • Water Violet-mensen zijn zeer bekwaam, zelfstandig en gezochte adviseurs. Ze hebben zeer veel talenten en voelen zich door hun talenten superieur. Daardoor trekken ze zich terug in zichzelf. Dat terugtrekken wordt ingegeven door trots, een gevoel van "bijzonder" zijn, boven andere mensen te staan en dat leidt dan weer tot zowel innerlijke als uiterlijke gereserveerdheid, afstandelijkheid, eenzaamheid en contactproblemen.

   In balans:

  • Wijsheid, innerlijke rust en kalmte, onafhankelijkheid, open staan voor de liefde van andere mensen, binnen een context van oprechte warmte, tact en betrokkenheid adviseren en ondersteunen van anderen.

   Dr. Bach over Water Violet:

"Je bent aan het leren volkomen alleen in de wereld te staan, waardoor je de intense vreugde van volledige vrijheid verkrijgt en daardoor perfect dienstbaar aan de mensheid kan zijn. Als dit is verwerkelijkt, ervaar je het niet langer als een offer, maar onder alle omstandigheden als de buitengewone vreugde van hulpvaardigheid" (C.W., blz. 109).

Nederigheid is een voorwaarde voor rust.

Tekst uit Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

12. Waterviolier (Water Violet): Verdriet - Vreugde

   Bent u een van die nobele zielen die dapper en zonder te klagen, kalm en berustend hun lijden dragen, en ondanks alles zich blijven inzetten voor de medemens en niet toestaan dat hun smart hun dagelijks werk beïnvloedt?

   Hebt u een ernstig verlies geleden, verdriet moeten incasseren, en gaat u niettemin rustig uw weg?

   Ja? Dan kan de mooie Waterviolier, die zo vrij aan de oppervlakte van onze helderste stroompjes drijft, u helpen te begrijpen dat u wordt schoongewassen door uw verdriet, dat u wordt aangemoedigd een bijzonder ideaal na te streven: u bent aan het leren om zelfs in tijden van de ergste nood nog de mensen in uw omgeving met raad en daad bij te staan; u bent aan het leren volkomen alleen in de wereld te staan, waardoor u de intense vreugde van volledige vrijheid verkrijgt en daardoor voor honderd procent dienstbaar aan de mensheid kan zijn.

   Als dit is verwerkelijkt, ervaart u het niet langer als een offer, maar als de subtiele vreugde van hulpvaardig zijn, ongeacht de omstandigheden.

   Bovendien zal de kleine plant u het begrip geven dat zoveel in het leven dat u beschouwt als kommer en kwel, uiteindelijk gunstig kan uitwerken voor degenen die uw mededogen genieten.

Lees verder in Dr. Edward Bach: Bevrijd Uzelf

Tekst R.van der Hoeden:

Sleutelbloemfamilie (Primulaceae).

Bloei: mei, juni.

In ondiep, zoet water op voedselrijke, meestal venige bodem; zoutmijdend.

   Hottonia palustris is genoemd naar de Leidse botanicus en hoogleraar Pieter Hotton (1648-1709), de voorganger van Herman Boerhaave.

   Het is een echte water- en moerasplant, zoals de soortnaam palustris 'moerassig, moerasbewoner' (van Latijn palustra 'moeras') aangeeft.

   Violier en Violet hangen samen met Latijn viola 'viooltje'. Waterviolier zal wel te verklaren zijn als: viool van het water.

^Naar het begin van deze pagina

De levensenergie van bloesems (Bach)
Begin
 
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel