Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Project Rembert Dodoens (Rembertus Dodonaeus) / Een beknopte bibliografie

1546  Paulus Aegineta

Titel

Paulus Aegineta, ŗ Joanne Guintero latine conversus, ŗ Remberto Dodonaeo ad graecum textum accurato collatus ac recensitus.
Basel 1546.

[gedrukt bij Johannes Oporin]

Informatie over de inhoud

Dodoens' leermeester Joannes Guinterius (Johann Winter uit Andernach, 1505-1574) verzorgde een vertaling uit het Grieks in het Latijn van de 'encyclopedie' in zeven delen over geneeskunde, De re medica, van de hand van Paulus van Aegina (Paulus Aegineta, een arts uit de Byzantijnse tijd, 625-690). Dodoens heeft de vertaling met het Grieks vergeleken, hier en daar correcties en aanvullingen aangebracht en een voorwoord geschreven. Dit was zijn eerste schrede op het pad van de medische literatuur.

1548  Cosmographica in astronomiam et geographiam isagoge

Volledige titel en technische gegevens

Cosmogra-|phica In Astronomiam Et | Geographiam Isago-|ge, per Rembertum Dodonaeum | Malinatem, Medicum & | Mathematicum.
Cvm Gratia & Priuilegio. | Antuerpiae ex officina Ioannis LoŽi. | Anno M. D. XLVIII.

[gedrukt bij Jan van der Loe, Antwerpen 1548]

(in klein octavo; 112 bladzijden, ongenummerd, inclusief 8 bladzijden voorwerk en 7 bladzijden inhoudsopgave; gedrukt in cursiefletter; 44 houtsneden)

Informatie over de inhoud

Een boek over sterrenkunde en kosmografie, heruitgegeven in 1584 onder de titel De Sphaera sive de astronomiae et geographiae principiis cosmographiva isagoge. Dit is het eerste boek van Dodoens dat in druk verscheen. Het manuscript was al in 1546 voltooid. Het boek is opgedragen aan Dodoens' neef Joachim Hopper.

In de collectie van

*Brussel: KB  *Leiden: UB  *Leuven: UB.

1552  De frugum historia liber unus (1e druk)

Volledige titel en technische gegevens

Remberti Do-|donaei Mechlini|ensis Medici, De Frv|gum Historia, | Liber vnus. | Eivsdem Epistolae Dvae, | Vna de Farre, Chondro, Trago, Ptisana, Crim-|no, & Alica. | Altera de Zytho, & Cereuisia.
Antverpiae. | Ex officina Ioannis LoŽi. M. D. LII.

[gedrukt bij Jan van der Loe, Antwerpen 1552]

(in klein octavo; (1)-94 [79-82 ongenummerd], (2) folia; 35 illustraties op 31 houtsneden)

Informatie over de inhoud

Eerste botanische werk van Dodoens, handelend over de voornaamste graangewassen en peulvruchten. Het boek bevat 31 hoofdstukken, in elk hoofdstuk wordt een plant uitgebreid beschreven en afgebeeld. De meeste illustraties zijn ontleend aan het kruidboek van Leonhart Fuchs, er werden 8 nieuwe houtsneden toegevoegd. De houtsneden zijn dezelfde als die in het vierde deel van het Cruijdeboeck van 1554. Het boek bevat ook twee brieven. De eerste, gericht aan Joachim Roelants, arts te Mechelen en vriend van Vesalius, gaat over het verwerken van granen en gerst. De tweede is gericht aan Johannes Visschaven, arts te Breda, en handelt over het verschil tussen 'Zythum', een drank uit de Oudheid, en ons bier. Het werk is opgedragen aan Gerard van Veltwijck, schatbewaarder van het Gulden Vlies en een van de voornaamste tuinbouwliefhebbers uit die tijd.

In de collectie van

*Antwerpen: bibl. Museum Plantin-Moretus  *Gent: UB  *Groningen: UB  *Wageningen: UB, Speciale Collecties.

1552  De frugum historia liber unus (2e druk)

Volledige titel en technische gegevens

Remberti Dodo|naei Mechliniensis | Medici De Frvgum | Historia Liber | vnus. Eiusdem Epistolae Dvae. | Vna de Farre, Chondro, Trago, Ptisana, Crimno, & Alica. | Altera de Zytho, & Cereuisia.
Antverpiae. | Ex officina Ioannis LoŽi. M. D. LII.

[gedrukt bij Jan van der Loe, Antwerpen 1552]

(in klein octavo; 78 (1) 79-94 (2) folia; 35 houtsneden)

Informatie over de inhoud

Herdruk van de eerder in 1552 verschenen editie. De tekst van de eerste 40 folia is volledig herzet.

In de collectie van

*Antwerpen: UB  *Brussel: KB.

1553/1554  De stirpium historia commentariorum imagines, 2 delen (1e druk)

Volledige titel en technische gegevens [deel 1]

Remberti | Dodonaei Mechlinien|sis Medici Trivm Priorvm De | Stirpium historia Commentariorum | imagines ad viuum expressae. | Vna cum indicibus, Graeca, Latina, Officinarum, Germa-|nica, Brabantica, Gallicaq[ue] nomina complectentibus.
Antverpiae, | Ex Officina Ioannis Loei. | Anno M. D. LIII. | Cvm Gratia Et Privilegio | Ad Decennivm.

[gedrukt bij Jan van der Loe, Antwerpen 1553]

(in octavo; (48) 439 (9) bladzijden; gedrukt in Griekse letters, romein- en cursiefletter en gotische letter; 439 houtsneden)

Informatie over de inhoud

Deze uitgave bevat de illustraties uit de eerste drie delen van het Cruijdeboeck van 1554, maar zonder de beschrijvingen. Bij de illustraties zijn de namen in de marge gezet, in het Grieks, Latijn, met de apothekersnaam, in het Duits, Nederlands en Frans. De ongenummerde bladzijden voorin bevatten registers. Op de keerzijde van de titelpagina staat een portret van Dodoens, hetzelfde portret dat ook in het Cruijdeboeck van 1554 is afgedrukt (zie daar).

In de collectie van

*Amsterdam: UB  *Antwerpen: bibl. Museum Plantin-Moretus  *Brussel: KB  *Mons: op. bibl.  *Tournai: op. bibl.

Volledige titel en technische gegevens [deel 2]

Posteriorvm Trivm. | Remb. Dodonaei | Mechliniensis Medi-|ci De Stirpivm Historia Com-|mentariorum imagines ad viuum arti-|ficiosissime expressae, vna cum mar-|ginalibus annotationibus. | Item Eivsdem. | Annotationes in aliquot prioris tomi imagines qui triu[m] | priorum librorum figuras complectitur.
Antverpiae, | Ex officina Ioannis Loei. | Anno M. D. LIIII. | Cum gratia & Priuilegio ad decennium.

[gedrukt bij Jan van der Loe, Antwerpen 1554]

(in octavo; (28) 302 [= 301] (3) bladzijden; gedrukt in Griekse letters, romein- en cursiefletter en gotische letter; 272 houtsneden)

Informatie over de inhoud

Dit tweede deel omvat de illustraties uit deel 4, 5 en 6 van het Cruijdeboeck uit 1554. Gevolgd door beknopte aantekeningen bij de opvattingen van de klassieke auteurs over de afgebeelde planten.

In de collectie van

*Brussel: KB  *Gent: UB  *Leuven: UB.

^Naar het begin van deze pagina

Plantaardigheden.nl
Artikelen over
  Het Groene Virus
  Foto's en filmpjes van bloeiende planten door Luc Regniers
 

Eeuwigdurende Natuurkalender

  Tuinen - Nederland en België in kleur!
  Kruidenlijstjes
  Beschrijvingen van planten
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
  Foto's prof. Paul Busselen
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
  Nederlandse, Latijnse en Engelse plantennamen zoeken
  Nieuwe planten-soorten en -namen in Nederland
  Levensenergie van bloesems (Bach)
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
  Project Dodoens
  Recensies van boeken over toepassingen van planten
  Artikelen over toepassingen van planten
    Aardigheden over planten
      Oude kruiden-boeken die online staan
      Volksnamen van onze planten
      Recepten voor het koken met wilde planten
      Schoonheidstips met planten
      Diverse artikelen over toepassingen van planten
  Meer informatie
      Links naar
websites over toepassing van planten
      Actueel nieuws
      Agenda van evenementen
      Over ons / Vragen
      Samenwerking
 
Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken
   
Leeswerk.nl.nl
Plantenboeken opengelegd
     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel