Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Project Rembert Dodoens (Rembertus Dodonaeus) / Een beknopte bibliografie

Facsimile-uitgaven

1963  Cosmographica in astronomiam et geographiam isagoge

Fotomechanische herdruk van de oorspronkelijke uitgave van 1548, met een inleiding door A. Louis. Nieuwkoop (De Graaf) 1963.

1968  Cruijdeboeck

Facsimile-uitgave van de editie van 1554. Leuven (Luc Frankie) 1968.

1971  Cruijdeboeck.

Facsimile-uitgave van de editie van 1554. Nieuwendijk (De Forel) 1971.

1978  Histoire des plantes

Histoire des plantes de Rembert Dodoens / traduction française, suivie du Petit recueil auquel est contenue la description d'aucunes gommes et liqueurs etc. par Charles de l'Escluse.

Facsimile-uitgave van de editie van 1557; met inleiding, commentaar en concordantie met de moderne wetenschappelijke namen door J.-E. Opsomer. Brussel (Centre national d'histoire des sciences) 1978.

1978  Cruijdeboeck

Facsimile-uitgave in foto-offset van de editie van 1554. Amsterdam (Theatrum Orbis Terrarum B.V.) 1978.

1979  Cruydt-Boeck

Anastatische herdruk van de uitgave van 1644. Kruishoutem (Emka) 1979.

1979  Stirpium historiae pemptades sex

Fotomechanische herdruk van de uitgave van 1583, uitgegeven door John den Haselaar. Zonder plaats & jaar [Nieuwendijk (De Forel) 1979].

1980  Cruydt-Boeck

Fotomechanische herdruk van de uitgave van 1644. Delft (SPD-Rijperman) 1980.

Een keus uit de literatuur over Rembert Dodoens en zijn werk

M. A. van Andel: Dodonaeus en zijn invloed op de Hollandsche en Vlaamsche volksgeneeskunde. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 1917 (61) 26, blz. 2131-2139.

R. Andries: Rembert Dodoens 1517-1585. Zijn leven, zijn werken. Amsterdam 1917.

A. Arber: Herbals. Their origin and evolution. A chapter in the history of botany 1470-1670. Derde druk, met een inleiding door William T. Stearn. Cambridge 1986 (reprint 1999).

P.-J. d' Avoine: Éloge de Rembert Dodoëns, médecin et botaniste malinois du XVIe siècle ; suivi de la concordance des espèces végétales décrites et figurées par Rembert Dodoëns avec les noms que Linné et les auteurs modernes leur ont donnés ... par le même auteur et par Charles Morren. Malines 1850.

A. de Cock: Rembert Dodoens. Gent 1890.

Dodonaeus. Sondernummer, Janus 34 (1930).

Thomas Gloning, Lydia Kayser & Ans Schapendonk: Cruyde Boeck, Antwerpen 1563. Einführung (inleiding bij de digitale facsimile naar het exemplaar van de universiteitsbibliotheek Marburg), met uitvoerige literatuurlijst. Boekje (met cd) verschenen in de reeks Schriften der Universitätsbibliothek Marburg (125). Marburg 2005.
Op internet te lezen op: http://archiv.ub.uni-marburg.de/dodoens/.

F.-V. Goethals: Notice historique sur la vie et les travaux de Simon Stevin, de Bruges: suivie de remarques sur le Dodoens de Van Meerbeeck. Brussel 1841.

V. Heursel-de Meester & R. Delmotte: Archéologie végétale des "simples" d'après Dodonée, Mathioli, C. Clusius etc. : plantes identifiées suivant les principes de Linnée et autres botanistes modernes. Ypres 1912.

F. W. T. Hunger: Catalogus van de tentoonstelling gehouden te Leiden 29 Juni 1917, ter gelegenheid van den 400sten geboortedag van Rembertus Dodonaeus. Leiden 1917.

F. W. T. Hunger: Rede, uitgesproken ter herdenking van den 400sten geboortedag van Rembertus Dodonaeus, te Leiden op 29 juni 1917. In: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 61 (26), 1917, blz.. 2118-2125.

J. G. de Lint: De portretten van Rembert Dodoens. Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, 61 (26), 1917, blz. 2126-2131.

A. K. Louis: Over het leven en het botanisch werk van Rembert Dodoens (1517-1585) bij de viering van de 400ste verjaring van het verschijnen van Dodoens' Cruydeboeck. In: Biologisch Jaarboek Dodonaea (Gent 1954), 235-280.

A. K. Louis: Critische beschouwingen bij de Dodoens-brief van 26 november 1583. Brussel 1954.

A. K. Louis: Introduction. In: Rembertus Dodonaeus, Cosmographica in astronomiam et geographiam isagoge 1548. Facsimile of the original Latin text. Nieuwkoop 1963, 7-42.

A. K. Louis: Dodoens, Junius Rembert. In: Nationaal Biografisch Woordenboek. Koninklijke Vlaamse Academiën van Belgiën, Paleis der Academiën. Brussel 1996, 414-419.

P. J. van Meerbeeck: Recherches historiques et critiques sur la vie et les oeuvres de Rembert Dodoens (Dodonaeus). Malines 1841. Reprint Utrecht 1980.

J.-E. Opsomer: Introduction, commentaires et la concordance avec la terminologie scienifique moderne (inleidende hoofdstukken en concordantie op de namen bij de facsimile herdruk van 'Histoire des plantes', Clusius' vertaling (1557) van het Cruydeboeck uit 1554). Brussel 1978.

M. Sabbe: Een en ander over Dodoens' "Cruydboeck"-uitgaven van 1608 en 1618 en de Van Ravelingen's. In: De gulden passer, Vol. 15 (1937) 89-106.

A. Schierbeek: Bloemlezing uit het Cruydt-boeck van Rembert Dodoens (met 64 reproducties der oude houtsneden en 3 portretten). Den Haag 1941.

A. Schierbeek: Bloemlezing uit het Cruydt-Boeck van Rembert Dodoens. Tweede vermeerderde druk. 's-Gravenhage/ Amsterdam z.j. (1954).

M. J. Sirks: Het Cruydeboeck van Rembert Dodoens. De Gids 1917.

I. Teirlinck: Lijst der namen van kruiden voorkomende in Cruydt-boeck Remberti Dodonaei 1644, diverse artikelen in 'De Toekomst', tijdschrift voor opvoeding en onderwijs, Brussel 1878-1880.

Guido Thijs: Rembert Dodoens, een greep uit zijn leven, zijn tijd, zijn werken. Tweede bijgewerkte druk. Delft 1979.

G. Van Doorslaer: Rembert Dodoens, au début de sa carrière. In : Janus 34 (1930), blz. 132-141.

G. Van Doorslaer: Glanes nouvelles sur Rembert Dodoens. Malines 1926.

P. Van den Bon: Kruid of munt: dertig kruidenpraatjes in geuren en kleuren: waarin de oorsprong, de geneeskrachtige werking, de folklore en het gebruik in de keuken van absintalsem tot zuring / na jarenlange studie en eigen ondervinding beschreven worden door de heer Paul Van den Bon ; nu voor het eerst uitg. en met dertig afb. verrijkt, genomen uit originele ex. van het Cruydeboeck van Rembert Dodoens en de nauwkeurige beschrijving der aardgewassen van Abraham Munting; [red. Ann Jooris]. Zellik 1993.

A. J. J. van de Velde: De Kruidboeken van Dodoens, Clusius en de l'Obel. Gent 1927.

A. J. J. van de Velde: Repertorium der Kruidboeken tot 1800 verschenen. Gent 1930.

W. F. Vande Walle (ed.): Dodonaeus in Japan. Translation and the scientific mind in the Tokugawa period. Leuven 2001.

Cyriel Verleyen: Meester Rembert Dodoens. Antwerpen 1975.

J. P. Veth: De prenten in het Cruydt-boeck van Dodonaeus. Amsterdam 1935.

^Naar het begin van deze pagina

Plantaardigheden.nl
Artikelen over
  Het Groene Virus
  Foto's en filmpjes van bloeiende planten door Luc Regniers
 

Eeuwigdurende Natuurkalender

  Tuinen - Nederland en België in kleur!
  Kruidenlijstjes
  Beschrijvingen van planten
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
  Foto's prof. Paul Busselen
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
  Nederlandse, Latijnse en Engelse plantennamen zoeken
  Nieuwe planten-soorten en -namen in Nederland
  Levensenergie van bloesems (Bach)
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
  Project Dodoens
  Recensies van boeken over toepassingen van planten
  Artikelen over toepassingen van planten
    Aardigheden over planten
      Oude kruiden-boeken die online staan
      Volksnamen van onze planten
      Recepten voor het koken met wilde planten
      Schoonheidstips met planten
      Diverse artikelen over toepassingen van planten
  Meer informatie
      Links naar
websites over toepassing van planten
      Actueel nieuws
      Agenda van evenementen
      Over ons / Vragen
      Samenwerking
 
Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken
   
Leeswerk.nl.nl
Plantenboeken opengelegd
     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel