Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Transcriptie Register Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

Naar namen beginnend met de letter:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


G.

   
     

Gagel, oft Gachgel

 

1224

Gal Hornungsblumen

 

357a

Gal Olmag

 

734b

Gal rodel

 

884b

Gal ruben

 

1060a

Gal Schwertel

 

395a

Gal Violaten

 

238a

Gal wiszblumen

 

946b

Galantwortel

 

556b

Galbanum

 

520a

Galega

 

873b

Galgan, Galganwurtz, Galgenwurtz

 

1465a

Galgan

wilder Galgan

547b

Galien

 

1465a

Galigaen

 

1465a

Galigaen

groot

398a, 1465ab

Galigaen

kleyn

1465

Galigaen

wilden Galigaen

546b, 1466a

Galinga, Galigan

wilde

548

Galissihout

 

550, 551

Galnoten

 

1292b

Galopffel, Gallopffel

 

1293b

Gamander, Gamanderlin, Gamandre

 

55, 56, 57a

Gamander

boomachtigh

57a

Gamander

groot Gamandre

56, 58, 59

Gamander

tweede

222b

Gamander

van Apulien

57a

Gamanderle, Gamanderlin

 

58b

Gamanderle

grosz

56b

Gansefusz

 

964b

Gansen-bloemen, Ganseblum

 

923ab

Gansen-bloemen

geel Gansen-bloemen

419ab

Gansen-bloemen

witte

424a

Gansen Distel

 

1005, 1006

Gansen-tonghe

 

991a

Gansen-voet

 

964a

Ganserick, Ganserich

 

948b

Gaperkens

 

275, 276, 277a

Gar rot

 

1060b

Garbel van peper

 

1442a

Garben

 

137b

Garben

wild Garben

73

Garenboom van Indien

 

1412b

Garlobs studen

 

1206a

Garlyke

 

1066b

Garlyke

wilde

1069a

Gars, soeckt Gras

   

Garten Bappeln

 

1018a

Garten Isop

 

462a

Garten Kresz

 

1112a

Garthagen, Garthaglen

 

24b

Garyophyl1ate, veelderley

 

198

Gaspeldoren

 

1189b

Gauchblum

 

268, 938a

Gauchbrot

 

919a, 408b

Gauch heyl

 

39b

Gauch klee

 

919a

Gheblauwde Lobben

 

489b

Ghebrande Wijn

 

693ab

Gedwar, Geidwar

 

1469b

Geel hout

 

1459a, 1467b

Geel hout

uyt America

1459a

Geel hout

uyt Canadien

1459b

Geele wortelen

 

1059ab

Geeraert, Geeraerts-cruydt

 

514

Geers

 

816

Geers

swarte Geers

816b

Geftwurtz

 

55a

Gegenstrasz

 

979b

Geiszbart

 

75b

Geiszbart

wild

75b

Geiszbart

ander

784b

Geiszbladt, Geissenbladt

 

676

Geisz klaw

 

784b

Gelasen smaltz, Gelasen smout

 

111a

Gelb beckerl

 

357a

Geldersche Roosen

 

1324a

Gelosije

 

282a, 967b

Gelovers

 

264b

Gelyflours

 

264b

Gember, Gimber

 

1468a

Gemsen kugel

 

720b

Gemszwurtz

 

720b

Geneverboom, Genever besien

 

1332ab

Geneverboom

grooten Geneverboom

1336a

Geneverboom

andere soorten

1334ab

Gengebeer, Gengber

 

1467b

Gengebeer

bruyne Gengber

1469b

Gengebeer

wilde Gengber

1469b

Genger

 

1468a

Genserich

 

948b

Gensrijck

 

948b

Genszblum

 

419b, 423b

Genszdistel

 

1005b

Genszdorn

 

1005b

Genszfusz

 

964a

Genszkraut: Hunerbisz

   

Genszpappeln

 

1020b

Gentiaene

de groote

554, 555

Gentiaene

onrechte, oft kleyne

553, 554

Gentianelle

 

555b, 556a

Gents lamp

 

1214a

Georg wurtzel: Sant Georg wurtzel

 

242a

Geraert

 

514

Geranium, allerley

 

80a

Gerlin

 

1065a

Germander

 

55, 56

Germander

wild

58

Germander

water Gamander

180b

Germanderlin

 

58b

Germer

 

626b

Gers, Gars, soeckt Gras

   

Gerst, Gersten

 

806b

Gerst

grosz

808b

Gerst

suter Gersten, klein Gersten

809a

Gerste

 

808b

Gerste

bastaert Gerste

861b

Gerste

drijmaendighe Gerste

809a

Gerste

futter Gersten

809a

Gerste

ghepelde Gerste

810a

Gerste

heele Gerste

861b

Gerste

naeckte Gerste

801a

Gerste

somer Gerste

809a

Gerste

wilde Gerste

861b

Gerste

ander

809

Gersten gort, grupen

 

802b

Gertwurtz

 

24b

Gerwe, oft Geruwe

 

137a

Gerwe

andere gheslachten

138a

Gerwe

wilde Gerwe

73b

Gescheket Indianischer blumen

 

1439a

Ghesegnete distel

 

1154a

Ghewende Boonen

 

748a

Geyferwurtz

 

561b

Geytenbaert

 

75b

Geytenbladt

 

75b, 675ab, 676, 677, 678

Geyten Ruyte

 

874a

Giblofers: zea Gilofers

 

897a

Gichtkrant

 

1431b

Gichtannen, Duysent-coren

 

158b

Gichtwurtz

 

298b

Gierlin

 

1065a

Giersich

 

515a

Gilgen

 

386b

Gilgen

blauw

386b

Gilgen

Gold Gilgen

306a

Gilgen

speck Gilgen

676a

Gilgen

wald Gilgen

676a

Gilgen

wasser Gilgen

928a

Gilgen

weisz Gilgen

302b

Gilgen confort

 

676b

Gillofers, Gilofer

 

264

Gillofers

dobbel

264ab

Gillofers

stocke Gilover

237b

Gillofers

walle Gylofer

238a

Gillofers

white Gilover

237b

Gingidium

 

1098b

Ginoffelen

 

260b, 261

Ginoffelen

kleyne Ginoffelen

263a

Ginoffelen

zee Ginoffelen

897a

Ginoffelen

veele andere

262, 236, 264

Ginst

 

1194

Ginst

stichend

1191a

Girasol

 

597a

Giroffels, soeckt Groffels naghelen

 

1449a

Gladdon, oder Gladdin

 

395b

Gladdon

stincking

394a

Gladiolus

 

322a, 323

Gladiolus

den grootsten, ende dien van Candien

323b

Gladiolus

geelen Gladiolus

395b

Gladiolus

poel, oft meer Gladiolus

950a

Gladiolus

van Indien

1485a

Gladiolus

witten

323b

Gladiolus

andere soorten

323b

Glascruyt

 

112a, 140a

Glascruyt

bergh Glas-cruydt

442

Glascruyt

wilt

141a

Glasen, Glasin smaltz: Gelasen smaltz

 

111a

Glaszkraut

 

140ab

Glaucium

 

1374b

Gleiste, Die Gleiste

 

756b

Glidt-cruydt

 

126b, 127, 128b

Gliedtkraut, Glidkraut

 

375a

Globularia, de geele

 

424a

Glocken

grosz, weiss

643a

Glocken

walt Glocklin

253b

Glyszblumle

 

701a, 707b

Gnaphalium

 

86ab

Gnaphalium

van America

87a

Gnaphalium

andere soorten

87a, 91, 92

Goates bearde

 

409a

Godts ghenade, oft Godts gratie

 

85a, 586a, 587

Goeden Henrick

 

1106b

Goesberrye, bery

 

1171b

Goes haerte, harte

 

574a

Gold

 

1224a

Goldappel, opffel

 

750b

Goldcuppe, dobbel

 

707b

Goldfloure, Goldenflour

 

422

Goldfloure

Indien Golden flour

422a

Gold flower

 

429a

Golden croswort

 

579b

Golden Sonne

 

422

Golden Sonne

Indien Golden Sonne, oder floure

422a

Goltknopfle, knopflin

 

211b

Goltkraut, Gold-krut

 

1004a

Goltopffel

 

750a

Goltwurtz

 

62b, 308ab

Gomme, alderley

 

1368

Gomme

Gomme Anime

1368b

Gomme

Gomme Dragant

1177, 1178, 1374b

Gomme

Gomme Elemni

1374

Gomme

teghen 't flercijn

1374b

Gomme

van Arabien

1179a

Gomme

uyt Indien veelderley

1368, 1369

Goose berrye, Goes berrye

 

1171a

Goose berrye

redde Goose berrie

1173b

Goose foote, Gansenvoet

 

964

Gort, Gersten, oft Haveren

 

802ab

Gottes gnad, gnade

 

82b

Gottes vergisz: Marobel

 

119

Gott heyl: Brunellen

 

196b

Goudt bloemen

 

404a, 405a

Goudt bloemen

van Africken

405b, 406a

Goudt bloemen

water Goudt bloemen

947a

Goudtwortel: Affodille

   

Gourde

 

1045b

Gouwe, oft Gouwortel

 

62ab

Gouwe

kleyne Gouwe

62ab, 947b

Gouwe

groote Gouwe

62ab

Gouwe

stinckende Gouwe

62ab

Granadilla van Peru

 

1424a

Granaet-appelboom

 

1243a

Granaet-appelboom

wijnighe Granaten

1244a

Granaet-appelboom

wilde Granaet-bloemen

1244

Granatopffel, apffel

 

1243b

Granetree

 

685b

Grape

zea Grape

110ab

Gras, Grasz, Gars, oft Gers, allerley

 

van 887a tot 898

Gras

augentrost Gras

895ab

Gras

beemdt Gras

893b

Gras

bergh Gras

894b

Gras

bloedt Gras

890a

Gras

bosch Gras

894a

Gras

Canarie Gras

893b

Gras

Coren Gras

893b

Gras

Cruys Gras

890a

Gras

Gerst Gras

893b

Gras

gheaerent Gras

894a

Gras

ghestreept Gras

893b

Gras

Haver Gras

894b

Gras

Hemels-dauw Gras

888b

Gras

Hirs Gras, veelderley

893b

Gras

Hondts Gras

888a

Gras

kam Gras

894a

Gras

knobbelachtigh, oft klisterachtigh Gras

888a

Gras

knoop Gras

155a, 887, 888

Gras

knot Grasse

156b

Gras

kreupel, kreupelt Gras

156b

Gras

lisch Dodden Gras

892a

Gras

nestel Gras

893b

Gras

ooghentroost Gras

895ab

Gras

Padde Gras

894b

Gras

Peerden Gras

894a

Gras

pluym Gras

893b

Gras

pluym Gras: ander seer aerdigh

893b

Gras

queck Grasz

888a

Gras

Rabis Gras

894a

Gras

Riet Gras

893a, 950, 951

Gras

Rosz Grasz

894a

Gras

saedt Gras

893b

Gras

Spaensch Gras

893b

Gras

stekeligh Gras

894b

Gras

streep Gras

893b

Gras

veder Gras

893b

Gras

veldt Gras

893b

Gras

Verckens Gras

156b

Gras

vlidder Gras

893a

Gras

Vossensteerten Gras

894a

Gras

water Gras

893b, 894a

Gras

wech Gras

155a, 156

Gras

wilden Galigaen Gras, verscheyden

894a

Gras

wilden Galigaen Gras: water Wilden Galigaen Gras

894b

Gras

wolle Gras

892b

Gras

Zee Gras, Zee Biese Gras, ende Zeeusch Gras

894ab

Gras

Zee Grasken

894, 897a

Gras met twee aeren

 

894b

Gras met veele bloemen

 

896ab

Gras van Babylonien

 

893b

Gras van Egypten

 

890a

Gras van Parnaso

 

997ab

Gras van Peru

 

1487a

Grasse korne

 

823a

Grasz blumen

 

262a

Graut

 

813b

Gravinne, oft Gravinne cruydt

 

151ab

Grensich, Grensinck, oft Grensing

 

948b

Gresseling, oder Gresling

 

784

Greyn, Paradijs-koren

 

1447a

Greyne, Cocenilie

 

1297b

Grijs-cruydt

 

455, 456, 1001b

Grijsecom

 

77b

Grijsecom

ander

78ab

Grimkraut

 

1002b

Grimwurtz

 

243a

Grindheyl, Grindhail

 

52a

Grindt cruydt                

 

455, 456, 1001b

Grindt kraut

 

173a, 1001b

Grindtwurtz

 

1013a

Groffels bloemen

 

260b, 261a

Groffels bloemen

van China

1450b

Groffels boom

 

1449ab

Groffels Gomme

 

1450a

Groffels naghelen

 

1449ab

Groffels naghelen

witte

1450b

Gromell

 

113b

Grounde pijne,  Veldt Cypress

 

60a

Grounsell

 

1001a

Grund eychel

 

877a

Grundel reb, rab

 

646a

Grundheill, heyl

 

52a

Grundreb: Grundreben

 

645b

Grundtzel, Guntzel

 

195b

Grupen

 

802b

Grupen

Gersten Grupen, Habern Grupen

802b

Guacatane

 

1487b

Guama

 

1434a

Guanabanus

 

1419ab

Guanabanus

sijn saden

1420b

Guayavas

 

1426a

Guckauch lauch

 

919a

Gulden appel boom

 

1244b, 1245a, 1417

Gulden appel cruydt

 

750a

Gulden bloem

 

420a

Gulden cruydt

 

205, 206, 207

Gulden hayr

 

775b

Gulden klee

 

920 a

Gulden moes-cruydt

 

963b

Gulden roede

 

207ab

Guldener Widerthon, Widdertodt

 

775, 776a

Gumme Succory

 

995a

Gundelrab, Gundelreb

 

645b

Guntzel, golde Guntzel

 

195b

Gurchen

 

1039b

Gurtel kraut

 

772b

Guthedrick

 

1055ab

Gutter Heinrich

 

1016b

Guychelheyl

 

39ab, 40ab

Guychelheyl

wilden

40b

Gyllofer

 

264b

Gyllofer

walle Gylofer

160

Gyroffel

 

1449b


Verder naar namen beginnend met de letter:

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

^Naar het begin van deze pagina

Plantaardigheden.nl
Artikelen over
  Het Groene Virus
  Foto's en filmpjes van bloeiende planten door Luc Regniers
 

Eeuwigdurende Natuurkalender

  Tuinen - Nederland en België in kleur!
  Kruidenlijstjes
  Beschrijvingen van planten
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
  Foto's prof. Paul Busselen
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
  Nederlandse, Latijnse en Engelse plantennamen zoeken
  Nieuwe planten-soorten en -namen in Nederland
  Levensenergie van bloesems (Bach)
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
  Project Dodoens
  Recensies van boeken over toepassingen van planten
  Artikelen over toepassingen van planten
    Aardigheden over planten
      Oude kruiden-boeken die online staan
      Volksnamen van onze planten
      Recepten voor het koken met wilde planten
      Schoonheidstips met planten
      Diverse artikelen over toepassingen van planten
  Meer informatie
      Links naar
websites over toepassing van planten
      Actueel nieuws
      Agenda van evenementen
      Over ons / Vragen
      Samenwerking
 
Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken
   
Leeswerk.nl.nl
Plantenboeken opengelegd
     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel