Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

f

 

Actuele toepassingen van planten
Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

Index Het Groene Virus w

3 Het maken van een herbarium

   In het voorgaande groene virus hadden we gezien hoe je planten kunt bewaren in een plantenverzameling die we dan "herbarium" noemen naar het in Algemeen Beschaafd Botanisch Latijns de naam van kruid = Herbus. (Er zijn nog wel meer botanische namen voor "kruid" of "kruidachtige(n)" maar daar hebben we het nog een keer over.) De namen in ABBL zijn internationaal dus proberen we de wetenschappelijke naam te onthouden naast die in het Nederlands. Dus niet om onze intellectuele achtergrond te benadrukken, maar om er zeker van te zijn dat we één bepaalde plant bedoelen. Als je gaat verzamelen en je kent de plant nog niet bij naam en toenaam, noteer dan in ieder geval de datum en de vindplaats in een klein opschrijfboekje die je met een potloodje in je toch al overvolle jaszakken meetorst. Later kun je dan met een andere liefhebber gaan napluizen welke plant je hebt meegenomen.

   Toen ik nog een jonge onbedorven puber was leerde ik het klappen van de zweep met een meisje met prachtige reebruine ogen, die ik toen vreeslijk leuk vond maar, toen ik haar na ontzettend veel jaren weer terugzag, me aan het schrikken maakte. Ik denk dat het wederkerig was.

   Niet alles blijft bij lang bewaren mooi.

   Heel handig is een Flora van Heukels of een jeugdflora om het juiste naampje erbij te zetten. Er zijn jeugdafdelingen van KNNV of IVN waar je cursussen kan volgen. Dat kan heel leuk zijn (zoals ik het vroeger in gezelschap van die reebruine ogen vond....). Determineren noemen we dat, in Nederlands zouden we er "vaststellen" van kunnen maken.

   In Nederland is het bijna alleen aan kinderen beneden de vier jaar zonder begeleiding van volwassenen en aan Alzheimerpatiënten toegestaan om beschermde planten te plukken. Terwijl de rest van de bevolking in dat geval voor stroperij kan worden vervolgd. Begin dus altijd bij heel veel voorkomende planten die je in grote groepen kunt vinden. In een goede Flora staat meestal bij de beschreven planten of ze algemeen voorkomen of juist zeldzaam zijn. Laten we beginnen met de straf op stroperij en dat is drie maanden en toen ik jong was bleef de maximale boete op vijftienhonderd gulden, zeg maar 750 euro steken. Dus, ga niet de blitz maken door de zeldzame- tot zéér zéér zeldzame soorten planten te verzamelen die op de rode lijsten staan.

   Je kan natuurlijk wel foto's maken van die beschermde soorten, dat vereist nogal wat kennis en techniek maar misschien kunnen we daar bij gelegenheid eens wat woorden aan vuil maken.

   De oom van mijn vrouw heeft zijn herbarium in zijn testament of al bij leven aan de hortus (plantentuin) van Leiden geschonken en die had van die zeldzaamheden in zijn verzameling zitten die hem minstens op een paar jaar zouden hebben gestaan als een brave diender met een fanatieke beschermdrang hem gesnapt zou hebben. Bij mijn dia's zitten nog een paar opnamen van die arme slachtoffers toen ze nog niet door hem waren gesnaaid. In ieder geval zijn ze te vinden in de collectie van de Universiteit Leiden. Ik moet zeggen dat ik ze op hun oorspronkelijke plaats leuker vond uitkomen.

   Hij (de oom) was regelmatig mikpunt van mijn beknorringen. ( beknorren is bekritiseren)

   Afspraak: je kunt me foto's of scans mailen van planten als je de juiste naam niet kan bepalen. Of ik dan later met de naam kom aanzeilen is het nog maar de vraag of ik het was of een van die topkenners in mijn omgeving die het geval herkende: pollekens@gmail.com

Paul

Plantaardigheden.nu - Vragen en antwoorden en discussie

Het Groene Virus
Index
  1 Slapende vleermuis
  2 Scanner als herbariummaker
  3 Het maken van een herbarium
  4 Wandelen in de stad.
  5 Bessen
  6 Als de hond zich met je hobby gaat bemoeien
  7 Hoornaars-nest
  8 De Kastanjeboom
  9 Diersporen
  10 Stille Waters
  11 Ingestraald
  12 Zwammen
  13 Vervolgschade
  14 Laat u niet neppen
 

15 Eksternest

  16 Van de kik7ker Lazarus
  17 De hond en je hobby vervolg:
   
Gezond Groen
  1 Duizendblad  
 

2 Schrijven over planten kan je laten botsen met de Voedsel en Waren Autoriteit

  3 Zwart gedacht: Zwarte zalf”
     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel