Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

januari - Louwmaand - IJsmaand - Wolfsmaand

Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

1 januari
     Van 1 tot 10 januari daalt de gemiddelde temperatuur met meer dan 1 graad Celsius.
     De rozebottels hangen als robijnen langs de weg.
Schijnt de zon op nieuwjaar,
Dan wordt het een goed appeljaar.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

2 januari
     Deze maand geeft gemiddeld 17 dagen vorst.
Met nieuwjaar lengt de dag,
Zoveel een haantje kraaien mag.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

3 januari
     januari geeft gemiddeld 22 regendagen, met 78 mm nat.
Wie op Sint-Genoveva snoeit,
Zijn boomgaard overmachtig bloeit.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

4 januari
     Bij sneeuw of koude wind
     Zingt het roodborstje steeds blijgezind.
Vriest het op de elfde nacht,
Zes weken vorst wordt er verwacht.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

5 januari
     Wanneer er geen sneeuw ligt, delft de grote groene specht meer mieren.
Nevel in januari ontstaan,
Brengt een natte lente ons aan.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

6 januari
     Van nu tot 25 januari geeft de zon de minste warmte.
Als 't op Dertiendag vriest,
Vriest het dertien weken lang.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

7 januari
     Binnenshuis mag je margriet en anjelier zaaien.
Met Driekoningen lengt de dag
Zoveel een geitje springen mag.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

8 januari
     In 1565 lag de Schelde vóór Antwerpen dicht met twee voet ijs.
     Als Brugse kant prijkt de bevroren bereklauw in de vrieslucht.
Geen dag is er zo koud en grijs,
Die de heggemus brengt van de wijs.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

9 januari
     In de weiden van Damme grazen thans de wilde ganzen.
Draagt deze maand een sneeuwwit kleed,
Dan is de zomer zeker heet.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

10 januari
     Dit is gemiddeld de koudste dag van het jaar, met slechts 0,6 graden Celsius warmte.
In Louwmaand mag het vriezen stenen uit de grond;
De boer en zal niet kniezen, maar vindt het heel gezond.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

11 januari
     Van nu af tot 31 januari stijgt de gemiddelde temperatuur met 2,4 graden Celsius.
Als ik januari was,
Ik deed de ketel boven 't vuur vervriezen.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

12 januari
     Dit is de dag waarop het gemiddeld het diepst vriest.
Als de kat in januari in de zon ligt,
Dan kruipt ze in februari achter de kachel.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

13 januari
     De kolganzen uit Noord-Rusland zijn reeds eeuwen bij ons te gast.
Vriezende januari, natte februari,
Droge maart, regenachtige april.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

14 januari
     Al is de winter in het land,
     De winterkoning zingt in heg en kant.
Geeft Sint-Hilarius zonneschijn,
Dan zal 't weldra kouder zijn.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

15 januari
     Heden zijn de zes donkere weken voorbij;
Geef de arme een duit, een druppel en een pannekoek.
Sint-Pauwel is de eerste
Van drie harde koppen.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

16 januari
     Geeft januari sneeuw en vorst,
     Vaak de boer veel granen dorst.
Wast het graan in januaar,
Dan is de zomer in gevaar.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

17 januari
     Als 't vriest op Sint-Antonius,
     Dan dooit het op Sint-Sebastiaan.
Sint-Antonius, schoon en helder,
Vult het vat en ook de kelder.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

18 januari
     De week die thans volgt is gemiddeld de minst zonnige van heel het jaar.
Sint-Petrus' stoeltje koud
Wordt veertien dagen oud.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

19 januari
     Sneeuwjaar, rijk jaar.
     Kokmeeuwen uit het noorden zijn te gast in onze winter.
Geeft sint-Sulpitius schoon ijs,
Dan is de lente goed en wijs.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

20 januari
     Op Fabiaan en Sebastiaan zal het sap in de bomen gaan.
     Meeuwen op het land, storm op de hand.
De dagen lengen; Op nieuwjaar een haneschree,
Op driekoningen een hertesprong,
Op Sebastiaan een vol uur.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

21 januari
     De zon komt in het teken van de waterman.
Nieskruid of nieswortel, het Sint-Agneetkruid, de kerstroos, bloeit.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

22 januari
     Gemiddeld eindigt de kou van -10 graden Celsius en meer!
     Sint-Vincent, honderd dagen vóór mei.
Vincentius' zonneschijn
Brengt veel koorn en wijn.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

23 januari
     Januari en veel regen is voor de boerenstand een zegen.
Is januari nat,
Ledig blijft het korenvat.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

24 januari
     Soms rolt het onweer over de einders.
Als januari stof maakt,
Dan groeit het koren als een eik.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

25 januari
     Dit is gemiddeld de rekorddag van de grootste koude.
     In 1881 vroor het -25 graden Celsius in de Kempen.
Met Sint-Paulus Bek legt de ekster haar eerste stek.
En 't is nog geen mei, of ze legt haar eerste ei.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

26 januari
     De mossen groenen en steken sporendoosjes op hun steel omhoog.
De grote bonte specht zoekt haar roffelboom.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

27 januari
     Laagste temperatuur in Nederland
     Winterswijk 1942 -27,4 graden Celsius.
Gedurende de milde winters staan de narcissen al een vuist hoog.
Dansen de muggen in januaar,
Dan wordt de boer een bedelaar.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

28 januari
     In januari veel regen, weinig snee,
     Doen bergen, dalen en bomen wee.
Als 't in januari dondert,
Wees voor ziekten niet verwonderd.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

29 januari
     Brengt men ons thans sterke vorst,
     Dan lijden wij 's zomers noch honger noch dorst.
Geeft januari een sneeuwtapijt,
Dan zijn we gauw de winter kwijt.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

30 januari
     Dit is gemiddeld de warmste dag van de maand.
Dooien op Sint-Aldegonde
Vult de kelders met een vloed van zonde.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

31 januari
     Mossen en varens weten een dag vóór de mensen, dat het dooien zal.
Geeft januari koude en droge dagen,
Dan zal in februari de sneeuw u plagen.
     
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

Eeuwigdurende Natuurkalender
Begin
  Januari
  Februari
  Maart
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Augustus
  September
  Oktober
  November
  December
 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel