Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Maart - Lentemaand - Dorremaand - Buienmaand

Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

1 maart
     Tot het einde van de maand zal de temperatuur gemiddeld 3,6 graden Celsius oplopen.
     De ooievaar is op lentetrek.
Sint-Albijn Verandert suiker in azijn.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

2 maart
     De gemiddelde minimumtermperatuur van maart is 1,8 graden Celsius.
     De absolute minimumtermperatuur is -10 graden Celsius.
     Plonsen en duikelen eend en gans, dan is er voor regen kans.
Sneeuw en hagel, regen en wind,
Daarvan is maart een vrind.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

3 maart
     De kraanvogel trekt over, de bij vliegt uit, de patrijzen paren.
Een schepel stof in maart
Is een krone waard.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

4 maart
     Assen 1975 vroegste vondst van het kievitsei sinds 1900 in Nederland.
     De dagen lengen 's morgens gemiddeld meer dan twee minuten en 's avonds iets meer dan anderhalve minuut.
Een natte maart
Is weinig waard.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

5 maart
     De witte kwikstaart is terug en de wilde eend broedt al.
Op Sint-Adriaan
Laat de hagel geen grasje staan.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

6 maart
     Maart geeft gemiddeld 8 dagen vorst en 16 dagen regen, met 50 mm neerslag.
     Gemiddelde aankomstdatum van de tjiftjaf.
Met maartse sneeuw de was gedaan,
Drijft alle vlekken naar de maan.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

7 maart
     Smoor te maerte is vloed te meie. (Zuid-Vlaanderen)
Nooit is maart zo goed,
Of 't sneeuwt een volle hoed.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

8 maart
     Soms sterke wind en slagregen voor de eerstkomende dagen.
     De kruisbes staat groen.
Maartse buien die beduien
Dat de lente aan komt kruien.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

9 maart
     Mijn leven is blauw, fluistert het leverbloempje.
Ciske, Ciske, schei er uit,
En schud al dienen brol niet uit.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

10 maart
     Hebt gij de gouden loopkever al gezien?
     De krokus bloeit geel, paars of wit.
Als de vorst de veertig Martelaars brachten,
Dan houden zij die nog veertig nachten.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

11 maart
     Voor hen die hem goed verstaan,
     De tjiftjaf roept weer zijn eigen naam.
Een droge maart,
Is een zomer te paard.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

12 maart
     In 1523 vielen « hagelstenen soo groot als hinnen eyre van diverse coleure ».
     Maart moet twaalf zomerse dagen geven, maar april staat er borg voor.
Is 't weer op Sint-Gregorius dol,
Dan kruipt de vos reeds uit zijn hol.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

13 maart
     De zanglijster jubelt!
     De ganzen schrijven letters en cijfers hoog in de lucht.
Danst het lammetje in maart,
April vat het bij zijn staart.

    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

14 maart
     De sleutelbloem zet de deur van de zon op een gele kier.
     Maart is dol, druk en geestig.
Sint-Mathilde komt uit de boeken,
Met hagelstenen bakt zij koeken.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

15 maart
     Al vriest 't op zijn staart, de kievit legt in maart. (Friesland).
     Zaai tomaten binnenshuis.
Een koekoeksroep ter helft van maart
Is voor de boer een daalder waard.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

16 maart
     Maagdepalm en viooltje ontluiken.
     De mussen beginnen hun paringsgevechten.
Wat maart niet wil,
Dat neemt april.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

17 maart
     De zwarte aalbes bloeit.
     De spreeuw trekt naar het noorden.
Op Sinte-Geertruid
Komt de warmte de grond uit.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

18 maart
     Gemiddelde aankomstdatum van de zwarte roodstaart.
     De bruine kikvors knort en stelt zijn nappen uit.
Maartse wind en aprilse regen
Beloven voor mei de grootste zegen.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

19 maart
     De perzikboom bloeit purper open.
     Hebt u de zomertaling reeds waargenomen?
Maartse sneeuw is beer op 't vlasland.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

20 maart
     Soms stijgt de temperatuur op de middag tot 20 graden Celsius.
     De anemoon toont haar kindergezicht.
Op Sint-Jonas
Komt dikwijls vuur van pas.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

21 maart
     LENTE De zon komt in het teken van de ram.
     Gemiddeld komen er nog zes vorstdagen.
Boomplantdag
plant in ieder oord een aangepaste soort.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

22 maart
     In de eerstkomende dagen loopt de temperatuur gemiddeld met 3,4 graden Celsius op.
     De seringen groenen.
Veel wind in maart
Geeft appels in de gaard.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

23 maart
     Fluit de merel goed, dan zit zijn wijfje op het broed.
     De vlier schiet blad.
Als het dondert in de lente, wordt de meivis geboren.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

24 maart
     De narcissen trompetten in 't geel.
     De zon legt tapijten van licht en schaduw.
Een maart met een lange staart
Brengt spek en pens in de haard.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

25 maart
     Zelfs de ooievaar in de lucht
     Kent zijn vaste tijden. (Jeremias VIII, 7)
Op Onzer Vrouwen Boodschap keren
Steeds de zwaluwen bij ons weder.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

26 maart
     Frambozen en ligusterhaag schieten blad.
     De blauwborst komt 's nachts bij ons terug.
Zaai niet in maart te vroeg,
Daar is nog tijd genoeg.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

27 maart
     Geen zon bleekt zo blank als de zon van maart.
     Zaai reukerwten!
Is op Sint-Rupert de hemel rein,
Dan zal 't ook in juli zijn.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

28 maart
     Brengt maart storm en wind,
     De sikkel is de boer goed gezind.
Wanneer 't in Maert dondert, als de Son in den Ram is,
Sijn de boeren verschrikt, maer ten laetsten sal alles wel sijn. (1649)
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

29 maart
     De hazelaar springt uit de bast.
     De roerdomp broedt in de roeste rietkragen.
Wie zich zelve bemint,
Wacht zich voor maartse zon en aprilse wind.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

30 maart
     De eerste boerenzwaluwen worden in de stallen verwacht.
     Leer van de merel ook bij regenweer te zingen.
Droge maart, natte april, koele mei,
Vullen de schuur en de kelder erbij.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

31 maart
     Gemiddeld de warmste dag van de maand.
     Maart geeft gemiddeld negen vorstdagen.
Kom ik door maart, zo leef ik nog een jaar, zei de vent,
En hij stierf op de eerste april.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

Eeuwigdurende Natuurkalender
Begin
  Januari
  Februari
  Maart
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Augustus
  September
  Oktober
  November
  December
 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel