Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

April - Grasmaand - Eiermaand - Paasmaand

Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

1 april
     Tot het eind van de maand april stijgt de temperatuur met 3 graden Celsius.
     April geeft gewoonlijk 4 vorstdagen en 14 dagen regen, met 42 mm neerslag.
Op Sint-Huigen
Valt de sneeuwman in duigen.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

2 april
     Gemiddelde aankomstdatum van de oeverzwaluw.
     Wie een koppel ervan ziet, zal dit jaar nog trouwen.
De vrouwen en de aprillen,
Ze hebben bei hun grillen.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

3 april
     De kruisbes bloeit.
     De absolute minimumtemperatuur is - 4,5 graden Celsius.
De echtelijke staat is als de maand april,
Nu zonneschijn, dan storm, dan weer stil.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

4 april
     Gemiddelde aankomstdatum van de huiszwaluw.
     Normale datum voor de laatste vorst.
Is Isidoor voorbij,
Is ook de noorderwind voorbij.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

5 april
     Linde, beuk en berk schieten blad.
     De dagen lengen 's morgens meer dan twee minuten, doch 's avonds slechts anderhalve minuut.
De maagdepalm opent en sluit op 't ritme van licht en weer.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

6 april
     De rode aalbes bloeit.
     De meerkoet met de witte bies en het waterhoen, met de rode bek, broeden in het riet.
April, veranderlijk en guur,
Brengt hooi en koren in de schuur.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

7 april
     Roep en tier al dat ge wil,
     't En komt niet vóór half april.
Broedt de spreeuw vroeg in april,
Een schone meimaand is op til.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

8 april
     De sleedoorn wordt belegerd door bijen, hommels en vliegen.
Als 't in april nog vriezen gaat,
Dan kan het nog niet veel kwaad.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

9 april
    Witte kastanje en bosbes schieten blad.
    Overal verspreidt de paardebloem haar donzig zaad.
April koud en nat,
Vult schuur en vat.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

10 april
     Hebt gij al ooit het nest van een eekhoorntje gezien?
     Goudenregen en lijsterbes groenen open.
Zaait g'op Sint-Ezechiël,
Zeker lukt uw vlasgaard wel.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

11 april
     Van nu af komt er gemiddeld maar één dag vorst meer en de temperatuur daalt niet onder -4 graden Celsius.
't Grasken dat in april wast,
Staat in mei vast.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

12 april
     De sleedoorn bloeit een voorgerecht van de meidoorn.
     Hebt u het speenkruid al zien spatten?
     Het heelt scheurbuik en wratten.
In april heldere maneschijn
Zal de bloemen schadelijk zijn.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

13 april
     De nachtegaal laat zijn eerste trillers klinken
     « Schoelje, schoelje... jijzelf »
Die laat een draadje af,
Delft in april zijn graf.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

14 april
     Soms kan men reeds 25 graden Celsius aflezen.
     De zwarte aalbes bloeit.
Op Sint-Tibertus na de noen,
Worden alle velden groen.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

15 april
     « Dies verblydt menich cornut als hi die couckouc roupen hoort » (15e eeuw)
     De tuinfluiter keert terug.
Op Sint-Justijn
Doodt de koude het venijn.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

16 april
     Olm en es schieten blad.
     In parken en tuinen, verborgen in het groen, kirt nu weer de tortel, zoals verliefden doen.
Donder in april
Is wat de landman wil.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

17 april
     Plataan en witte populier schieten blad.
     De braamsluiper tatert in het dicht plantsoen.
Warme aprilregen
Is vast een grote zegen.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

18 april
     Normale datum voor de laatste sneeuw.
     Prins ortolaan doet zijn intrede.
Aprilvlokjes
Geven meiklokjes.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

19 april
     De eerste vlinder geeft met zijn tinten de laatste mode aan.
     De populier schiet blad.
Met aprilkoeken
Lapt men geen broeken.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

20 april
     De zon komt in het teken van de stier.
     De gemiddelde temperatuur van deze dag is deze van het gehele jaar.
Gemiddelde aankomstdatum van de kleine karekiet.
     Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

21 april
     Gemiddeld komt er geen vorst meer voor onder -3 graden Celsius.
     Langste regenduur in Nederland (1928)27 uren.
Als Sint-Anselmus u aanhoort,
Krijgt ge een kieken voor een oord.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

22 april
     De wielewaal is terug en zingt
     « Gele wielewouw, goeie wielewouw, boer, trek een kiel aan »
Als de puit vóór Markus kwaakt, (25e)
Blijft hij niet langer bespraakt.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

23 april
     Drukke tijd voor kuif- en zwarte mees.
     Hier is onze fiere pinksterbloem!
Sint-Joris guur en goed,
Wil lover om zijn hoed.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

24 april
     Zaai wortel, kervel, spinazie.
     Gemiddelde aankomstdatum van de boomvalk.
In april gezaaid,
Is in mei weggevaagd of in juli gemaaid.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

25 april
     April is bot doch slijpt het gras en knipt de bladeren.
     Dit is de gemiddelde dag van de laatste vorst.
     De luzerne schiet uit.
Markus, die de bonen plant,
Houdt van regen op het land.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

26 april
     Hoog in de lucht zeilen de eerste gierzwaluwen.
Heeft april een natte kous,
Dan eten we in mei al koude saus.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

27 april
     Snokkend vliegt de rietgors over zijn broedgebied.
     Notelaar, es en robinia schieten blad.
Een natte april
Is de boeren naar hun wil.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

28 april
     Daar is de meikever!
     Het koolzaad ontvlamt.
     Anno 1473 zag men in Overmaas de rogge reeds bloeien.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

29 april
     Als april schoon wil zijn,
     Wroet mei lijk een vuil zwijn. (Zuid-Vlaanderen)
April koud en mei warm,
Geen boer die wordt er arm.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

30 april
     Meiavondregen brengt veel steenfruit.
     Gemiddeld zijn er in april 4 vorstdagen.
Met Sint-Katarina heeft elk hout wortel.
Gemiddelde aankomstdatum van de grote karekiet.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

Eeuwigdurende Natuurkalender
Begin
  Januari
  Februari
  Maart
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Augustus
  September
  Oktober
  November
  December
 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel