Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Juni - Zomermaand - Rozenmaand -Braakmaand

Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

1 juni
    Tot het einde van juni stijgt de temperatuur met 1,8 graden Celsius.
    Juniweer, decemberweer.
Eerste juni kil en wak
Brengt veel koren in de zak.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

2 juni
    De dagen lengen 's morgen nog enkele sekonden, doch 's avonds gemiddeld nog een halve minuut.
Op juni komt het aan
Of de oogst zal bestaan.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

3 juni
   Juni geeft gemiddeld 7 hete dagen en 14 regendagen met 62 mm neerslag.
   De kwartelkoning roep « Peers, neers, peers, neers »
Niet te koel niet te zwoel.
Niet te nat en niet te droog,
Juni vult de schuren hoog.
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

4 juni
   De salie bloeit, het heilig kruid, voorloper van koffie en thee.
Juni nat en koud,
Het hele jaar ellende brouwt.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

5 juni
    In juni hebben alle vogels jongen.
    Na mei wordt uit iedere beiaard een kermis geboren.
Is juni koud en nat, men zegt
Dan is het ganse jaar vast slecht.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

6 juni
    Het blauwe vingerhoedskruid en de roze akkerwinde bloeien.
    Zoek in de duinen de drie rozensoorten duinroos, hondsroos en eglantier.
Waait in juni de noorderwind over 't land,
Dan krijgt de boer veel koren in zijn hand.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

7 juni
    De ligusterhaag ruikt naar honig.
    De kwartel heeft kuikentjes.
Als morgen Sint-Medardus zijn sluizen openzet,
Is er voor zes weken weinig pret.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

8 juni
    Sint-Medardus kil en nat, plezier in het dorp en verdriet in de stad.
    De koolmees broedt een tweede maal.
Valt er op Sint-Medardus regen,
Ge houdt hem in zes weken niet tegen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

9 juni
    Het wilgeroosje, het meest verspreide onkruid, purpert de sloten.
Hoort ge in juni de donder kraken,
Dan maakt de boer vast slechte zaken.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

10 juni
    Een boon in juni geplant,
    Geeft er vijftig in de hand.
De wei die in juni niets geeft,
Is niet waardig dat ze leeft.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

11 juni
    Juni geeft vrachten rozen en vlier.
    Gewoonlijk drie dagen onweerachtig.
Regent het op Sint-Barnabas,
Zwemt de oogst in een waterplas.
Sint-Barnabas maalt het gras.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

12 juni
    Als de specht lacht, komt er regen.
Juni vochtig en warm,
Dan maakt de boeren niet arm.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

13 juni
    « Als 't vandaag dondert, zo komt er weinig regen en de gerste gaat af » (1601)
    De boerenzwaluw aast haar jongen.
Is het op Sint-Antonius nat,
De boer drinkt van verdriet zich zat.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

14 juni
    In juni weinig regen,
    Voorspelt een grote zegen.
    In de kersebomen ravotten de jonge spreeuwen.
Staat op Sint-Baziel 't koren schoon,
Dan geeft de boer zijn land voor geen kroon.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

15 juni
    Juni groen doet konijnen
    Aan de waterbalg verdwijnen.
Zorgt wel voor de kinderwiegen,
Sint-Vitus brengt met hem de vliegen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

16 juni
    De gierzwaluw beschrijft gierend grote kringen hoog in de lucht.
Zo heet het is in juni,
Zo koud is het in december.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

17 juni
    De linde en de hagewinde bloeien.
    In 1866 viel er 's morgens sneeuw.
In juni dondergevaar
Betekent een vruchtbaar jaar.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

18 juni
    Steek wikke in uw knoopsgat als een scharlaken kroonorde.
Als de noorderwind in juni gaat,
Dan komt het onweer vrij te laat.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

19 juni
    In juni geeft alle onkruid hooi.
Dondert het in deze maand,
Is 't koorn goed en 't vee ververst hare vrucht. (1801)
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

20 juni
    Juni met veel donder,
    Brengt de oogst ten onder.
Maar zware onweders baren dikke korenaren.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

21 juni
    ZOMER De zon komt in het teken van de kreeft.
    In de heldere midzomernacht schemert de blanke hagewinde.
't Berouwde nooit een man,
Dat hij turfde voor Sint-Jan.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

22 juni
    Voor Sint-Jan, geen gerst men loven mag.
    Al komt de bosrietzanger nogal laat,
    Nu zingt hij, zingt hij, zonder maat.
De beste bieën voor Sint-Jan
Altijd aan het zwermen gaan.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

23 juni
    Voor Sint-Jan maait men gras in de weiden.
    Na Sint-Jan uit de weiden.
    De eerste trekvogels gaan op reis.
Morgen is 't Sint-Jan,
Dan eet patatten alleman.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

24 juni
    Als het regent op Sint-Jan komen er gaten in de walnoten en blijven de hazelnoten leeg.
    De nachten zijn op hun kortst en de dagen op hun langst.
    Als de linde bloeit met Sint-Jan, is er koren met Sint-Jakob.
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

25 juni
    De mannetjesglimwormen vliegen, de vrouwtjes ontsteken hun lantaarn.
    Knip de tuinhaag, dan schiet ze niet meer door!
Wanneer Johannes is geboren 't
Lengen der dagen is verloren.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

26 juni
    Gewoonlijk komen thans de meest zonnige drie weken van het jaar.
    In de wei straalt de witte margriet.
Als de nachten lengen,
Begint de hitte te strengen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

27 juni
    Zoek hertshooi of Sint-Janskruid tegen duivel en bliksem.
Als 't op de zevenslapers regent, schol,
Houdt het zeven dagen of drie weken vol.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

28 juni
    Na Sint-Jan neemt de zee het onweer niet meer aan.
Op Sint-Ireneus zal de lelie bloeien.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

29 juni
    In de Sint-Pietersvuren werden eertijds de 15 of 77 St-Janskruiden verbrand.
Is 't op Sint-Pieter zonneschijn,
Dan drinke vrij de mulder wijn.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

30 juni
    Zoals hij op sint-Pieter waait,
    Zo zit de wind voor 't jaar gedraaid.
Was Sint-Pieter helder en klaar,
Dan wordt het een goed bijenjaar.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

Eeuwigdurende Natuurkalender
Begin
  Januari
  Februari
  Maart
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Augustus
  September
  Oktober
  November
  December
 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel