Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Juli - Hooimaand - Dondermaand - Maaimaand

Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

1 juli
    Tot het einde van de maand stijgt de temperatuur met 1,8 graden Celsius.
    Onze kersen rijpen!
Is d'eerste juli regenachtig,
Gans de maand is twijfelachtig.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

2 juli
    De dagen korten 's morgens gemiddeld meer dan een minuut en 's avonds één minuut.
Brengt het Bezoek Maria's regen,
Veertig dagen duurt die zegen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

3 juli
    Juli geeft gemiddeld 8 hete dagen en 17 regendagen, met 86 mm neerslag.
Slechts in juli gloed,
Worden oogst en vruchten goed.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

4 juli
    Vroeger gaf men op Sint-Maartensdagen aan de armen laken « grauwe ende wits »
Juli is het hooglied van de zomer!
De rode kornoelje bloeit.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

5 juli
    Àls 's nachts in juli puiten kwaken,
    De boer moet zijn oogst bewaken.
's Nachts regen, 's daags zon
Vult schuur, zak en ton.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

6 juli
    De tijd van de rozen!
    Hoort men nu de tureluur, dan is er regen binnen het uur.
    Regen op Sint-Godelieve
    Zal u drie weken van water gerieven.
    Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

7 juli
    De ligusterstruik maakt haar bruidstooi.
Is in juli de morgen rood,
's Avonds verkeert het weer in nood.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

8 juli
    Het schrijverke schrijft de name van God.
Wat juli en augustus niet koken wijs beraden,
Dat laat september ongebraden.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

9 juli
    De waterjuffers spelen met de waterheren.
De negende dag der julimaand,
De koekoek voor het laatst vermaant.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

10 juli
    Duizendvoudig bloeit de kruidige kamille langs akkers en rivieren.
    Regent het in het hooi,
    Dan wassen toch de kolen.
Met Sint-Amelberge gaat de hemeldeur open.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

11 juli
    « Die Sonne dect her met eenen swerke
    Wi hebben geen noet van der sonnen » (Sint-Benedictusdag 1302 - Van Velthem)
's Nachts glanzen de open sterreogen van het hertshooi.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

12 juli
    Normaal zijn thans de aalbessen rijp.
    Anderhalf uur vóór zonsondergang opent de teunisbloem haar kelk.
Is juli heet en droog,
Dan houdt de winter kwaad betoog.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

13 juli
    Vlecht rode klaproos en blauwe korenbloem door uw droom.
    Zoek valeriaan tegen de zenuwen.
Wisselen in juli regen en zonneschijn,
't Zal naaste winter voor de boeren kermis zijn.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

14 juli
    Kijk naar het sporkenhout
    het heeft knop, bloem en vruchten in drie kleuren.
    De eerste gierzwaluwen verlaten ons.
Wil september vruchten dragen,
Dan in juli hitte om te klagen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

15 juli
    Nu geurt het hooi in alle beemden.
    De koekoek begint zijn eenzame nachttrek.
Brengt juli hete gloed,
Zo gedijt september goed.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

16 juli
    Het perzikkruid scharlakent langs veld en sloot.
    Tussen midden juli en midden augustus ruien de meeste vogels.
    Vuurvlindertjes versieren de zandblauwtjes.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

17 juli
    In 1866 viel op deze dag sneeuw.
In overstromende linden
Zullen de bijen honig vinden.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

18 juli
    Het penningkruid kruipt geel aan sloot en ven.
Die wil hebben goede rapen
Moet werpen in juli de zaden.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

19 juli
    Regent het morgen, dan regent het zes weken aan een stuk.
Met Sint-Vincent pikt die kan,
En met Sint-An pikt alleman.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

20 juli
    Sint-Margriet brengt de eerste peer,
    Waarna men oogst al meer en meer.
Met Sint-Margriet,
Pikt men koren, rijp of niet.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

21 juli
    Bij een kruisbekkeninvasie zijn deze vogels reeds in onze dennenbossen.
    Aan zoet water, op haar slanke stengel, waaiert de roze zwanebloem open.
Komen de hondsdagen met veel regen,
Dan gaan wij slechte tijden tegen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

22 juli
    Te Sint-Magdalena het zicht in 't gran.
Regent Sint-Magdaleen,
't Regent dagen achtereen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

23 juli
    De zon komt in het teken van de leeuw.
    De eiken ontwikkelen fris groen of vurig rood het Sint-Jans-lot.
Juli zonnebrand, wenst de man op 't land.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

24 juli
    Hoeveel soorten ereprijs hebt U al gevonden?
Juli helder en klaar,
Heet altijd een goed jaar.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

25 juli
    Regen doet de okkernoten vallen.
Met Sint-Jakob
Krijgen de appels hun eerste sop.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

26 juli
    De kruisbessen rijpen opaal.
Nesten de mieren op Annadag,
Haastige winter volgen mag.

    Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

27 juli
    In 1947 werd de recordtemperatuur behaald 38,8 graden Celsius.
Als het vandaag regent,
Regent het zeven dagen of weken.

    Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

28 juli
    De zwartgele wielewaal vertrekt naar de evenaar.
Het taaie helkruid spint de paden dicht,
het porselein van de dophei gloort op.

    Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

29 juli
    Hondsdagen regen, Magere zegen.
Wat de hondsdagen gieten,
Laten de druiven vlieten.

    Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

30 juli
    De boterbloem laat haar gouden hart zien.
Sint-Abdon en Sennen
Zullen distels en onkruid schennen.

    Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

31 juli
    In juli van hitte braden,
    Wat in augustus moet geladen.
Als juli u niet lag te heten,
G' hebt gans augustus om te zweten.

    Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

Eeuwigdurende Natuurkalender
Begin
  Januari
  Februari
  Maart
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Augustus
  September
  Oktober
  November
  December
 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel