Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Augustus - Oogstmaand - Koornmaand - Arenmaand

Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

1 augustus
    De gemiddelde temperatuur daalt met 1,7 graad Celsius tot het einde van de maand.
    De hommel bezoekt de giftige monnikskap.
Op Sint-Pietersbanden
Trekken de ooievaars naar andere landen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

2 augustus
    Noorderwind in augustus opgestaan,
    Brengt standvastig weder aan.
Met Portionkel,
Om acht uur donker.

   Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

3 augustus
    Hebt gij de pittige geur van de moerasspirea al genoten?
    Hevigste neerslag in Nederland (Voorhuizen 1948)208 mm.
Als Sint-Dominicus gloeit,
Een strenge winter groeit.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

4 augustus
   De hommelkoningin graaft zich thans reeds in.
    « Goudblomme Cruydt dat de Sonne volght
Boeren urewyser »
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

5 augustus
    De dagen krimpen 's morgens meer dan anderhalve minuut doch 's avonds meer dan twee.
Op Sint-Abel bakt men vlaaien,
Gapen de boeren en de kraaien.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

6 augustus
   De eerste regen in augustus jaagt de hitte voort.
De hondsdagen helder en klaar
Betekenen een goed jaar.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

7 augustus
    De zon in augustus fopt de meid in de moestuin.
    Aan de waterkant geurt de watermunt.
Als in 't eerste d'oogstmaand gloeit,
Dan een lange winter bloeit.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

8 augustus
    Dondert het, dan zal er veel zaad zijn... vooral van onkruid.
    Het boerenwormkruid siert dijken en wegen.
Augustus 'eerste weke heet en laf,
Veel wintersneeuw wacht af.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

9 augustus
    De tarwe is rijp.
    De vierkante vruchten van de kardinaalsmuts bouwen reeds aan de herfst met alle rode tinten tussen wijn en water.
In augustus regen
Geeft de wijnstok zegen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

10 augustus
    Gemiddeld valt in de volgende tiendagen het meest regen van gans het jaar.
Is 't op Sint-Laurentius klaar,
Er zal veel fruit zijn in het jaar.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

11 augustus
   De hondsdagen zijn ten einde; de drie katjesdagen beginnen.
Geeft augustus zonneschijn,
Zeker krijgen wij goede wijn.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

12 augustus
   De kwartel vertrekt naar het zuiden.
Eieren voor Klaarke,
Goed weer voor het paarke.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

13 augustus
   De gele kwikstaarten beginnen hun grote reis.
Het weder van Sint-Kassiaan
Houdt nog dagen aan.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

14 augustus
    De haver rijpt.
    Droog thans korenaren tot een wintertuil.
Geeft augustus veel noorderwind,
Dan blijft het weer lang goed gezind.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

15 augustus
    Tussen hoge en lage O.L.Vrouwedagen worden de rapen gezaaid.
    Als het heet is dat de kraaien gapen, zet je dan onder een oude linde neer!
Met Onze Vrouw half Oest,
Is 't were stille en koest,
Of wild en woest. (Zuid-Vlaanderen)
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

16 augustus
    Er zijn al vogels die zwijgen en vertrekken.
Werpen de mieren hopen op,
Dan volgt er een natte en koude herfst.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

17 augustus
    De najaarstrek van grasmus, zwartkop en braamsluiper vangt aan.
Augustus is gemiddeld de hevigste regenmaand
Er zijn gewoonlijk 20 regendagen en er valt 92 mm.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

18 augustus
    De trekdrang maakt zich meester van de vogels.
Augustus is het gordijn
Over het werkfestijn.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

19 augustus
    Thans kan men de roodgestipte vliegenzwarm vinden.
De akker geschoren,
De winter geboren.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

20 augustus
    De trek van de karekieten is begonnen.
Als d' oogstmaand het sterk dauwen doet,
Blijft gewoonlijk 't weder goed.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

21 augustus
    Het is perentijd en de wespen zwermen.
Als d' ooievaars nu nog blijven,
Zal men een zachte winter binnenrijven.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

22 augustus
    Bewonder het paarse lamsoor in de schouwen.
De journalisten staken de strijd,
Het is komkommertijd..
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

23 augustus
    De zon komt in het teken van de maagd
Zijn Sint-Laurens en Sint-Bartel schoon,
Dan draagt de herfst een gouden kroon.

   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

24 augustus
    Loop niet in de koolbedden vandaag.
    Sint-Bartel legt er malse kroppen in.
Sint-Bartelsdag ons vaak vermeldt
Hoe 't in de herfst zal zijn gesteld.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

25 augustus
    Op de telefoondraden vormen de zwaluwen hun trekgroepen.
    Hebt ge de bosmieren al zien organiseren?
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

26 augustus
    Nu is het vuur in de rozen gedoofd.
    De braambessen bloeden tussen duim en wijsvinger!
Wat augustus niet kookt,
Zal september niet braden.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

27 augustus
    Normale datum voor de laatste temperatuur boven 25 graden Celsius.
De mussen vliegen rond met grote zwermen en bezoeken de korenvelden.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

28 augustus
    De hop trekt, de spreeuwen zwermen.
    In 1927 kwam de halve appel- en perenoogst door storm naar beneden.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

29 augustus
    Op de heide wuift het pijpestrootje, leiblauw in de pluim.
    Op de kreken troepen de zwarte meerkoeten samen.
Ons Here, houd de regen op.
Anders bederven de noten in de dop.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

30 augustus
    De zomer wordt moe!
    De heide bloeit, joechei!
In augustus zure druiven,
In oktober zoete wijn.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

31 augustus
    Tussen amber en koraal komt de laatste oogst.
    De meeste trekvogels komen in beweging, de huiszwaluw vooraan.
Augustus rijpt,
September oogst.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

Eeuwigdurende Natuurkalender
Begin
  Januari
  Februari
  Maart
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Augustus
  September
  Oktober
  November
  December
 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel