Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

September - Herfstmaand - Fruitmaand - Gerstmaand

Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

1 september
    « Op desen dagh gaen de Herten tot de Hinden,
    En wanneerse met een schoonen dag beginnen, scheyden syder met eenen schoonen dag uyt. » (1649)
't Weer dat Sint-Gillis biedt,
En eindigt voor vier weken niet.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

2 september
    De Vlaamse gaai en het eekhoorntje doen hun wintervoorraad van eikels en beukenootjes op.
    Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

3 september
    Dit is gemiddeld de warmste dag van de maand.
    Van nu tot het einde van de maand daalt de temperatuur gemiddeld 3 graden Celsius.
De kruisbekken zijn in onze dennebossen op zwerftocht.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

4 september
    De oeverzwaluw is op weg naar Oost-Afrika.
Die van Leuvenkermis keren,
Brengen de winter onder hun kleren.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

5 september
    In de schorren scholen de kluten samen en maken zich klaar voor de grote reis.
Als september van goed humeur is,
Krijgen wij nog een schone maand,
Want oktober kan er niet voor instaan.

   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

6 september
    September is blond van 't witte zonnelicht.
    Kijk naar de blauwe sleepruimpjes op hun gele blad.
Septemberregen
Komt de boer heel goed gelegen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

7 september
    De dagen korten 's morgens gemiddeld meer dan anderhalve minuut doch 's avonds meer dan twee.
Rond Sint-Hildward slaat men de noten.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

8 september
    's Nachts trekken de blauwborstjes naar het zuiden.
Op Maria's geboort
Trekken de zwaluwen voort.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

9 september
    De appelen knikken in de bomen.
    Zuring, melde en klaproos spelen koude schotel voor de trekkende vogels.
Donder in september,
Sneeuw in maart.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

10 september
    De slanke kamperfoelie is in haar derde jeugd.
    Fitis en tjiftjaf zingen hun laatste liedjes.
Zo het in september dondert,
Leveren de granen wel honderd.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

11 september
    Gewoonlijk volgen nu enkele mooie dagen.
    Men proeft de blanke druiven als aperitief voor de blauwe.
In september warme regen
Brengt de boeren rijke zegen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

12 september
    Op het speelveld biedt de ogentroost een afscheidsdronk aan vlinders en wilde bijen.
    Spreeuwen zwermen in grote groepen en zoeken met duizenden hun slaapplaatsen op.
De gerst zaaien met Sint-Wijt
Is de gerst met zakken kwijt.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

13 september
    Onze plevierenfamilie begint aan haar grote herfstreis.
Zo deze dag een vrijdag is,
Dan is de herfst zeer droog gewis.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

14 september
    Boom- en veldleeuwerik verhuizen.
Septemberregen
Komt zaad en wijnstok goed gelegen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

15 september
    De lijsterachtigen snoepen van de oranje lijsterbessen.
Als in september de donder knalt,
Met Kerstmis de sneeuw bij hopen valt.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

16 september
    Op morgen vervielen eertijds de grondcijnzen.
    De boerenzwaluwen blazen verzameling voor hun reis naar de tropen.
Het is pruimentijd,
En de wespen vieren hoogtij!
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

17 september
    Sint-Lambert is de appelschudder.
    September is de mei van de herfst.
Sint-Lambeert
Brengt stoelen en spinrokken in de heerd.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

18 september
    De zachte berk is nog groen, de ruwe is reeds kaal.
    September telt gemiddeld nog vier hete dagen.
Vorst in september,
Een zachte december.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

19 september
    Zoek rijpe hazelnoten!
De noten vallen,
De bladeren lallen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

20 september
    Dit is de ouderwetse winteravond toen het jaar slechts twee seizoenen telde winter en zomer.
De hazelnoot is rijp,
En dient het kind tot pijp.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

21 september
    HERFST
Sint-Matteus koud en guur,
Maakt de druiven wrang en zuur.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

22 september
    De zon komt in het teken van de weegschaal.
Vertoont zich Mauritius klaar,
Aan vele stormen verwacht u maar.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

23 september
    De watersnippen en de eenden zijn op trek.
Ik ben des Herfsts begin en ook des Zomers laatste.
Doch, mits ik Vruchten breng, ben ik niet van de quaedste.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

24 september
    Men mag noten slaan.
    De kraaien brengen de winter mee.
Sint-Andochius op de boeg
Houdt de stormen in hun voeg.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

25 september
    De winterkoninkjes komen te voorschijn.
    Sommige roodborstjes trekken naar het zuiden.
Septemberregen op het zaad
Kan aan niemand kwaad.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

26 september
    Als er veel vruchtjes staan op de sleedoorn zal het een taaie winter worden.
Was het weder in september warm,
Dan krijgen wij een winter arm.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

27 september
    Dit is normaal de laatste dag met een warmte boven 20 graden Celsius.
    Zoek de rode robijnen van de Gelderse roos.
Overmorgen begint Michiels zomerke.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

28 september
    Gemiddeld telt september 13 regendagen en valt er 76 mm regen.
De lijsters hebben hun kompas zuidwest gesteld voor de grote vlucht.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

29 september
    In Vlaanderen vervalt de schafttijd van vier uur.
    Het bitterzoet, de elfenrank, draagt nu nog rode bessen.
Sint-Michiel
Verbiedt strooien hoed en linnen kiel.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

30 september
    De meeste blauwe reigers trekken naar de Azuren Kust.
    Is de nacht van Michael klaar en hel,
    Dan is de winter koud van gestel.
Veel harde noten op het hout,
Maakt de winter hard en koud.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

Eeuwigdurende Natuurkalender
Begin
  Januari
  Februari
  Maart
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Augustus
  September
  Oktober
  November
  December
 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel