Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Oktober - Zaaimaand - Eikelmaand - Wijnmaand

Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

1 oktober
     Vroeger trok de boer zijn rode slaaplijf aan en de boerin haar blauwe baaien rok.
     Er zijn twee kwade getijden
Pasen als men moet zeggen en Bamis als men moet leggen.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

2 oktober
     De gemiddelde temperatuur daalt met 5 graden Celsius tot het einde van de maand.
Engel-Bewaarder sta mij bij.
En maak de winter rap voorbij.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

3 oktober
     De sneeuw- en ijsgorzen komen uit het noorden langs onze kust en stromen.
     Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

4 oktober
     Vink, sijs, keep en kneu zijn op trek.
     Doortrekkende eenden bezoeken onze kreken.
Sint-Franciscus van Assiezen,
Maak sterk de tenen en de biezen.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

5 oktober
     Betast het driekantig, rood glanzend beukenootje.
     Zingt het roodborstje hoog in de bomen, goed weer zingt het laag in de struiken, slecht weer.
Met Sint-Remi, geren of nie,
Begint er de winter.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

6 oktober
     De dagen strengen 's morgens gemiddeld meer dan anderhalve minuut en 's avonds evenveel.
Ik kom met Regen een een groot gedruis van Winden,
Past dan op uw Dyk en Dak, eer ik die kom verslinden.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

7 oktober
     Kan nauw met Rozenkrans
     Een gans aan de spurrie zich verzaden,
     Dan is er toch nog kans
     Dat Sint-Rafaël er een koe ziet in waden.
     Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

8 oktober
     De winterappelen worden binnengehaald.
Verdwijnt de boer van de akker,
Dan worden hond en jager wakker.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

9 oktober
     Sint-Denijs met water
     Deugt niet voor de petater.
Goede brave Sint-Denijs,
Geef ons vuur en weinig ijs.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

10 oktober
     De vledermuis begint haar winterslaap.
Komt van 't land de veldmuis,
Breng dan turf en hout in huis.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

11 oktober
     In Brabant wordt de wintertarwe gezaaid.
     Wie wat bijkomen wil, eet peren na ieder maal!
Treedt Gommarius met droogte in,
De zomer zal nat zijn van in 't begin.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

12 oktober
     Vóór vandaag werd in de Lage Landen nooit sneeuw gezien.
Houden de kraaien school,
Zorg voor hout en kool.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

13 oktober
     Het land ligt vol gouden dukaten.
Volgen op Sint-Goemer droge dagen,
De zomer zal door veel nat mishagen.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

14 oktober
     De bonte en de zwarte kraai wieken over de velden al roepend «spaar... spaar»
Kruipen de muizen diep in de grond,
Zo maken zij een strenge winter kond.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

15 oktober
     De roek zit op de mestvaalt.
     Kraanvogels trekken over.
Met Sint-Treesje
Valt het laatste beesje.
Trezekens zomer begint.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

16 oktober
     Wanneer de lijsterbessen in het hoge Noorden mislukt zijn, komen de eerste pestvogels aan.
Met Sint-Gal
Blijft de koe op stal.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

17 oktober
     De kauwen uit Oost-Europa trekken door,
     Na de bloei van de wilde peen vouwt het scherm zich samen.
Draagt de haas nog zijn zomerkleed,
Dan is de winter nog niet gereed.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

18 oktober
     De zwarte kraai blijft hoofdzakelijk als standvogel.
     In alle fatsoenlijke tuinen
     Draait de aster op zomerpuinen.
Zwammen vormen in 't gras soms magische heksenkringen.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

19 oktober
     De lente heeft bloemen, de zomer bladeren.
     De herfst vruchten, de winter takken.
Na Sint-Lukas hoort men de donder niet meer.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

20 oktober
     De bonte kraai trekt over.
     Vandaag is het gewoonlijk zo warm als de gemiddelde jaartemperatuur.
Doe met Ursula de oogst naar binnen,
Anders komt Judas met sneeuw voor de pinnen.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

21 oktober
     Op d' oude vlier staan zwammen het Judasoor.
     Oktober vijs, november grijs, december ijs.
Als 't waait en vriest in oktobernacht,
Den verwachten wij een januari zacht.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

22 oktober
     De wilde kastanje verliest zijn bladeren.
Brengt oktober veel vorst en wind,
Zo zijn januari en februari zeer mild.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

23 oktober
     Oktober geeft gemiddeld 20 regendagen en 86 mm neerslag.
     Thans zijn de spechtensmidsen in volle bedrijf!
Met Sint-Severijn,
Kan 't al winter zijn.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

24 oktober
     De zon komt in het teken van de schorpioen.
     Koperwiek en kramsvogel zijn nu volop op trek.
Worden de bladeren geel en krom,
Kijkt maar naar uw kachel om.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

25 oktober
     De linde verliest haar bladeren.
Een koude oktober,
Een zachte nieuwjaarsmaand.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

26 oktober
     De zwarte aalbesstruik wordt bruin.
Houdt de boom de bladeren lang,
Weest voor een lange winter bang.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

27 oktober
     De aalbes en de kruisbes verliezen bladeren.
In oktober veel regen,
Voor 't kerkhof altijd zegen.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

28 oktober
     Eertijds werd slechts nu de kachel aangemaakt.
De overtrekkende boomleeuwerik roep « zoetelief, zoetelief »
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

29 oktober
     In oktober zitten de takken de nevel.
     De esdoorn en de populier worden kaal.
In oktober warm en fijn,
't Zal een scherpe winter zijn.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

30 oktober
     Oktobervorst, zachte winter,
     De spinnewebben worden zichtbaar.
Is oktober nat en koel, wordt de winter zacht en zwoel.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

31 oktober
     De noteboom en de olm verliezen hun loof.
     Onze meeste wintergasten zijn terug.
Ik was de achtste maand, als maart de eerste was,
En dus was toen mijn naam oktober, mij van pas.
    
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

Eeuwigdurende Natuurkalender
Begin
  Januari
  Februari
  Maart
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Augustus
  September
  Oktober
  November
  December
 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel