Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

November - Slachtmaand - Bloedmaand - Nevelmaand

Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

1 november
    Daar waren twee heren in 't land; hoeneslaap en vesperbrood,
    Daar zijn drij nieuwe zuipneuze, druipneuze en klappertand.
Het nazomertje van Allerheiligen
Kan voor de winter niet beveiligen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

2 november
    Allerzielen's witte pelder,
    Maakt het voorjaar mild en helder.
Tot 't einde van de maand daalt de gemiddelde temperatuur met 3,3 graden Celsius.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

3 november
    In 1800 wierp een stormwind een tweemaster uit de Schelde vóór het Vlaams Hoofd, tot op de vismarkt.
November heeft maar dertig dagen,
Maar dubbel wind en regenvlagen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

4 november
    Els, populier en sering ontgroenen.
    Es, framboos en mispeldoorn verliezen hun blad.
November heeft op de loer gelegen,
En komt te voorschijn met veel regen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

5 november
    In 1551 overstroomden 404 parochiën in Holland, Brabant en Vlaanderen (Cronycke van Zeelandt)
November's laatste noot
Valt altijd in de sloot.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

6 november
    Hagebeuk en zuurbes zijn ontbladerd.
    Windsnelheid in Nederland (Hoek van Holland, 1921) 45 meter/sekonde.
Als 't in november 's morgens bloeit,
Weet dat de storm 's avonds loeit.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

7 november
    De plataan staat kaal.
November streng en koud,
Niet lang zich staande houdt.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

8 november
    Eik en laurierboom verliezen hun blad.
    In 1870 vroor het -21 graden Celsius.
    Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

9 november
    De dagen korten 's morgens meer dan twee minuten, doch 's avonds anderhalve minuut.
    De beuk verliest zijn blad.
Stijgt de sperwer op door uw beleid,
En slaat hij zijn vleugels uit naar het zuiden. (Job XXXIX, 26)
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

10 november
    Dit is de gemiddelde dag van de eerste vorst.
    Plant naar aloud gebruik een linde voor uw dochter en een berk voor uw zoon.
Ik eet de Groente van de Boomen,
Ik maek de Nachten lang en doe den Slaeper droomen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

11 november
    Als op Sint-Merten de ganzen op 't ijs staan,
    Zullen ze met Kerstmis door 't slijk gaan.
Sint-Maarten verandert most in wijn.
In Deventer eet men vette ganzen met spek en kool.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

12 november
    Roept de uil bij regen,
    Dan wordt het stellig mooi weer.
Sint-Lieven
Komt ons met vorst gerieven.

    Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

13 november
    De kornoelje ontbladert.
    Vertoont november zich met snee,
't Zal vruchtbaar zijn ook voor het vee.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

14 november
    Windsnelheid voor de laatste honderd jaar in 1940 165 km per uur.
Ik wierd november, het is de negenste genaemd,
En of ik d'elfste ben, nog heet ik onbeschaemd.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

15 november
    Gewoonlijk valt nu de eerste sneeuw.
November met zijn regenvlagen,
Brengt verkoudheid, jicht en ander plagen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

16 november
    Parel- en roodkeelduiker verschijnen aan onze kusten.
    Bij helder weer kan men de sterrenregen van de Leoniden zien.
Volgt de eerste sneeuw op regen,
Dat houdt een harde winter tegen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

17 november
    Het ziet er niet uit de mispelen zijn rijp.
    De treurwilg ontbladert.
    De gans trekt over.
Wie houdt van wind,
November mint.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

18 november
    Kijk uit naar onze standvogels groene specht, zwarte kraai, kuifleeuwerik en ekster.
In 1421 zette de St.-Elisabethsvloed in onze lage landen veel plaatsen blank.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

19 november
    In 1377 verdronk het Land van Saaftinge!
    Normale datum voor de eerste sneeuw.
Sint-Elisabeth doet verstaan,
Hoe de winter zal vergaan.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

20 november
    Ligusterhaag en glycine verliezen blad.
De elfste maand van 't jaar
Bij 't vuur brengt al te gaar.
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

21 november
    Met herstblaren worden de winterslapers toegedekt.
Maria's opdracht klaar en hel
Maakt de winter streng en fel.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

22 november
    Het waterhoen is gedeeltelijk standvogel!
De dag aan Sinte-Cecilia gewijd,
Is de maatstaf van de wintertijd.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

23 november
    De zon komt in het teken van de boogschutter.
    Sint-Klemens werpt de eerste sneeuw.
Wintert 't op Sint-Klemens fel,
Wordt de lente klaar en hel.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

24 november
    Het graan borrelt uit de grond, het spek uit de pan en de boeling uit de ketel.
Als de hanen op 't ijs lopen vóór Sint-Katrien, smijt de winter zijn kalf af.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

25 november
    Met Sinte-Katrijn,
    Moeten de koeien aan de lijn.
Op Katrijndag reeën,
Zes weken lang sleeën.
(Zuid-Vlaanderen)
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

26 november
    Meestal sterke wind en regen in de dagen die volgen.
Staat in november het veld kaal,
Dan is het in de zomer voor de boeren schraal.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

27 november
    November geeft gewoonlijk 18 regendagen met 59 mm nat.
    Haal de bloembollen binnen, behalve van keizerskroon en lelie.
Sint-Achuit
Doet het zaaikleed uit.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

28 november
    Zet thans in kelder of kast hyacinten op glas.
    November geeft gemiddeld 5 vorstdagen.
Bij zacht weer besluit de hazelaar de vuurrode vrouwelijke stempels.
November warm en fijn,
't Zal een harde winter zijn.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

29 november
    Als de steenuil roept wordt het rustig weder.
    De nachten luisteren naar eigen schaduw!
De hevigste sneeuwval gedurende de laatste eeuw
in 1925 40 cm dik.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

30 november
    Zet een kersetak in water, hij bloeit met Kerstmis!
Sint-Andries brengt de vries,
Sint-Elooi brengt de dooi.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

Eeuwigdurende Natuurkalender
Begin
  Januari
  Februari
  Maart
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Augustus
  September
  Oktober
  November
  December
 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel