Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

December - Wintermaand - Donkere maand - Kerstmaand

Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

1 december
    Tot het einde van de maand daalt de gemiddelde temperatuur met 1 graad Celsius.
Als Sint-Eligius met ijs begint,
Wil hij drie maanden dat tot vrind.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

2 december
    In december komen gemiddeld 20 regendagen en valt er 59 mm nat.
December koud en in sneeuwgewaad,
Een jaar vol vruchtbaarheid verraadt.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

3 december
    De dagen krimpen 's morgen nog gemiddeld met bijna één minuut, doch 's avonds is er wat winst.
Sneeuw veel en lang,
En maakt de klaver niet bang.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

4 december
    Thans eet men schapenvlees met rapen!
    Heden beginnen de zes donkere weken.
Als Sinte-Barabara wil,
Staat de vriezeman stil.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

5 december
    Dember geeft gemiddeld 10 dagen vorst.
Donder in decembermaand
Belooft veel wind in 't jaar aanstaand.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

6 december
    Dit is gemiddeld de warmste dag van de maand.
Brengt Sinterklaas ijs,
Dan brengt Kerstmis regen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

7 december
    De kol-, riet- en brandgans zijn thans in de Lage Landen te gast.
Sint-Ambrosius, patroon van bijen en spreeuwen,
Scheidt er uit met waaien en sneeuwen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

8 december
    Gewoonlijk volgt thans een week van vorst en koude.
Vloeit nu nog het sap in de berk,
Winter wordt dan wis niet sterk.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

9 december
    Groente-, vis- en appelwijven, wil maar bij uw potjes blijven.
Brand berenkruid en lavendel tegen de mot,
Voor Sinte-Leokadie ontsteek de kaars en brand de pot.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

10 december
    Volg de magische vlucht van de wilde zwanen!
December, wind uit het oost,
Brengt de zieken luttel troost.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

11 december
    Het licht is thans zo dun dat de naaister het oog van de naald niet meer vindt.
Is december veranderlijk, beste vrind,
Dan is heel de winter slechts een kind.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

12 december
    Gedurende de hiernavolgende week hoort men het soms donderen.
December veranderlijk en zacht,
Geeft een winter waar men mee lacht.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

13 december
    In de 16e eeuw verviel thans de cappuynencijns.
    Van Sinte-Lucie tot Kerstmis lengen de dagen een hazesprong.
Een afgesneden appeltak binnengezet,
zal met Kerstmis bloeien.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

14 december
    Op de kreken verschijnen de brilduiker en het dodaarsje.
December koud en wel besneeuwd,
Maakt grote schuren te klein.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

15 december
    De zaagbekken, waaronder het nonnetje, komen onze kreken bevolken.
Zoveel ijzelluchten in de winter,
Zoveel koren in de oogst.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

16 december
    Achter de rietkragen beschermen de hier gebleven blauwe reigers zich tegen de gure wind.
Sneeuwtapijt
Het groen bevrijdt. (Leuven 1811)
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

17 december
    Bij guur winterweer komen mussen, mezen en roodborstjes om hun kruimeltjes van onze tafel.
Veel sneeuw,
Veel brood.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

18 december
    Hang zwoerd van ongezouten spek of kokosnoot buiten voor onze mezen.
De ene dag lengen ze een luizenwentel,
De tweede een vlooiesprong.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

19 december
    Werp rotte appels in uw tuin voor de merels en lijsters.
De dagen aan 't langen,
De winter aan 't prangen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

20 december
    Kerstdag wit en zuur en koud,
    Pasen groen in hof en woud.
Brengt december koude en sneeuw in 't land,
Dan wast het koren zelfs in 't zand.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

21 december
    WINTER Het rosse midwintervuur ontgrendelt het hart.
Als met Sint-Thomas de dagen lengen
Beginnen de nachten te strengen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

22 december
    De zon komt in het teken van de steenbok.
    In 1464 was de winter zo koud, dat het brood op de tafel en in de kelder bevroor.
Eet goud- en grauwe renet voor de slanke lijn,
tegen kanker en hartkwaal.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

23 december
    Wat voor Kerstmis vriest, betekent geen afslag.
    Kijk eens uit naar oranje stompen van behakte zwarte elzen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

24 december
    « Opten heiligen Kerstnacht sloech eenen grootten donderslach» (Brabantsche Chronyk 1391)
December koel en nat,
Ledigt gans het korenvat.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

25 december
    Met Kerstmis in de klaver de spreeuw,
    Met Pasen die vogel in de sneeuw.
Als 't Kindeken is geboren,
Hebben de rapen hun smaak verloren.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

26 december
    Gemiddeld koudste dag van de maand.
Is de wind stil met Sinte-Steven,
Dan zal 't jaar goede oogst geven.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

27 december
    Als 't roodborstje 's winters op de vensterbank komt zitten, mag men een stevige vorst verwachten.
December vol mist,
Geeft goud in de kist.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

28 december
    De thermometer bereikt gedurende de volgende maan zelden 15 graden Celsius in de namiddag.
Zo hoog in de winter de sneeuw,
Zo hoog in de zomer het gras.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

29 december
    Klappert en vlucht de tamme gans,
    Dan is er op buien kans.
December zacht en dikwijls regen,
Geeft weinig hoop op rijke zegen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

30 december
    Normale datum voor de eerste grote koude van -10 graden Celsius.
Op Sint-David zet de vlier in 't water,
Springt hij open dan komt de zomer nader.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

31 december
    Sint-Steffen maakt alles effen,
    Nieuwjaar maakt alles klaar.
Zijn er in januari veel mollen,
Dan laat de winter met zich sollen.
   
Bron: Eeuwigdurende Natuurkalender voor de Nederlanden (Vlaamse Toeristenbond)

Eeuwigdurende Natuurkalender
Begin
  Januari
  Februari
  Maart
  April
  Mei
  Juni
  Juli
  Augustus
  September
  Oktober
  November
  December
 
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel