Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Boekenrubriek met recensies van boeken over toepassingen van planten

Stromend landschap

Vloeiweidenstelsels in Nederland

  • Auteurs: G.J. Baaijens, E. Brinckmann, P.L. Dauvellier en P.C. van der Molen 
  • Illustraties: P.L. Dauvellier
  • Uitgever: KNNV Uitgeverij
  • Uitvoering: 224 p.,  22 x 27 cm, genaaid gebonden, full colour met talloze foto’s en illustraties
  • ISBN: 978 90 5011 389 2
  • Prijs: € 29,95
  • Meer informatie bij de uitgever
 

Af en toe komen er boeken langs die je van kaft tot kaft doorneemt omdat je denkt dat je iets van een onderwerp afweet en al lezend er achter komt dat het eigenlijk wel tegen kan vallen.

Toegegeven ik ben geen groentje in het “lezen van landschappen”, ik heb het ook om den brode gedaan. Ook waar het water betreft en de beheersing ervan in het veenweidegebied.

Daar gaat het in Stromend Landschap dan ook niet over, ik bedoel dat veenweidegebied, maar wel over de hoge zandgronden en daar woon ik alweer een veertig jaar, toch is er nog veel te leren en dat heb ik dan ook gedaan bij lezen van het boek.

Veel dingen waren me al wel duidelijk uit ervaring en het mengen van duingronden met klei wat in het Westland in de glastuinbouw gewoonte was van net vóór mijn tijd wat daar “opvaren” werd genoemd, dat wist ik ook van mijn glastuinbouwtijd in die streek. Daardoor was de grond “warmer” en zeker niet onbelangrijk makkelijker te bewerken.

Maar genoeg gekletst over de raakvlakken van dit boek met mijn eigen studietijd en werkervaringen.

Zoals ik al zei bij sommige boeken is er veel om over na te denken en in gedachten na te gaan of je ergens malle zaken hebt gezien of van die dingen die bij oppervlakkige beschouwing weinig indrukken hebben achtergelaten maar nu blijken “relicten” te zijn van een antiek bevloeiingssysteem, die bij mijn opleiding nooit aan bod is gekomen en waarvan ik het naadje van de kous dus ook nooit heb gezien. Schoolgeld terug halen heeft weinig zin na zoveel jaren en kijken we naar een ander aspect van het boek dat na alle techniek van de bevloeiing die boeren al eeuwen hebben toegepast en met boerenefficiëntie uitgevoerd. Nietige dingen met een groot effect en waar nodig met noeste arbeid projecten tot stand brengend waar ik in deze tijd met al ons modern materieel al respect voor heb.

Aanleiding tot het boek is een poging tot reconstructie van wat alweer een modern vloeiweidensysteem genoemd zou moeten worden. Om aan natuurontwikkeling te doen is een goede voorbereiding en bestudering van alle aspecten die met een project van doen hebben van het grootst mogelijke belang. Anders blundert men met moeizaam bijeengegaard kapitaal en met cultureel erfgoed en bezorg je de natuurontwikkelaars en andere mensen die natuur en landschap een warm hart toedragen een imagoschade die te vergelijken is met die een oppasser in een internaat die zijn handen niet thuis kan houden aan zijn broodheer toedoet. Dat kunnen we niet hebben. Ter verantwoording van het mooie project dat tot stand gekomen in het goed “Het Lankheet” en ter lering vooral, maar ook vermaak is dit boek geschreven over de studie die nodig was om het te kunnen doen.

Ik ga vast eens naar dat project kijken, het ligt niet al te gek ver van mijn geboortestreek en op een meervoudige trip “through memorylane” heb ik geen enkel bezwaar. De aanmoediging van mij is om dat gebied ook te bezoeken al dan niet na het lezen van het boek. Ik heb gelezen dat collega-gidsen van het IVN er ook actief zijn, dat bespaart je zoekwerk in het veld. Dat alles ter lering.

Het vermaak zat er vooral in dat “kanonnen” op cultuurtechnisch gebied niet voor elkaar kregen wat die “domme keuterboerkes” wel voor elkaar kregen, ik verdenk de auteurs er dan ook van dat ze zich een beetje verkneukeld hebben over de denkwijzen van deze kanonnen. Maar oordeelt u zelf bij het lezen.

Ik weet in ieder geval van één iemand die, ware het boek in het Engels, het graag zou hebben gelezen, maar misschien kennen de auteurs mijn toenmalige gastheer in Jemen wel die als grootgrondbezitter en landbouwingenieur PhD met de nodige regelmaat in Wageningen  aanschuift voor uitwisseling van landbouwtechnieken. We hebben op onze gezamenlijke tocht door zijn land veel over bevloeiing gesproken en de irrigatiesystemen die veel weg hebben van de technieken in het boek beschreven zijn en nog ouder dan wat er hier in Europa van te vinden is.

Nog voor de tijd van de koningin van Sheba al hadden ze daar stuwen van een omvang die in de moderne tijd niet zouden hebben misstaan en voor modern versleten kunnen worden.

Wat het boek ook is, is een oproep om als natuur en landschap enthousiast zelf te speuren  naar die zogenaamde relicten in het landschap die kunnen duiden op oude vloeiweide techniek. Maar ook niet zonder belang er over te rapporteren.

Ze geven in het boek dan ook uitgebreid tips om aan de vegetatie te leren zien dat brongebieden mogelijk gebruikt zijn voor het aanleggen van vloeiweiden, aan allerlei elementjes de kenmerken te zien die aanleiding kunnen geven om een vloeiweide te vermoeden.

De teksten zijn helder en je merkt ook dat er een team aan heeft gewerkt maar dat is verre van storend, uitgebreid met kaarten en foto’s en schematische tekeningen, die verhelderend zijn, wordt een korte inleiding tot de kennis van de vorming gegeven die je voldoende onderricht geven om de tekst goed te kunnen begrijpen. Zowel voor de leek als voor de gevorderde.

Het zou ook wel aardig lijken om onze verantwoordelijke minister en staatssecretaris er een aantal dagen mee op te sluiten in verder totale afzondering, wel te verstaan.

Bij Breda hebben we het natuurgebied De Vloeiweide, ik dank dat de boswachter van het Brabants Landschap het ook wel zal willen lezen.

In deze dagen van bezuinigen zou ik misschien de foto’s van de “frolics” hebben weggelaten die in het project zijn gebracht, ze zijn wel leuk die kunstelementen maar zouden kunnen worden afgedaan als een linkse hobby, en dat stuit tegen mijn calvinistische inborst hoewel ik er uitermate ongereformeerd van kan genieten.

Verder brengt het de gedachte dat er misschien op de zelfde wijze of daarmee vergelijkbaar in de droge Afrikaanse streken wat mee zou kunnen worden gedaan, en getuige de reportages die ik daarover heb gezien gebeurt dat ook al.

“Met het Cultuurtechnisch Vademecum in de hand kom je nog eens in menig land”.

De prijs meer dan waard.

Breda,
December 2011.

Paul Munnik

Plantaardigheden.nu - Vragen en antwoorden en discussie

 
Een paar voorbeelden van de verhelderende tekeningen in het boek.

In aanvulling op het boek Stromend landschap maken de auteurs een speciale website www.stromendlandschap.nl met fotoseries, figuren, gebiedsrapporten en nog veel meer achtergrondinformatie.       

Website van het Brabantslandschap:
http://www.brabantslandschap.nl/natuurgebieden/west/vloeiweide.html

^Naar het begin van deze pagina

Recensies van boeken over toepassingen van planten
 

Hobby

Omgeving

Plant
Toepassing
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel