Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Boekenrubriek met recensies van boeken over toepassingen van planten

De vegetatie van Nederland deel 6

Mossen- en korstmossengemeenschappen

 • Auteur: Klaas van Dort, Bas van Gennip & Marcel Schrijvers-Gonlag
 • Prijs: € 69,95
 • ISBN: 9789050115926
 • Pagina's: 536 p.
 • Formaat: 22,5 x 28,5 cm
 • genaaid gebonden, full colour
 • Meer informatie bij de uitgever

Mossen- en korstmossengemeenschappen van Nederland

In moeras, bos en hei, op kerkmuren, zeedijken en dakpannen, haast overal geven mossen en korstmossen kleur aan onze leefomgeving. Net als vaatplanten groeien soorten met overeenkomstige milieueisen bij elkaar: ze vormen gemeenschappen. Deze gids geeft een beeld van alle tot nu toe onbelicht gebleven gemeenschappen van mossen en/of korstmossen in Nederland. De diversiteit zal u verbazen!

'De vegetatie van Nederland deel 6' brengt voor het eerst alle in Nederland waargenomen gemeenschappen van mossen en korstmossen in één overzicht samen. Het boek behandelt alle aquatische, epilitische, epifytische en terrestrische associaties, verdeeld over 16 klassen. De soortensamenstelling is per klasse weergegeven in synoptische tabellen. Ook alle associaties zijn met vegetatieopnamen onderbouwd en in tabelvorm opgenomen.

 • Inleiding met definities en naamgeving, relatie met andere plantengemeenschappen, het bryolichenologisch complex, substraat, milieu, microbiotopen, ecologische indicatiegetallen en opnamemethodiek
 • Beschrijvingen van alle Nederlandse mossen- en korstmossengemeenschappen (vanaf 1990)
 • Per klasse: diagnostische soorten, ecologie, successie, natuurwaarde en trend, syntaxonomische indeling, verschil met andere klassen
 • Synoptische tabel: soortensamenstelling met alle ken- en diagnostische soorten
 • Determinatie met behulp van dichotome sleutels, kenmerkende soortcombinaties en eigenschappen zoals substraat en groeiplaats
 • Per (sub)associatie informatie zoals kensoorten, ecologie en verspreiding in Nederland
 • Per associatie een tabel met 10 floristiek karakteristieke opnamen met wetenschappelijke en Nederlandse soortnamen

Het boek sluit hiermee aan op de eerdere delen van De vegetatie van Nederland. Een uniek naslagwerk voor bryologen, lichenologen en natuurbeheerders. Ook prima toegankelijk voor amateurs en liefhebbers.

Even in het kort over dit ontzagwekkende werk.

Ik ben geen mossendeskundige, maar je zou het er bijna van worden.

Sterker: als je dit boek uit hebt, dan ben je een deskundige.

Voor iedereen die wel eens wil weten wat er eigenlijk groeit op de grond, op de muur of waar dan ook maar op: na het doorbladeren van deze serie weet u het. Deze boeken zijn onmisbaar als naslagwerk.

Johan Wijbenga.

^Naar het begin van deze pagina

Recensies van boeken over toepassingen van planten
 

Hobby

Omgeving

Plant
Toepassing
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel