Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Boekenrubriek met recensies van boeken over toepassingen van planten

Zeeboek

  • Redactie:          Redactioneel expertteam
  • Uitgever:          Jeugdbondsuitgeverij ism KNNV Uitgeverij
  • Uitvoering:       15 x 22 cm, 240 p., genaaid gebrocheerd met kleurenfoto’s en zwart wit tekeningen
  • ISBN:               9789051070002
  • Prijs:                € 19,95
  • Meer informatie bij de uitgever

Een boek zonder flauwekul.

   Wel eens op het strand gelopen en daar het een en ander tegengekomen waar je geen chocolade van kon maken? Een dooie kwal, of een zeester, of een schelp waar je geen naam op kon plakken? Welnu u kunt weer up to date namen gaan plakken want het Zeeboek is na een jaar of dertig heruitgegeven.

   Ieder mens heeft de neiging namen te plakken op dingen die hij/zij tegenkomen, bij mensen moet je dat vooral niet te veel en te nadrukkelijk doen, want dat is een diersoort waarbij je al snel het risico loopt incorrect te handelen als je daar namen bij soorten of verschijningsvormen gaat plakken, al dan niet afkomstig van een denominatie die deel uitmaakt van een minderheid of zo.

   Ons ”Liefheer” schijnt Adam zelfs de opdracht te hebben gegeven om namen te bedenken voor alles wat hij zou gaan zien toen hij de Hof van Eden moest verlaten, slechts gehuld in een vijgenblad. Ik weet van geen namen die Adam ingevolge zijn goddelijke opdracht aan het een en ander heeft gegeven, laat staan dat we weten welke taal hij daarbij gebruikte. Dus moeten we het doen met eerder uitgegeven namen in het Nederlands en in de universele taal van de wetenschap het Latijn of wat daarvoor doorgaat, want taalkundig zijn die namen niet altijd even zuiver op de graat. De kans lopen om een geheel nieuwe soort te vinden waar we Adam niet voor kunnen citeren is moeilijk, maar wordt in het voorkomende geval nog wel eens in de krant gemeld. In mijn directe omgeving heeft niemand iets nieuws gevonden, een handdruk verder heeft iemand wel eens een paardenbloemensoort en een Lathyrus van een naam mogen voorzien. Dat was een Zeeuw die naar ik vermoed nog wel eens op het strand kwam. Volgens zeggen was hij zo trots als de bekende hond met de zeven staarten op dat kunststukje. Geheel terecht natuurlijk.

   Welnu om na te kunnen gaan of iemand hetgeen u op de strandwandeling tegenkomt al van een naam heeft voorzien, heeft de Jeugdbondsuitgeverij zijn beste kenners en experts ingezet om de voorgaande uitgave van Zeeboek te verbeteren en de namen te controleren aan de hand van de laatste stand der wetenschap. Dat is op zich geen sinecure, want veel namen wijzigen nog wel eens. Soms droom ik er wel eens van en wordt dan badend in het zweet wakker.

   Veel leuker dan het dromen is over het strand banjeren en keien omdraaien of met een riek zand te keren om te kijken wat er zich onder bevind, of wat er op een paal of een kei groeit. Heel het gekriebel in het water en het zand komt aan bod. Voor een plantenliefhebber als ik houdt het op bij grassen en zeewieren, gelukkig beperk ik me niet alleen tot planten en ben ik nieuwsgierig genoeg om ook de sponzen, de zeeanemonen, kwallen met bijbehorende vlooien, schelpen, inktvissen, krabben en kreeften, vissen, zakpijpen, garnalen en wat dies meer zij aan een onderzoek te onderwerpen. De determinatietabellen zijn redelijk beperkt van omvang en lang niet zo gecompliceerd als bijvoorbeeld die van de kruisbloemigen of composieten bij de planten. Daar kun je nog wel eens hoofdpijn van krijgen en heb je al snel een loep nodig om de puntjes op de i te zetten. Je kan het je meestal wel gemakkelijk maken door op de plaatjes te determineren. Mijn vader sprak dan verontschuldigend “Het is een lui mens die zijn gemak niet zoekt”. Die plaatjes zijn heel helder getekend en soms zijn de foto’s van de zeeanemonen, sponzen en zakpijpen al duidelijk genoeg. Als je het hele assortiment aan levensverschijnselen ziet dan groeit toch ook de behoefte om steeds dieper te gaan onderzoeken en voor je het weet ben je net zo verslaafd aan zeewezens als ik aan planten. Dan is het fijn een boek bij de hand te hebben die je in staat kan stellen je nieuwsgierigheid te bevredigen. Grootouders met kinderen kunnen samen met hun kleinkroost op onderzoek uitgaan en met behulp van het boek de expeditie op tuigen. Onderschat die band niet bij de bewustwording van kinderen van hun leefomgeving. Mijn grootvader leerde mij en mijn broer tekenen, waarbij de aantekening dat mijn broer van tekenen zijn beroep heeft gemaakt en mij het tekenen van nut was bij het ontwerpen van tuinen en parken en dat soort dingen. Mijn vader had iets met vissen en vlinders en dat straalde ook weer gedeeltelijk op mij af. De zeestekelbaarsjes die mijn toen jeugdige vader in een aquarium hield staan ook in het boek, plus de rest van het grut dat hij als Hagenaar uit het water viste. We denken nu iets genuanceerder over het houden van beestjes in een aquarium, maar mijn vader was zeer Godvrezend opgevoed en dat mocht nog toen. Het was geen zonde.

   Alors, schep vreugde in het leven, zet je zorgen aan de kant en op naar het strand. Het boek past prima in de zijzakken van een wasjas zonder dat je scheef gaat lopen door het gewicht. Staat er niet in wat u gevonden hebt dan staan er nog de diverse bronvermeldingen in vermeld, waar u kan vinden of het echt iets nieuws kan zijn en u voor Adam mag gaan spelen bij het geven van een naam. Veel plezier bij uw jacht op kennis en iets nieuws.

   Oh ja: Van mosselen kun je zeepokken krijgen.

Breda
Juni 2014,
Paul Munnik

^Naar het begin van deze pagina

Recensies van boeken over toepassingen van planten
 

Hobby

Omgeving

Plant
Toepassing
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel