Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Boekenrubriek met recensies van boeken over toepassingen van planten

Geboeid door het verleden

Beschouwingen over historische ecologie

  • Auteurs: Gertie Arts, Rienk Jan Bijlsma, Astrid Bout, Marjolein Bruijning, Albert Corporaal, Joep Dirkx, Stijn van Gils, John Janssen, Oscar Kappert, Piet van den Munckhof, Joop Schaminee, Ariadne Schilt, Max Simmelink, Mark Stoop, Eddy Weeda, Michelle Weidner
  • Eindredactie: Joop Schaminée en John Janssen
  • Uitgever: KNNV Uitgeverij
  • Uitvoering: 184 pag.,.15  x 22 cm, zw/w paperback
  • ISBN: 978 90 5011 449 3
  • Prijs: € 19,95
  • Meer informatie bij de uitgever
    Vegetatiekundige monografieën heten boeken als deze, vierde in een reeks waarvan het de bedoeling is dat er elk jaar een nieuw deel aan wordt toegevoegd. Een boek als dit is teamwerk en kan niet zonder een grote hoeveelheid koeliewerk samengesteld worden. Vandaar dat ik de vrijheid heb genomen om het hele team aan tekstschrijvers te noemen. Ze staan keurig in het boek op een rij, dus is dat een makkie.

   Na de koelies: het boek dat tot stand kwam onder steun van diverse partijen en omdat Schaminee een prijs toegekend had gekregen. Paul Kemmeren kreeg ook een bedankje, maar die zou wel een beetje zot zijn geweest om een boek als dit te laten passeren.

   Het is een vrij eenvoudig vormgegeven boek, zwart-wit illustraties en foto’s waar ik enigszins brommerig over moet doen omdat de gekozen drukvorm weinig eer betoont aan de opgenomen kaarten en foto’s. Ik ben wat kaarten betreft een soort fetisjist en daarom kan het wat dat betreft niet gauw genoeg zijn. En het KNNV heeft voor hetzelfde geld boeken in de aanbieding waarvan de druk spetterend genoemd mag worden. Nu ben ik een beetje aan het kniesoren, want de tekst maakt weer een heleboel goed.

   Geschiedenis is voor mij een boeiend gegeven en de titel geeft al aan dat je geboeid kunt raken door dit boek ondanks alle voetnoten en litteratuurverwijzingen die nu eenmaal in een werk als dit moeten voorkomen.

   Je leert nog eens naar de natuur op een andere wijze kijken en hier worden zaken ter overpeinzing aangedragen voor beheerders van natuurterreinen en voor diegenen die aan natuurontwikkeling doen. Dat is een deel van mijn werkzame leven geweest en er wordt door diverse auteurs een beetje naar gekeken met een blik van “die jongens doen maar wat aan” en “eigenlijk is het een beetje nep”. Dat mag best als je de laatste ontwikkelingen op dat gebied volgt.

   Alhoewel. De ruilverkavelingen die een dramatische invloed hebben gehad op de natuur en de landschappen komen in het boek aan bod, met mijn werkervaring in het achterhoofd een lezenswaardig verhaal, maar ik wil wel de auteurs eens meenemen naar de verkaveling in de Vijfheerenlanden die was gestemd in 1956 en waar ik mocht meewerken aan de afronding van het geheel en uit dien hoofde aan het werk met de landschappelijke aankleding, dat allesbehalve een schaamlapje genoemd mag worden.

   Ga het maar eens beleven, het land van “Vrouke” Van der Giessen bijvoorbeeld bij Leerbroek, is een stukje oud Hollandse boerengeschiedenis en dan de grienden bij de Diefdijk. Hier heb ik het echter over een zeer moderne ruilverkaveling zoals er jammer genoeg maar weinig zijn. Daardoor kan ik me de teneur wel voorstellen.

   De (gelukkig) ex-staatssecretaris Bleeker heeft ook bijgedragen aan de krenterigheid waarmee momenteel het natuurbeheer en de natuurontwikkeling worden behandeld. Toegegeven, de ontwikkeling van Het Bentwoud om maar eens een flink project te noemen waaraan ik ook nog heb mogen meehelpen, verdiend ook niet meteen een schoonheidsprijs in mijn ogen want het vertoont trekjes van schaamlappen.

   Er is meer, de geschiedenis van het veen, de heide en de bospest die vriendelijker Amerikaanse vogelkers wordt genoemd. Die wordt heel verrassend, vergeleken met de invloed van de beuk op haar directe omgeving. Belangrijk genoeg om er een plaatje van op de voorkaft te zetten.

   Dan de vennen en de invloed van het gebruik van deze al dan niet op natuurlijke wijze ontstane waterplassen. We hebben er in Brabant nogal wat en één ervan (uit eigen doos): De Lokker, is tijdelijk op last van de pastoor drooggelegd in de jaren dertig in een poging de te losbandige jeugd te breidelen die er graag zwom en is door Het Brabants-Landschap weer netjes hersteld. Het kan gelukkig nog wel, fouten herstellen. Voor mij was die pastoor een heiden.

   Het laatste hoofdstuk gaat over het “fynbos” waar over redacteur Schaminee met Liesbeth Sluiter een spetterend boek heeft gemaakt dat elders op deze website zal worden besproken. Als ik erg gemakzuchtig zou zijn zou ik dat hoofdstuk wel kunnen opnemen als boekbespreking.  Dat boek heet Kroonjuwelen van de Kaap en die Kaap wordt door de Volkskrant “Gods Meesterwerk” genoemd in haar boekbespreking van zaterdag 15 december.

   Met een zo grote groep schrijvers bezig op het zelfde snijvlak is het van belang dat de tweede niet nog een keer herhaalt wat de eerste heeft verteld en zo voort , dat is door een deugdelijke redactie gelukkig sterk binnen de perken gebleven. Het heeft me bij andere uitgaven nogal eens geërgerd. Hier is daar gelukkig geen sprake van geweest.

   Als u alleen om planten geeft en die dan ook graag in een boek wil bewonderen en niet met natuurbeheer of met natuureducatie bezig bent, dan is dit boek Geboeid... misschien niet direct voor u geschreven, maar zet wel voor de liefhebber een aantal dingen op een rij zodat u weer meer inzicht in de vorming van de landschappen krijgt waar weer die aardigheden staan te groeien die uw beleving zo positief beïnvloeden.

   Voor mij was het een van kaft tot kaft leesboek en in gedachten bracht ik hier en daar nuances aan, boeken als deze roepen dat gelukkig op en inspireren een plantengek als ik weer.

   Ik ben benieuwd naar deel vijf, al wil ik mogelijk deel een, twee en drie nog wel eens lezen.

   Van harte aanbevolen voor diegenen die beroepshalve en uit studieoverwegingen met landschap en natuur bezig zijn, en hen die nieuwsgierig zijn naar de achtergronden van hun geliefde natuurterreinen.

Breda, december 2012.

Paul Munnik 

Plantaardigheden.nu - Vragen en antwoorden en discussie

^Naar het begin van deze pagina

Recensies van boeken over toepassingen van planten
 
Hobby
Omgeving

Plant

* is nieuw

Toepassing
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel