Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Boekenrubriek met recensies van boeken over toepassingen van planten

Basisgids Orchideeën

55 soorten - gemakkelijk determineren - Benelux

Al onze orchideeën in een handzame fotogids bijeen
Dit boek behandelt alle 55 orchideeënsoorten van de Benelux. De Basisgids heeft een aantal korte inleidende hoofdstukken, een determinatiesleutel en een deel waarin de soorten worden getoond en beschreven.

Aan elke soort zijn twee hele pagina’s gewijd. Per soort is er een korte beschrijving van de kenmerken, biotoop, bloeitijd en bodemtype. De nadruk ligt op het beeld; voor elke soort wordt een overzichtsfoto van de groeiplaats getoond, plus verschillende foto’s die inzoomen op de onderscheidende kenmerken.

 • Alle 55 soorten orchideeën van de Benelux in één gids bijeen, rijk geïllustreerd
 • Achtergrondinformatie over ecologie en voorkomen
 • Praktische informatie over herkenning, inclusief determinatiesleutel

Een toegankelijk en tegelijk grondig naslagwerk voor liefhebbers en professionals, zowel in onderzoek, onderwijs als natuurbescherming. In samenwerking met Floron Nederland.

Een ontzettend mooi bladerboek over de orchideeën in de Benelux.

Van elke plant staan er de kenmerken, herkenning, bloeitijd, groeiplaats, verspreiding en zeldzaamheid.

Het boek is ingedeeld in

 • Systematiek en biologie
 • Bloemdiagrammen
 • Ecologie
 • Levenscyclus en levenswijze
 • Hybriden
 • Bescherming en wettelijke bepalingen
 • Orchideeënrijke landschappen
  • Loofbossen
  • Beukenbossen
  • Hellingbossen
  • Haaldbossen
  • Struwelen en zomen
  • Droge duingraslanden
  • Vochtige duinvalleien
  • Droge duinhellingen
  • Kalkgraslanden
  • Heischrale graslanden
  • Natte hooilanden
  • Borstelgraslanden
  • Blauwgraslanden
  • Beekdalhooilanden
  • Dotterbloemhooilanden
  • Koekoeksbloemhooilanden
  • Kalkmoerassen
  • Voormalige kweldergronden
  • Rietlanden
  • Veenmosrietlanden
  • Trilvenen
  • Droge heiden
  • Natte heiden
  • Duinheiden
  • Hoogvenen
  • Hellingvenen
  • Bermen en taluds
  • Slootkanten
  • Parken en plantsoenen
  • Industrieterreinen
  • Verlaten groeven
  • Klei- en leemputten
  • Verlaten wijngaarden
 • Determinatietabel voor de soorten van de Benelux
 • Soortbeschrijvingen
 • Index

Geniet ervan.

Johan Wijbenga.

^Naar het begin van deze pagina

Recensies van boeken over toepassingen van planten
 
Hobby
Omgeving

Plant

* is nieuw

Toepassing
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel