Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Boekenrubriek met recensies van boeken over toepassingen van planten

Veldgids Nederlandse Flora

  • Uitgave: KNNV Uitgeverij
  • Auteur: Henk Eggelte
  • 472 pagina's, genaaid/gebonden met slappe kaft, zwartwitillustraties met steunkleur
  • ISBN 978 90 5011 261 1
  • Prijs: € 35,95
  • Meer informatie bij de uitgever
   "Tegenwoordig kan een serieuze flora niet gepubliceerd worden zonder een sleutel tot de soorten: door een serie vragen juist te beantwoorden rolt de naam van de soort op het bord. De determinatiesleutel kent een lange geschiedenis en sleutels komen in soorten en maten. (...) Ten eerste heeft een dichotome sleutel, waarbij de vragen steeds in doubletten komen, veruit de voorkeur. Er is altijd een keuze tussen twee opties, niet meer en niet minder.
De gebruiker loopt daardoor een veel kleinere kans om takken in de sleutel te missen. Dichotome sleutels bestaan al geruime tijd, de oudste dichotome sleutel dateert uit 1672 (R. Morison: Plantarum Umbelliferarum Distributio Nova, Oxford 1672)."Aldus Leni Duistermaat in een artikel in het blad Gorteria 31 (2005).

   (Voor het hele artikel over determinatiesleutels in flora's, zie http://www.nationaalherbarium.nl/pubs/
Gorteriaweb/Gorabstracts/Gor31%206%20Duistermaat.pdf
).

   Het bovenstaande ter inleiding op een korte bespreking van de Veldgids Nederlandse Flora. Van deze flora, waarvan de eerste druk in 2000 verscheen, is een vijfde, geheel herziene en uitgebreide editie uitgebracht (2007). De samensteller Henk Eggelte houdt hierbij vast aan de dichotome sleutels om te determineren. Die determinatietechniek wordt ook gebruikt in de bekendere Heukels' Flora van Nederland door Ruud van der Meijden, maar daar zijn de vragen volgens Eggelte vaak te moeilijk voor de beginnende botanist. In de Veldgids determineer je via groepssleutels, die compact en helder zijn en overzicht geven van de gebruikte kenmerken, naar familiesleutels, waar je vervolgens (hopelijk) de plantensoort vindt. Steeds is duidelijk zichtbaar wat onderscheidende en wat aanvullende kenmerken zijn.

   De illustratie, die er voor vrijwel elke soort is, ondersteunt de te maken keuze. Beginners blijken snel met deze flora te leren werken. Ook moeilijke groepen zijn voor hen toegankelijk. Voor gevorderden is het een groot voordeel dat zij in één oogopslag kenmerkende verschillen tussen verwante soorten kunnen vinden. Vooral in het veld is dat zeer handig.

   In de nieuwe editie zijn 160 nieuwe plantensoorten in de tabellen opgenomen, voornamelijk soorten die ook toegevoegd zijn aan de 23ste druk van Heukels' Flora (2005). Daarnaast zijn er meer dan driehonderd nieuwe tekeningen van planten of plantendelen toegevoegd. Ook het register is herzien en uitgebreid (nu ook met alle Nederlandse namen). Nieuw is ook het aangeven van de klemtoon in de wetenschappelijke namen, zowel in de tekst als in het register.

   De opzet van Eggeltes Veldgids is anders dan die van Heukels' Flora. In laatsgenoemde werk zijn de recente evolutionaire inzichten op basis van wereldwijd DNA-onderzoek verwerkt, wat onder meer heeft geleid tot een nieuwe volgorde van de orden en families, en deels ook tot een nieuwere verdeling van de geslachten over de families. Dit nieuwe onderzoek is (nog) niet verwerkt in de Veldgids.

R. van der Hoeden

Plantaardigheden.nu - Vragen en antwoorden en discussie

^Naar het begin van deze pagina

Recensies van boeken over toepassingen van planten
 
Hobby
Omgeving

Plant

* is nieuw

Toepassing
 
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel