Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Links naar websites over planten

Organisaties op het gebied van kruiden en wilde planten

Meer informatie over planten, hun familie en afkomst en verkrijgbaarheid staat op de website van Plantago Plant Index, de maker van de originele Plantenvinder http://plantago.nl/plantindex/index.htm

Organisaties Nederland en België

Nationaal Herbarium

Universiteit Leiden - Faculty of Science - Nationaal herbarium Nederland

Universiteit Leiden - Faculty of Science - Hortus botanicus

Wageningen UR - Biosystematics Group
Research in the Biosystematics Group is focussed on the origin and maintenance of plant and insect biodiversity, above and below species level. We investigate speciation, domestication and plant-animal interactions, and use phylogenetic patterns to test hypotheses on the underlying processes. The group possesses first-class strength in the inference and interpretation of phylogeny.

Naturalis Biodiversity Center
Naturalis Biodiversity Center is ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen het Nationaal Herbarium Nederland (Universiteit Leiden, Wageningen Universiteit), het Zoölogisch Museum Amsterdam (Universiteit van Amsterdam) en het Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis.

Koninklijke Belgische Botanische Vereniging
De Koninklijke Belgische Botanische Vereniging werd gesticht in 1862. De belangrijkste doelstelling van deze tweetalige vereniging is het promoten van de plantenbiologie en ecologie. Dat gebeurt zowel door het organiseren van excursies en symposia als door het promoten van onderzoek en via de uitgave van een reeks publicaties. Zo publiceert de Belgische Botanische Vereniging Plant Ecology and Evolution, een internationaal gewaardeerd wetenschappelijk tijdschrift. Tenslotte reikt de vereniging een reeks driejaarlijkse prijzen uit aan verdienstelijke botanische onderzoekers.

Louis Bolk Instituut
Onderzoek en advies ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Met oplossingen die werken in de praktijk.

Stichting Natuurlijk Welzijn
De stichting is in 1976 opgericht en stelt zich ten doel voorlichting te geven over CAM (Complementary and Alternative Medicine), dus de complementaire én alternatieve gezondheidszorg, terwijl er tevens naar wordt gestreefd de samenwerking tussen de reguliere en de CAM-zorg te bevorderen.

Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie
wordt door de NVF gedefinieerd als: de professionele toepassing van plantaardige geneesmiddelen (fytotherapeutica volgens de definitie van ESCOP met als doel de gezondheid te behouden of te bevorderen. Het gebruik van fytotherapeutica buiten de professionele hulpverlening om (zelfzorg, mantelzorg) valt niet onder deze definitie van 'fytotherapie'. Voor de professionele toepassing van fytotherapeutica bestaan zowel regulier medische als andere (westers en oosters traditionele) benaderingen. 'Fytotherapie' kan dus verwijzen naar heel verschillende behandelwijzen, zowel regulier als 'alternatief'. Globaal kunnen vijf belangrijke contexten voor het gebruik van fytotherapeutica worden onderscheiden: de reguliere (moderne westerse) geneeskunde, de westers traditionele (natuur-)geneeskunde, de  antroposofische geneeskunde, de traditionele Chinese geneeskunde en de Ayurvedische (Aziatische) geneeskunde.

Vlaamse Herboristen vereniging
De hedendaagse herborist is een kruidendeskundige met een veelzijdige kennis over gezondheidsbevorderende planten, kennis die zowel botanisch, teelttechnisch, farmacologisch als medisch moet zijn. De herborist gebruikt deze kennis voor het verstrekken van informatie, het verzorgen van educatie, het geven van gezondheidsadviezen, het verkopen van kruiden of het telen, oogsten en verwerken van gebruiksplanten.

Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG)
De Keuringsraad KOAG/KAG toetst publieksreclame voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten aan de door de branche opgestelde codes: de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG), de Code voor de Publieksreclame Medische Hulpmiddelen (CPMH) en de Code voor de Aanprijzing van Gezondheidsproducten (CAG).

Organisaties Europa

British Herbal Medical Association
The British Herbal Medicine Association (BHMA) was founded in 1964 to advance the science and practice of herbal medicine in the United Kingdom and to ensure its continued statutory recognition at a time when all medicines were becoming subject to greater regulatory control.

Bundesamt für Naturschutz, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) ist die wissenschaftliche Behörde des Bundes für den nationalen und internationalen Naturschutz. Es ist eine der Ressortforschungseinrichtungen des Bundes und gehört zum Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums.

Komitee Forschung Naturmedizin e.V.
Das Komitee Forschung Naturmedizin e.V. (KFN) wurde 1999 gegründet. Im Jahr 2001 wurde ihm die Gemeinnützigkeit zuerkannt. Vereinsziel ist die Förderung der Erforschung von Verfahren der Naturmedizin sowie der Darstellung der Ergebnisse in der Öffentlichkeit. KFN möchte die wissenschaftliche Begründung naturmedizinischer Verfahren der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

European Botanical and Horticultural Libraries Group
The European Botanical and Horticultural Libraries Group (EBHL) is an association to promote and facilitate co-operation and communication between those working in botanical and horticultural libraries, archives and related institutions in Europe. “Europe” is interpreted in the widest sense to include countries both within and outside the European Union (EU).

European Scientific Cooperative On Phytotherapy
ESCOP was founded in June 1989 as an umbrella organisation representing national herbal medicine or phytotherapy associations across Europe, especially in their discussions with European medicines regulators. In particular it produces state-of-the-art reviews of the therapeutic use of leading herbal medicinal products based on leading expertise across Europe.

European Foundation for Plant Pathology
The EFPP promotes scientific and technical cooperation in the arena of plant health in Europe and facilitates the exchange of scientific information between plant pathologists who are members of national or regional Societies in the field of plant pathology or related fields.

European Herbal Practitioners Association
The EHTPA was founded in 1993 when it became clear that with the development of the European Union, the legislative framework under which herbal medicine was practised in the UK and Europe was likely to undergo radical change. The main professional herbal practitioner associations in the UK affiliated with Irish and Danish herbal associations to form the European Herbal & Traditional Medicine Practitioners Association (EHTPA).

Garden Plant Conservation, National Council for the Conservation of Plants and Gardens
Plant Heritage is the world’s leading garden plant conservation charity. Formerly known as the National Council for the Conservation of Plants & Gardens (NCCPG), Plant Heritage brings together the talents of botanists, horticulturalists and conservationists and the dedication of keen amateur and professional gardeners.

European Medicines Agency
The European Medicines Agency is a decentralised agency of the European Union, located in London. The Agency is responsible for the scientific evaluation of medicines developed by pharmaceutical companies for use in the European Union. Search our database of medicines - including human medicines, veterinary medicines and herbal medicines.

National Council for the Conservation of Plants and Gardens - Plant Heritage
Plant Heritage is the world’s leading garden plant conservation charity. Formerly known as the National Council for the Conservation of Plants & Gardens (NCCPG), Plant Heritage brings together the talents of botanists, horticulturalists and conservationists and the dedication of keen amateur and professional gardeners.

National Institute of Medical Herbalists UK
The National Institute of Medical Herbalists (NIMH) is the UK’s leading professional body representing herbal practitioners. The Institute is self-regulating and is run on a voluntary basis. The Institute maintains a register of individual members, sets the profession’s educational standards and runs an accreditation system for training establishments, maintains mandatory programmes of professional development, provides codes of conduct, ethics and practise, has a complaints mechanism and disciplinary procedures, represents the profession, patients and the public through participation in external processes such as regulation of the profession and herbal medicine. Members are required to have professional indemnity, public liability and medical malpractice insurance. The NIMH operates a mandatory comprehensive block insurance scheme.

Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie
Die SMGP fördert eine breite Anerkennung der Phytotherapie als einen allgemein anerkannten Bestandteil der modernen Medizin durch alle Institutionen des schweizerischen Gesundheitswesens, inkl. Hochschulen. Dabei unterstützt und propagiert die SMGP die Arzneipflanzenforschung, insbesondere im Bereich Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit von pflanzlichen Arzneimitteln.

Phytochemical Society of Europe
The Phytochemical Society of Europe exists to serve all those with an interest in the chemistry and biochemistry of plants and in the applications of such knowledge in industry and agriculture.

Society for Economic Botany
Fostering research and education on the past, present, and future uses of plants by people

Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (GA).
GA, Society for Medicinal Plant and Natural Product Research (“Gesellschaft für Arzneipflanzen- und Naturstoff-Forschung”) is gesticht in 1953 in Bad Camberg, Duitsland, met het doel om onderzoek naar medicinale planten te promoten en te bevorderen. Gedurende de jaren is GA is uitgegroeid tot een internationaal wetenschappelijk gezelschap met ca. 1400 leden uit 82 verschillende landen. Onder de wetenschappelijk onderwerpen vallen alle aspecten van natuurlijke, medicinale producten, zoals landbouwkunde, biologie, chemie, farmacognosie, farmacologie en geneeskunde.

Union Deutscher Heilpraktiker
Bundesverband Union Deutscher Heilpraktiker (UDH), Fachverband für Naturheilverfahren, Interessenvertretung für Mitglieder im Beruf und in Ausbildung und Weiterbildung. Die UDH ist einer der großen Heilpraktikerverbände in Deutschland.

Organisaties VS / Canada

The Herb Society of America
The Herb Society of America (HSA) is a 501(c)(3) tax-exempt organization that focuses on educating its members and the public on the cultivation of herbs and the study of their history and uses, both past and present. The motto of The Society, "For Use and For Delight," is taken from the 17th century herbalist, John Parkinson.

The American Botanical Council
At the American Botanical Council, we are passionate about helping people live healthier lives through the responsible use of herbs, medicinal plants. We are an independent, nonprofit research and education organization dedicated to providing accurate and reliable information for consumers, healthcare practitioners, researchers, educators, industry and the media.

American Herbalists Guild
The American Herbalists Guild was founded in 1989 as a non-profit, educational organization to represent the goals and voices of herbalists specializing in the medicinal use of plants. Our primary goal is to promote a high level of professionalism and education in the study and practice of therapeutic herbalism.

American Medical Association
As the nation's health care system continues to evolve, the AMA is dedicated to ensuring sustainable physician practices that result in better health outcomes for patients. This work is captured in the AMA's five-year strategic plan, which aims to ensure that enhancements to health care in the United States are physician-led, advance the physician-patient relationship, and ensure that health care costs can be prudently managed.

The American Society of Pharmacognosy
The purpose of the Society shall be to promote the growth and development of pharmacognosy, to provide the opportunity for association among the workers in that science and in related sciences, to provide opportunities for presentation of research achievements, and to promote the publication of meritorious research.

Organisaties wereld

Conventioin on Biological Diversity
The Convention on Biological Diversity (CBD) entered into force on 29 December 1993. It has 3 main objectives: The conservation of biological diversity, The sustainable use of the components of biological diversity, The fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources

Université Catolique de Louvain - Biodiversity Research Centre
The Biodiversity Research Centre regroups scientists from UCL involved in the study of biodiversity, sensu lato (i.e. in the fields of biodiversity, ecology and evolution). By study of biodiversity is meant the study of the diversity of life at its various scales (from genes to ecosystems), the analysis of the stucture both within and between these scales, and the unraveling of their functioning. Ecology is the scientific study of interactions between organisms, and between organisms and thir environment. Evolutionary biology focuses on the process by which individuals, and as a consequence their populations, are modified through time. Evolution is the central framework in biology to explain and understand life and biodiversity on Earth, including our own species Homo sapiens. It is an essential framework for applied studies in ecology and conservation biology. The Biodiversity Research Centre focuses on both basic and applied research.

The Council on Botanical and Horticultural Libraries
The Council on Botanical and Horticultural Libraries, Inc. (CBHL) is an international organization of individuals, organizations and institutions concerned with the development, maintenance and use of libraries of botanical and horticultural literature. The purpose of CBHL is to initiate and improve communication and coordinate activities and programs of mutual interest and benefit to its membership.

Herb Research Foundation
Our primary mission is to foster improved world health and well being through the informed use of herbs

INTECOL, International Association for Ecology
for all those interested in the science of ecology and its application worldwide

People and Plants International
People and Plants International is an independent non-profit that grew out of the People and Plants Initiative (1992-2004), a partnership between Worldwide Fund for Nature (WWF), UNESCO, and the Royal Botanic Gardens at Kew.

International Society for Ethnopharmacology
The ISE promotes a critical discussion between everyone interested in local and traditional knowledge on medicinal, food and toxic plants and their past, present and future.

International Society for Ethnopharmacology related societies Related Societies and Institutions

 

^Naar het begin van deze pagina

Plantaardigheden.nl
Artikelen over
  Het Groene Virus
  Foto's en filmpjes van bloeiende planten door Luc Regniers
 

Eeuwigdurende Natuurkalender

  Tuinen - Nederland en België in kleur!
  Kruidenlijstjes
  Beschrijvingen van planten
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | MN | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z
  Foto's prof. Paul Busselen
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
  Nederlandse, Latijnse en Engelse plantennamen zoeken
  Nieuwe planten-soorten en -namen in Nederland
  Levensenergie van bloesems (Bach)
    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
  Project Dodoens
  Recensies van boeken over toepassingen van planten
  Artikelen over toepassingen van planten
    Aardigheden over planten
      Oude kruiden-boeken die online staan
      Volksnamen van onze planten
      Recepten voor het koken met wilde planten
      Schoonheidstips met planten
      Diverse artikelen over toepassingen van planten
  Meer informatie
      Links naar
websites over toepassing van planten
      Actueel nieuws
      Agenda van evenementen
      Over ons / Vragen
      Samenwerking
 
Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken
   
Leeswerk.nl.nl
Plantenboeken opengelegd
     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel