Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Persbericht 20 november 2013

Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"

Donderdag 12 december, Bleiswijk

Wageningen UR Glastuinbouw organiseert op donderdag 12 december in Bleiswijk een kennismiddag over algenteelt in de glastuinbouw.

Tijdens de middag komen onder andere de resultaten aan bod uit het onderzoek naar algenteelt in de glastuinbouw dat Wageningen UR Glastuinbouw de afgelopen drie jaar heeft uitgevoerd, samen met telers, toeleveranciers en met financiële ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken, het Productschap Tuinbouw en diverse bedrijven.

De voedingsmiddelen- en kleurstoffen industrie is op zoek naar kansen voor nieuwe duurzaam geproduceerde grondstoffen.

Algen zijn een belangrijke mogelijke bron voor deze grondstoffen.

De teelt van algen voor productie van hoogwaardige stoffen zoals kleurstoffen of voedingssupplementen biedt perspectief voor Nederlandse tuinbouwondernemers.

In de Nederlandse glastuinbouw heeft een unieke positie door de uitgebreide ervaring in het sturen van teeltcondities, bijvoorbeeld door klimaatregeling, CO2 dosering, water- en nutriënten voorziening, en zo hoogwaardige producten te leveren.

Daarnaast heeft de sector uitgebreide ervaring met de productie van voedingsmiddelen, het organiseren van logistiek en afzet en het voldoen aan kwaliteitseisen.

Het ligt voor de hand om deze ervaring te benutten voor de teelt van algen en hiermee nieuwe duurzame producten te leveren en voor de biobased economy.

Algen met hoge gehaltes aan hoogwaardige producten, zoals kleurstoffen, voedingssupplementen en farmaceutische stoffen, zijn een potentiële bron van inkomsten voor de Nederlandse glastuinbouw.

De teelt van kwalitatief hoogwaardige algen is namelijk een topsport, het is kennis- en kapitaalintensief.

Uit de eerste jaren onderzoek blijkt dat algen in een kas duurzaam en economisch rendabel geproduceerd kunnen worden.

Ten opzichte van een buitenteelt heeft algenteelt in een kas een groot energievoordeel, omdat deze gratis zonlicht en daarmee energie vangt voor de algenproductie.

Over het algemeen is er volop CO2 beschikbaar, als afvalproduct van industriële productielocaties of van de energieproductie op eigen tuinbouwbedrijf.

In de glastuinbouw wordt al veel gewerkt met het recyclen van water en nutriënten en de techniek en kennis van regeling en sturing van voeding is voorhanden.

Nederland heeft een gematigd klimaat en is daarmee een goede locatie voor de productie van algen in kassen.

Op de kennismiddag zal een realistisch toekomstbeeld voor "Algen in de glastuinbouw" worden getoond.

Wat is er mogelijk?

Wat is er niet mogelijk?

Hoe kan de teelt van algen op het eigen tuinbouwbedrijf worden ingepast?

Kan ik nu al algen produceren?

Wat zijn de toekomstige uitdagingen voor de tuinbouwsector met betrekking tot algen?

Aan de kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw" kan een beperkt aantal personen deelnemen.

Opgave voor gratis deelname aan de kennismiddag kan tot en met 5 december 2013 via een mail aan jose.frederiks@wur.nl

Het onderzoek naar algenteelt in de Nederlandse glastuinbouw is mede mogelijk gemaakt door: Ministerie van Economische Zaken, Productschap Tuinbouw, Rabobank Westland, Rabobank Aalsmeer, Samenwerken aan Vaardigheden, OCAP CO2 VOF, LGem BV, Lans BV, Olij Rozen BV, AlgaSpring BV, Zuppi BV, George Fischer Ltd., Kwekerij Bosplant VOF, Kwekerij Bunnik Plants BV, Kwekerij New Plant BV, Kwekerij Kap en Kwekerij Kieviet

Programma van de kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"

12 december 2013, Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk

  • 12:30 uur Inloop met Koffie/Thee
  • 13:00 uur Opening door dagvoorzitter burgemeester Ewald van Vliet, gemeente Lansingerland
  • 13:15 uur Inleiding Algen in de tuinbouw – het groene goud? Daan Dijk, Rabobank
  • 13:45 uur Algen in de tuinbouw – wat is technisch mogelijk en economisch verantwoord?  Silke Hemming, Wageningen UR
  • 14:15 uur Teler aan het woord - het perspectief van algenteelt voor ondernemers, Wilko Wisse, Lans
  • 14:30 uur Behoefte uit de industrie - nieuwe producten uit algen, Eugene Roebroek, Lgem
  • 15:00 uur Koffie/Thee
  • 15:30 uur Bezoek kennismarkt stands van toeleveranciers en marktpartijen
  • 16:00 uur Bezoek aan algenreactoren Wageningen UR
  • 16:30 uur Afsluiting en borrel
Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel