Beginpagina van Plantaardigheden.nl

 

 

Actuele toepassingen van planten

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten
Sitemap

Leesmaar.nl
Dodoens en meer bijzondere boeken

Leeswerk.nl
Artsenijgewassen
Flora Batava

Krachtigeplanten.nl
A modern herbal: 100 medicinale planten
Massachusetts Institute of Technology

Persbericht 31 mei

Verbetering rassen voor kleine boeren in China vraagt om nieuwe veredelingsbenadering plús maatschappelijke en juridische veranderingen

Participatieve plantenveredeling kan de kleine boer in China met succes van lokaal aangepaste rassen voorzien. Om zo’n aanpak succesvol maken, moeten boeren dan wel beloond worden voor hun bijdrage aan de instandhouding van de biodiversiteit. Dat stelt de Chinese onderzoekster Jingsong Li in het proefschrift waarop zij 29 mei is gepromoveerd aan Wageningen University. Li signaleert in haar proefschrift ook een aantal juridisch haken en ogen rondom de toelating en het eigendomsrecht van rassen die participatief ontwikkeld zijn.

China’s voorheen publieke zaadsector wordt in rap tempo commercieel. Daarmee dreigt de kleine boer als doelgroep uit het oog te geraken en de genetische diversiteit in de vergeethoek te raken.

Het intensief bij de veredeling betrekken van de kleine boeren kan er voor zorgen dat er rassen ontwikkeld worden die speciaal geschikt zijn voor specifieke, arme teeltomstandigheden. Participatieve veredeling kan daarmee gezien worden als een tegenhanger van de ontwikkeling van rassen die geschikt zijn voor de grote arealen waar boeren beter toegang hebben tot kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Onderzoekster Jingsong Li heeft als eerste onderzoek gedaan naar de randvoorwaarden waaronder de participatieve plantenveredeling voor zowel boer als biodiversiteit functioneel kan zijn.

Li onderzocht dit in Zuid-West China, een van de armste streken van China waar 25 miljoen kleine boeren wonen en waar nu zo’n tien jaar maïsrassen ontwikkeld worden via participatieve plantenveredeling. Li kwam tot conclusies die waarschijnlijk deels ook buiten China gelden.

Li stelt dat participatieve plantenveredeling alleen kan werken als de waarde van genetische diversiteit door alle partijen wordt onderkend. Van belang is dat de verbeterde landrassen niet alleen lokaal bij traditionele feesten en gerechten worden gebruikt. Het is het project gelukt een stap te zetten in de verbreding van de markt via een restaurant in de nabij gelegen grote stad. Onder Chinese stedelingen groeit namelijk de vraag naar lokaal en milieuvriendelijk geteeld voedsel.

Binnen het onderzoek van Li is voor het eerst een contract gemaakt tussen veredelaars en boeren, voor de wederzijdse erkenning voor elkaars inspanning. Daarmee is het mogelijk geworden dat de boeren het zaad van een nieuwe ras waar ze zelf aan meegewerkt hebben, niet elk jaar van het veredelingsbedrijf moeten kopen. De veredelaars hebben de boeren geleerd hoe ze kwalitatief goed zaad kunnen telen om dat op de lokale boerenmarkten te verkopen. Dat betekent een extra inkomen voor de boeren. De veredelaars hebben de ruimte om datzelfde ras op commerciële markten in andere regio’s te verhandelen.

Door de commercialisering van de Chinese zaadindustrie is China in toenemende mate betrokken bij de internationale onderhandelingen over de handel en eigendomsrechten rondom plantenrassen. Dat betekent dat ook rassen die via participatieve veredeling ontwikkeld zijn, moeten voldoen aan de strenge eisen die volgens de UPOV- en TRIPS-richtlijnen gelden. Dat kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld doordat de rassen volgens de voor China ‘nieuwe’ regels, niet homogeen genoeg zijn. In diverse workshops met lokale, regionale en nationale overheden heeft Li met haar team voortgang geboekt en staat Chinese overheid open voor diverse voorgestelde maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de samen met de boeren ontwikkelde rassen wel in de handel gebracht kunnen worden.

Jingsong Li is positief over de mogelijkheden van participatieve plantenveredeling in China. Li: “De vernieuwingen die ontstaan, bieden China mogelijkheden om verschillende belangen in balans te brengen, internationale wettelijke verplichtingen na te komen en adequaat te reageren op de druk van de competitieve markt.

Het onderzoek van Jingsong Li is gefinancierd door het International Development Research Centre in Canada. Het maakte deel uit van een onderzoekprogramma van het Centre for Chinese Agricultural Policy van de Chinese Academy of Sciences in Beijing.

Verdere informatie: Erik Toussaint, persvoorlichter, 06 51 56 59 49

Wageningen University is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is ‘To explore the potential of nature to improve the quality of life’.  Binnen Wageningen UR bundelen negen gespecialiseerde en meer toegepaste onderzoeksinstituten, Wageningen University en hogeschool Van Hall Larenstein hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met ongeveer 40 vestigingen (in Nederland, Brazilië en China), 6500 medewerkers en 10.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de vooraanstaande kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen natuurwetenschappelijke,  technologische en maatschappijwetenschappelijke disciplines vormen het hart van de Wageningen Aanpak.

Nieuws
over actuele toepassingen van planten
Index
Nieuwe regels specerijen, kruiden en kruidenpreparaten
  Warenwetbesluit Specerijen en kruiden Geldend op 14-12-2012
  Warenwetbesluit Kruidenpreparaten Geldend op 04-01-2013
Persberichten en artikelen
  ‘Behoud, bevorder en benut het rijke bodemleven’
  Verse sla: niet van de grond, maar uit de fabriek
  Wetenschappers vinden nieuw wapen in de strijd tegen aardappelziekte phytophthora
  BIOCOMES: nieuwe duurzame gewasbestrijdingsmiddelen voor landbouw en bosbouw
  Kostbare stoffen van het land
  De boer verbouwt nu ook medicijnen
  Wageningen UR organiseert kennismiddag "Algenteelt in de glastuinbouw"
  Verbeterd gebruik van peulvruchten geeft Afrikaans landbouwsysteem een boost
  Hoe het komt, dat kiemplantjes altijd naar het licht groeien
  Besmettelijke Panama disease in banaan verspreidt zich opnieuw verder
  Ook nu nog leveren nieuwe rassen van landbouwgewassen steeds hogere opbrengsten
  Bijzondere smaak van ‘smoky’ tomaten komt door het ontbreken van één enzym
  Schadelijks suzuki-fruitvlieg in Nederland voor het eerst massaal aanwezig
  Praktijktest ‘teelt de grond uit’ met prei gestart
  Schimmel neemt losgelaten stukjes eigen celwand "in de tang" om afweer van plant te omzeilen
  Eerste Zuid-Amerikaanse plant gevonden voor reinigen zink- en cadmiumvervuilde bodems
  Groot mysterie in afweersysteem van planten ontrafeld
  Tomaten met extra vitamine C dankzij LED-belichting
  Wageningen University start campagne om malaria milieuvriendelijk uit te roeien op Rusinga in Kenia
  Nieuwe toets voorkomt onnodige bespuitingen  tegen veroorzaker zwartvruchtrot in peer 
  Akkerrand moet bloemrijker
  Stikstof uit lucht als voeding
  Genetische diversiteit van tomaat in kaart brengen
  Verbetering rassen voor kleine boeren in China

Activiteiten Meise

  Het aanbod aan activiteiten van de Plantentuin voor de komende maanden is vrij uitgebreid en divers
  Externe link Digitale nieuwsbrief Meise Nummer 32, december 2012
  Externe link Tijdschrift Dumortiera
  Externe link Nieuws uit de Plantentuin
  Externe link Niet te missen
  Externe link Plant in de kijker
  Externe link De Tuinwinkel
Eerdere opmerkelijke artikelen
  Over kruidengeneesmiddelen Implementatie EU richtlijn traditionele kruidengeneesmiddelen (pdf)
  Bouw kas voor kweken algen met CO2 uit mestvergisting en WKK Duurzame energie en groene grondstoffen met poster
  Zinkrijke voeding stap dichterbij: Onderzoekers vinden planten-genen voor zinkopname
 

Externe link NVF: Betrouwbare informatie over plantaardige geneesmiddelen - Infofyto.nl

  Externe link Stevia VERORDENING (EU) steviolglycosiden E96
Eerder nieuws
  Duurzame voedselketen vergt integrale aanpak Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding
  Twee opmerkelijke koffiesoorten, nieuw voor de wetenschap, in de Plantentuin
  Pas op voor de reuzenberenklauw, een invasieve plant, niet zonder gevaar!
  Nederlands natuurgebied bron van natuurlijke vijanden van tomatenmineermot
  Mondiale Motivatie of Europese Eigenheid? Vier scenario’s voor ggo’s in de Europese Landbouw pdf
  Wetenschappers brengen 30.000 jaar oude zaden tot leven

Nieuws over bijen

  Index
  Bijenhotel en insectenhotel
 

Dirck Outgaertsz Cluyt 1597 Van de Bijen, hare wonderlicke oorsprong

     
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel